14 حمل 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

اطلاعیه شرکت برشنا

اطلاعیه شرکت برشنا

کابل 14 حمل باختر اطلاعیه شرکت برشنا به اطلاع عموم مشترکان رسانیده...

والیان در مبارزه بر ضد  ویروس کرونا

والیان در مبارزه بر ضد ویروس کرونا

کابل / 14 حمل / باختر متاسفانه شمار مبتلایان به بیماری...

رسیدن کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به افغانستان

رسیدن کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به افغانستان

مزارشریف/ ۱۴ حمل/ باختر کاروان کمک های بشردوستانه ازبکستان به کشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

انتخابات
انتخابات

انتخابات (136)

کابل /4 جدی / باختر
سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که تا ناوقت امروز روند ثبت شکایات واعتراضات دسته های انتخاباتی پایان می یابد وتاکنون بیشتراز هفت هزارشکایت دردفاتر این نهاد ثبت شده است
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی پس ازاعلام نتیتجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه اعلام کرد که نامزدان ریاست جمهوری درپیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا سه روز می توانند شکایات و اعتراض های شان رادردفاترمرکزی وولایتی این نهاد ثبت کنند .
محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دراین باره به آژانس باختر گفت : دردوروز گذشته 7300 شکایت از دسته های انتخاباتی به خصوص دسته های انتخاباتی ثبات وهمگرایی ، دولت ساز وامنیت وعدالت دردفاترمرکزی وولایتی این کمیسیون ثبت شده است
الیاسی افزود : امروزنیزاین روند تا نا وقت های روز ادامه دارد و ممکن ارقام شکایت های انتخاباتی بالا برود وبعد از مهلت سه روزه  ثبت شکایات انتخاباتی ، کمیسیون شکایات انتخاباتی تا 15 روزدیگرروند طبقه بندی و بررسی های خود را آغاز می کند.
الیاسی تاکید کرد که درروند بررسی شکایات انتخابات برای این نهاد معیارهای اساسی ،آرای بایومتریک است فقط این آرا  اعتباردارد .
پس از اعلام نتیجه ابتدایی اننتخابات ریاست جمهوری شماری ازنامزدان و نهادهای ناظر انتخاباتی ازاحتمال  رفتن انتخابات به دور دو سخن می زنند اما کمیسیون شکایات انتخابات  می گوید که داوری های قبل ازوقت است .
صغرا سعادت، سخنگوی تیفا، به رسانه ها گفته است که با توجه به حجم شکایت‌ها و هم‌چنان عمل‌کرد ضعیف کمیسیون انتخابات در چند ماه گذشته، این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم برود.
اما سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید دارد هنوززود است که گفته شود انتخابات به دوردوم می رود یا نمی رود .
به گفته الیاسی : امروز نیز دسته های انتخاباتی ریاست جمهوری فرصت دارندکه  شکایت های شان را  دراین نهاد ثبت کنند و امکان دارد که  میزان شکایت ها افزایش پیدا کند .
این درحالیست که اتحادیه اروپا  نیزبا نشراعلامیه یی ازکمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است که به هرگونه شکایت های انتخاباتی باید براساس قانون انتخابات رسیدگی شود.
اتحادیه‌ اروپا دراین اعلامیه  گفته است که این انتخابات  باعث تحکیم دموکراسی در افغانستان  می‌شود. جاوید روشان

کابل /۳جدی / باختر
اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز دریک نشست خبری اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را  سرآغاز بحران درکشور عنوان کردند.
به گزارش آژانس باختر: اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان تاکید کردند کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج  ابتدایی زنگ بحران جدید درافغانستان نواخته است .
آنان  همچنان گفته اند  که نمی توانند  نتایج و دور از ارقام واقعی را بپذیرند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان با نشراعلامیه مشترک گفته اند: کمیسیون انتخابات درگذشته مرجع اعتماد ما نبود وپس ازاین نیز به آن اطمینان نداریم .
دراین اعلامیه نیز تاکیدشده است: ارقام ارائه شده  ازسوی کمیسیون انتخابات  تحت نام نتایج ابتدایی رابه هیچ صورت نمی پذیریم  وآن را برای سلامت  افغانستان خطرناک تلقی می کنیم .
این واکنش ها درپیوند به  اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که ازسوی کمیسیون مستقل  انتخابات اعلام شد ، بیشتر شده است .
این درحالیست که پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شماری ازدسته های انتخاباتی از جمله عبدالله عبدالله ، گلبدین حکمیتار ،رحمت الله نبیل و شورای  نامزدان  انتخابات ریاست جمهوری این نتیجه را تقلبی خوانده اند و تاکید می کنند که این نتیجه برای آنان  قابل قبول نیست .
درهمین حال گلبدین حکمیتار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روزگذشته دریک نشست خبری درکابل نیزتاکید کرد: نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برایم قابل پذیرش نیست زیرا پرازتقلب است.جاوید روشان

کابل /۳ جدی / باختر
اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه یی درپیوند با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است که به هرگونه شکایت انتخاباتی باید براساس قانون انتخابات رسیدگی شود
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد: اتحادیه اروپا که دراین اعلامیه ازاعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است و تاکیددارد که کشورهای عضو این اتحادیه از کارهای کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای ثبت و رسیدگی به شکایات نامزدان حمایت می‌کند.
اتحایه اروپا همچنان گفته است: ما از وظیفه حیاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، دررسیدگی به شکایات به گونه مسلکی ، مستقلانه و به موقع حمایت  می کنیم وبه هرگونه شکایت باید  براساس قانون رسیدگی شود .
اتحادیه‌ اروپا دراین اعلامیه  گفته است که این انتخابات  باعث تحکیم دموکراسی در افغانستان  می‌شود.
این اظهارات  اتحادیه اروپا در حالی بیان می شود که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی  دیروز دوشنبه  دوم جدی آغاز به کار کرد.
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز تاکید کرده است که  به تمامی شکایات به‌گونه قانونی رسیدگی خواهند کرد.
دین محمد عظیمی معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رسانه ها گفته است:درروز اول ثبت شکایات هزاران شکایت  درپیوند به اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری  از سوی دسته های انتخاباتی به این نهاد سپرده شده است و اطمینان می دهیم که ما به تمام شکایت ها رسیدگی می کنیم  وبی جواب نمی گذاریم وطبق قانون وطرزالعمل عمل می کنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه اول جدی نتیجه ابتدایی  انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام کرد که بربنیاد معلومات کمیسیون انتخابات  محمد اشرف غنی با کسب 50،64 درصد آرا درجایگاه اول قرارگرفته است و عبدالله عبدالله با کسب 39،52 درصد آرا درجایگاه دوم قرارداد . جاوید روشان

کابل/ 2  جدی / باختر
رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که زمان رسمی ثبت شکایات انتخاباتی امروز دوشنبه دوم جدی ساعت هشت صبح دردفترهای مرکزی وولایتی   این نهاد آغازشد.
این درحالیست که کمیسیون مستقل انتخابات روزگذشته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام کرد که بربنیاد معلومات این نهاد محمد اشرف غنی با کسب بیشترین آرا درصدرفهرست قرار دارد و به همین ترتیب داکترعبدالله عبدالله  درجایگاه دوم ونیزگلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل   درردیف سوم وچهارم قرارگرفته اند .
گزارشگرآژانس باختر می نگارد : زهره بیان شینواری رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ازنامزدان ریاست جمهوری خواست که اگرنسبت به نتیجه ابتدایی  شاکی استند می توانند شکایت های شان رادرزمان رسمی دردفترهای  این نهاد  ثبت کنند .
شینواری یک باردیگراز نامزدان خواست که ازپیش داوری ها در باره اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات خود داری کنند زیرا نتیجه ابتدایی از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده است ونتایج نهایی پس از بررسی شکایت ها اعلام خواهد شد .
شینواری تاکید کرد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند تا سه روز  شکایات  واعتراض های شان را دراین کمیسیون ثبت کنند زیرا این نهاد تا 15 روز به شکایت های ثبت شده رسیدگی  می کند . به گفته او درصورتی که نامزدان ریاست جمهوری درپیوند به رسیدگی شکایت های شان قناعت نداشته باشند می توانند استیناف خواهی کنند.
بربنیاد قانون انتخابات، بعداز اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ، به شکایات نامزدان ریاست جمهوری درجریان 15 روزکاری دردفاترمرکزی وولایتی  کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی می شود هرگاه فیصله های این نهاد قناعت نامزدان شاکی را فراهم نکند برای این نامزدان سه روز فرصت استیناف خواهی  داده می شود تا اعتراض های شان را دردفتر مرکزی این کمیسیون ارائه کنند. دراین قانون برای رسیدگی به این اعتراض ها 15 روزکاری مدنظر گرفته شده است که به این ترتیب36 روزنیازاست تا کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه نهایی برای اعلام آماده کند وصلاحیت اعلام این نتیجه به کمیسیون مستقل انتخابات داده شده است جاوید روشان

کابل اول جدی/ باختر
رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشست خبری نتایج ابتدایی انتخابات ریاست  جمهوری را اعلام کرد  که براساس ان  محمد اشرف غنی با کسب بیشترین ارا درصدر قرار گرفته است.
به گزارش آژانس باختر:حواعلم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات دراین نشست خبر گفت: محمد اشرف غنی با کسب 923868  رأی، توانسته است  50،64 درصد آرا را به دست آورد و عبدالله عبدالله با گرفتن 720990 رای که توانسته39،52 درصد آرا را به دست آورده است که درجایگاه دوم این فهرست قرارگرفته است .
رییس کمیسیون مستقل انتخابات،افزود : نامزدانی که نسبت به این نتایج اعتراض دارند می‌توانند تا دو روز دیگر شکایت‌های شان را به کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ثبت کنند.
بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات گلبدین حکمیتاربا کسب 70242 آرا ،رحمت الله نبیل با کسب 33921 آرا به ترتیب درجایگاه سوم وچهارم قرارگرفته اند .
به همین ترتیب نامزدان دیگرنتوانسته اند که بالاترازیک درصد آرا را به دست آورند.
به اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات ، درانتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ، درمجموع 1824401 رای استعمال شده است  . جاوید روشان

کابل 27 قوس / باختر
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روند بازشماری آرای  شش ولایت تکمیل شده است و د بدخشان جریان دارد .
پنجشیر، بغلان ، جوزجان ، فاریاب ، بدخشان ،سرپل و تخار از جمله ولایت های بود که به دلیل اعتراض و مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی روند بازشماری آرا درآنها متوقف شده بود اما این روند اوایل هفته جاری دراین هفت ولایت آغازشد.
عبدالعزیز ابراهیمی  سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به آژانس باخترگفت روند تفتیش وبازشماری آرا درشش ولایت تکمیل شده است و مواد چهارولایت ( پنجشیر ،تخار، جوزجان وسرپل ) به دفترمرکزی رسیده است و دوولایت (بغلان وفاریاب) درحال رسیدن است اما روند بازشماری دربدخشان  تا فردا تکمیل خواهد شد .
ابراهیمی افزود : با تکمیل روند بازشماری دراین هفت ولایت ، کمیسیون انتخابات تلاش دارد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را دراوایل هفته آینده همگانی کند.
این درحالیست که دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تاکید دارد که نتیجه بازشماری 27 ولایت که بدون حضور ناظران دسته های انتخاباتی تکمیل شده است ، برای آنان قابل قبول نیست .
اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید دارد که پس از تکمیل روند بازشماری آرا درهفت ولایت باقی مانده ، نتایج ابتدایی انتخابات  اعلام خواهد شد زیرا روند بازشماری 27 ولایت قبلا تکمیل شده است .جاوید روشان

فیض آباد/ ۲۵ قوس/ باختر
روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری دربدخشان امروز آغازشد.
فراموز منگل رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات دربدخشان می گوید که بازشماری بعد از یکماه وقفه امروز باحضور داشت ناظران انتخاباتی،ستاد های انتخاباتی،کمیسیون سمع شکایات،جامعه مدنی،نمایندگان یوناما وکمیسیون مستقل حقوق بشرآغاز شد.
اوگفت  ما در مجموع ۲۸۶ محل را که ۱۸ محل آن احتمالآ تفتیش شود دیگر محلات باز شماری خواهد شد و۸ تیم فعلآ تشکیل شده است و کارشان ادامه دارد.
وی درمورد عدم حضور تیم صلح وعدالت اسلامی به رهبری حکمتیار در روند بازشماری گفت «ما آنان را خبر کردیم اما حاضر نشدند .
سلطان محمد شارقی ناظر تیم ثبات وهمگرایی می گوید درپایان بازشماری آرا معلوم می شود که آرا با ریزل شیت ها مطابقت دارد یا خیر.
هدایت الله فرهمند ناظر تیم دولت ساز گفت «در روند بازشماری هیچ مشکل خلق نشده است و آرای بایومترک شده را کمپیوتر ها نشان می دهد که کدام آرا باطل وکدام آرا تکراری وکدام آرا صحیح است ، ما از روند بازشماری رضایت داریم.»
هدایت الله هوشمند مدیر هماهنگی کمیسیون سمع شکایات بدخشان می گوید بازشماری به طور جدی وشفاف پیش می رود هیچ نوع منازعه وکشمکش وجود ندارد .ختم/حبیب سادات

کابل/ 24قوس/ باختر
سخنگوی کمیسیون مستقل  انتخابات می گوید که روند بازشماری آرا درهفت ولایت باقی مانده صبح امروز آغاز شده است. 
روند باز شماری آرا در پنجشیر، تخار، سرپل فاریاب، جوزجان بدخشان و بغلان به دلیل اعتراض و مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی، متوقف بود.
عبدالعزیر ابراهیمی سخنگوی٬ کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره به آژانس باختر گفت: با آغاز روند بازشماری هفت ولایت ما نزدیک به  اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری می شویم.
ابراهیمی افزود: این روند تا آخر هفته جاری تکمیل خواهد شد و درختم آن نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با حضور ناظران دسته های انتخاباتی، جامعه مدنی نهادهای ناظر برانتخابات و مشاهدان٬ همگانی می شود.
این درحالیست که دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله دراین هفت ولایت به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اجازه دادند تا روند بازشماری آرا را آغاز کنند .
با آنکه روند بازشماری درهفت ولایت باقی مانده آغاز شده است٬ اما دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی خواهان باز شماری مجدد آرا در 27 ولایتی است که بدون ناظران این دسته انتخاباتی، روند بازشماری در آن ها پایان یافته است.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که بازشماری آرا دراین ۲۷ ولایت تکمیل شده است و تنها بازشماری در هفت ولایت باقی مانده آغازشده است.
این درحالیست که کمیسیون مستقل انتخابات دوبار نشست مشترک با دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات برای حل این جنجال‌ها برگزار کرده است.
نزدیک به سه ماه از برگزاری  انتخابات ریاست جمهوری سپری شده است٬ اما تاکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است که نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند. جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL