?????? ، 10 ????? 1398 ، 06:55

معرفی کمیشنران کمیسیون شکایت های انتخاباتی هرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات ۱۰ سنبله باختر
کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات معرفی شدند.
احمد الله اکسیر، فاطمه باقری و گل محمد طارق، سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی درهرات اند که براساس حکم رییس جمهور از طریق رقابت آزاد درین بست ها مقرر شده اند.
مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی وسرپرست ولایت هرات ازمعرفی وآغاز کار این کمیشنران استقبال کرد و بر تلاش بیشتر شان در راستای تامین عدالت انتخاباتی تاکید ورزید.
از سوی دیگر احمد الله اکسیر که از بین این کمیشنران به عنوان رییس دوره ای کمیسیون شکایات انتخاباتی درهرات برگزیده شده است، اطمینان می دهد که با تمام تلاش با هرگونه تقلب و تخلف انتخاباتی برخورد خواهد کرد. ختم/حبیب سادات

manager

Latest from manager

back to top