?????? ، 25 ????? 1398 ، 10:41

مواد حساس انتخاباتی به مناطق صعب العبور بدخشان انتقال شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد/ باختر/ ۲۵/ سنبله
موادحساس انتخاباتی برای دوصدوشصت و یک مرکز رایدهی دربدخشان توسط طیاره های وزارت دفاع انتقال شد.
فرامرز منگل رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت که مواد حساس انتخاباتی مطابق برنامه به سیزده ولسوالی صعب العبورازطریق فضا انتقال شد و به زودی باقی مواد حساس دیگر درمرکز وولسوالی های مرکزی نیز انتقال می شود.
وی افزود: طبق آخرین آمار از دوصد وهفتاد و هفت مرکز رایدهی درآن ولایت صرف درشانزده مرکز رایدهی تهدید بلند امنیتی وجود دارد.
سمونوال اسدالله محمدی قومندان امنیه بدخشان اطمینان دادکه نیروهای امنیت ملی ،پولیس ملی و اردوی ملی امکانات دست داشته شان به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی و رایدهندگان تلاش می کنند. ختم/ شعیب

manager

Latest from manager

back to top