01 دلو 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

قرارداد انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی ، امضا شد

قرارداد انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی ، امضا شد کابل/ اول...

نشست مشورتی٬ نظرخواهی پیرامون مسودۀ پالیسی رسانه های همگانی ، برگزارشد

کابل/ اول دلو/ باختر به حضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات...

تبصره

تبصره

کابل/ اول دلو/ باختر حادثه دیروز در شهر کابل...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتقرارداد انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی ، امضا شد
کابل/ اول دلو/ باختر
به حضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز قرارداد انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی ، را محمد جواد پیکان سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و رییس شرکت مهندسی AV62   امضا کردند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم امضای این قرارداد درحالی که حمید الله فاروقی مشاور رییس جمهوری و رییس پوهنتون کابل ، سفیراسپانیا مقیم کابل ، داکترشکیب رفعی رییس برنامه کمپلکس اداری دارالامان و شماری از مسوولان نیز حضورداشتند ، نخست رییس شرکت مهندسی AV62  دررابطه به انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی معلومات داد و از تلاش های آن شرکت به خاطر اجرای بهتر کار اطمینان داد.
بعد حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازدر صحبتش از وزارت شهرسازی و اراضی به خاطرپیش برد کارهای تدارکاتی این پروژه تشکر کرد و تاکید کرد که باید هرمرحله کار دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی درهماهنگی با مسوولان موزیم ملی پیش برده شود.
همچنان محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی گفت که قراراست انکشاف دیزاین تعمیرجدید موزیم ملی درهشت ماه آینده به پایان برسد و بعد کار ساختمان تعمیرجدید موزیم ملی آغاز خواهد شد . احمدضیا احمدی 

کابل/ اول دلو/ باختر
به حضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشست مشورتی ، نظرخواهی پیرامون مسودۀ پالیسی رسانه های همگانی ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست که به حضور شماری از مسوولان و نمایندگان نهاد های مختلف رسانه یی، صاحب نظران و اهل رسانه برگزارشد، اشتراک کنندگان ، پیرامون مسودۀ پالیسی رسانه های همگانی نظریات و پیشنهاد های شان را بیان کردند.
دراین نشست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با تشکر از حضور مسوولان نهاد های مختلف رسانه یی و ارائه نظریات و پیشنهاد های شان درمورد پالیسی رسانه های همگانی ، خاطرنشان کرد که از نظریات و پیشنهاد های آنان درپالیسی رسانه های همگانی گنجانیده خواهد شد .
حسنیه صافی تاکید کرد که این نظریات و پیشنهادها به طور کتبی نیز باید به وزارت اطلاعات وفرهنگ وشورای عالی رسانه ها ارسال شود .
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به صلاحیت ها و کارکرد های شورای عالی رسانه ها معلومات داد و گفت که درکمترازدوسال این شورا بیش از 37 جلسه برگزار کرده است که شامل جلسات فوق العاده نیز است .
به همین ترتیب از کارکرد ها و تلاش های اعضای شورا عالی رسانه ها که متشکل از نمایندگان نهاد های مختلف است ، نیز به قدردانی یاد کرد.
دراین نشست دلاورنذیرزوی مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه طرح پالیسی رسانه های همگانی معلومات داد و گفت که مسوده این پالیسی درده بخش از سوی وزارت اطلاعات وفرهنگ و شورای عالی رسانه ها تهیه شده است که شامل: عمومیات، فعالیت رسانه های همگانی، منابع مالی و عایداتی رسانه های همگانی، رعایت معیار های مسلکی ژورنالیزم ، محتوای نشراتی ، پوشش روند انتخابات ، مطالب ممنوع، نشر و پخش اعلانات ، حمایت ژورنالیستان و کارکنان رسانه یی، و موارد متفرقه  است .
بعد فریده نیکزاد به نمایندگی از فدراسیون ژورنالیستان افغانستان صحبت کرد و گفت که بیش از 20 نظر و پیشنهاد فدراسیون را به شکل کتبی دررابطه به پالیسی رسانه های همگانی ، به شورای عالی رسانه ها ارائه می کنند تا درپالیسی رسانه های همگانی درنظرگرفته شود.
سپس اشتراک کنندگان این نشست به سه گروه کاری تقسیم شدند ونظریات و پیشنهاد های شان را پیرامون مواد هربخش پالیسی رسانه های همگانی ارائه کردند.
همچنان به نمایندگی از گروه اول خپلواک ساپی به نمایندگی گروه دوم عبدالقهارجواد و به نمایندگی ازگروه سوم هوسی ظهوری ، نظریات و پیشنهاد های گروه های شان را ارائه کردند.
به همین ترتیب ضیا بومیا معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه ها نیز یک سلسله نظریات و پیشنهادات را دررابطه به پالیسی رسانه های همگانی ارائه کرد.
این پالیسی پس از نظرخواهی ازسوی شورای عالی رسانه های همگانی به تصویب خواهد رسید.  احمدضیا احمدی

سه شنبه ، 1 دلو 1398 ، 12:31

تبصره

کابل/  اول دلو/  باختر
حادثه دیروز در شهر کابل که چهار عضو یک خانواده در ناحیه هفتم سلاخی شدند٬بار دیگر وضعیت ناهنجار و زشت امنیتی را به رخ مسوولان کشید و ثابت کرد که مصوونیت و امنیت در پایتخت  شکننده و نگران کننده تراز هر وقت دیگر است .
مفسرآژانس باختر می نگارد: روز گذشته چهار عضویک خانواده شامل یک زن جوان و سه فرزندش در یک رویداد اسفبار جنایی در ساحه جنگلک کابل به گونه ٬ بی رحمانه سلاخی شدند.
آنانی که مرتکب این جنایت هولناک شدند٬ سرنخی از خود باقی نمانده اند مگر یک مساله را وضاحت بخشیدند که امنیت و مصوونیت در پایتخت سخت شکننده و آسیب پذیر است و هر کی ٬هرچه بخواهد می کند و دسترسی پولیس ۤبه آنان یا محدوداست  و یا هم ناممکن.
آنچه بر سر این خانواده آمد تکرار سناریو جنایت در پایتخت است ٬ پدیده زشتی که هر  روز از باشندگان این شهر قربانی می گیرد٬ یک مبایل کهنه و یک مقدار پول نهایت ناچیر بلای جان هر شهروند کابل است.
در دو روز گذشته تنها این چهار نفر نیستند که قربانی جنایت ووحشت در کابل می شوند یک روز قبل از این واقعه٬ مرد جوانی در یک فارم مرغ داری در ساحه دشت برچی با شلیک گلوله کشته شد و جوان دیگر هم درهمین نواحی به دست دزدان مسلح جان داد.
مانند این وقایع٬ رویداد های زیادی است که کابل نشینان در حافظه ثبت کرده اند.
این در حالی است که کابل در یک پوشش امنیتی به سر می برد٬ از دوهفته به این سو بعد از آن که یک محصل پوهنتون امریکایی افغانستان به نام علی سینا در ساحه دشت برچی در کابل به دست دزدان مسلح کشته شد٬وزارت داخله دو برنامه امنیتی (یک ماهه و سه ماهه ) را روی دست گرفت.
در این مدت تحرکات پولیس و نهاد های دیگر امنیتی٬ غرض مقابله با عوامل جرم و جنایت در کابل جدی تر شد و در کنارآن اصلاحات در دستگاه پولیس و رهبری وزارت داخله به میان آمد و امیدواری های تازه را در دل های مردم پدید آورد٬مگر حوادث اخیر نشان داد که وضعیت تغییر نکرده است.
وضعیت ناهنجار امنیتی در کابل ٬نشان دهنده آن است که در برابرمساله امنیت پایتخت ٬ اصولی تر وقاعده تر عمل شود٬تنها دور کردن این یا آن مسوول امنیتی کافی نیست وپولیس هم به تنهایی نمی تواند باج ناهنجاری های جاری را حمل کند.
باید به علل و عوامل جنایت در پایتخت توجه شود٬ در اینجا در کنار کم کاری٬پولیس و نهاد های دیگر امنیتی٬ نهاد های عدلی و دستگاه قضایی هم نارسایی های خود را داشته اند٬یا این که مجرمان در این نهاد ها برائت گرفته اند و یا هم حکم محاکم برآنان تطبیق نشده است. این گونه برخورد ٬مجرمان را جسور تر کرده است.تاکید مردم براین است که نظم اداری و مسلکی در این نهادها معیاری شود.
در حال حاضر شمار زیادی از جنایتکاران که مرتکب قتل ٬ آدم ربایی و یا جرایم سنگین دیگراند و محاکم حکم اعدام آنان را صادر کرده است ازآنان ٬همچو مهمان در زندان های کشور میزبانی می شود در حالی که باید آنان جای شان را در چوبه دار می یافتند که جنایتکاران دیگر عبرت می گرفتند و حادثه جنگلک اتفاق نمی افتاد.
رفع مشکلات موجود به کار و برخورد مسوولانه نیاز دارد٬ حرف های نمایشی وتبلیغاتی نمی تواند آرامش را برای خانواده علی سینا و یا عبدالستار که چهارعزیزش را دیروزاز دست داد باز آورد٬ فقط قاطعیت در برابرجرم وجنایت است که به مردم آرامش خاطر می بخشد٬تنها  قاطعیت وکار مسوولانه است که می تواند این برداشت را که می گویند کابل وحشت سرا ی محض است از مردم بگیرد. صائم

کابل/  اول دلو/ باختر
چند دهه جنگ در افغانستان پیامد های زشت و تیره دارد .به ارزش ها وداشته های مادی ومعنوی جامعه ما سخت آسیب رسانیده است .
امروز ما با پدیده های زشت مواجه هستیم که با فرهنگ ٬سنن و داشته های فرهنگی ٬ باور ها و اعتقادات دینی ما در تضاد کامل قرار دارد و در قاموس افغانی تعریفی برای آن وجود نه دارد .
در قاموس افغانی در فرهنگ و باور های دینی مردم ما ٬زندگی ارزش والای دارد٬احترام به زن و عاطفه نسبت به کودک وحرمت گذاشتن به بزرگسالان٬ یک ارزش در فرهنگ ودین  ما افغانان است٬ مگر درسال ها وروز ها و ماه های اخیر شاهد رویداد هایی هستیم که نشان می دهد ارزش ها در کشور ما آسیب پذیر است وجامعه ما با یک انحطاط فرهنگی واجتماعی مواجه است.
چهاردهه جنگ ٬ افغانستان را در اوج وحشت، بربریت، تند خویی، برخورد غیر انسانی،افراط گرایی و کشتار سقوط داده است،فرهنگ انسانی  و افغانی ما٬دوستی و همسویی ما محبت و صمیمیت ما جایش را به دشمنی، قتل و کشتار بی رحمانه داده است  و ما را با انواع افراط گرایی مواجه کرده است  و ما در همه امور افراط گرا شده ایم ٬ جامعه و مردم خود را می آزاریم و رنج می دهیم .
اگرتنها به وقایعی که در ۴۸ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوسته است نگاه کنیم در می یابیم که چقدر ارزش ها در جامعه ما پشت پا زده می شود و چقدر جامعه ما درانحطاط و سقوط ارزش ها فرو رفته است.
روز گذشته یک زن بیست و شش ساله در کابل با سه کودک خود که ده ٬هشت و چهارسال عمر داشتند٬ با شکل بسیارفجیح در کابل سلاخی شدند٬علل  این جنایت که با قساوت تمام اجرا شده است معلوم نیست.
در همین شب ٬دور تر از کابل درگرزیوان فاریاب٬ پدری دخترش را به جرم رابطه با یک پسر سلاخی کرد ٬دخترش را چنان فجیح کشت٬ که اعضای بدن او را قطعه ٬قطعه کرد٬دست هایش را در یک جا و پا هایش را در جای دیگر آویزان کرد  و کوشید تا به اصطلاح آبروی رفته را دوباره به دست آورد.
در همین فاریاب٬ در ولسوالی اندخوی در قریه خانقاه ٬طالبان اعضای یک خانواده را به اتهام کاذب و خود ساخته به رگبار بستند حتا به دو نوزاد که چهل روز عمر داشتند رحم نکردند .
درهرات دختر جوانی بعد از آن که پدر کوشید او را به میل خود شوهر دهد٬ پدر را با تفنگ چره یی به قتل رساند و از خانه فرار کرد.
در کهسان هرات٬طالبان سه فرد ملکی را در یک محکمه خود ساخته به جرم خود بنا کرده٬آنان راجاسوسان دولت خواندند و تیر باران کردند٬نظیر آن جنایات دیگر.
مگر می شود که قتل دسته جمعی یک خانواده را که با ضرب تیشه و چکش و کوبیدن میخ همراه بوده است٬یک عمل قهرمانانه خواند؟
می شود که سلاخی کردن فرزند را و قطع کردن اعضای بدن اورا مردانگی خواند و کار پدرانه خواند ؟
می شود که فشارهای خانوادگی را با قتل پدر جواب داد؟
آیا می توان زور خود را در قالب طالب وقومندان به رخ مردم کشید٬ و به بهانه های مختلف از مردم انتقام گرفت و آنان را محاکمه صحرایی کرد؟
یک آگاه امورسیاسی و نظامی به این باور است( قتل های ناموسی هم نتیجه قضاوت های خودی، حکم دادن بدون محکمه و خودسری های ماست و نشان دهنده این واقعیت است که فرهنگ انسانی ما جایش را به ننگ پوچ و انتحار افراطی خالی کرده است، سلاخی و قتل کودکان بی گناه و معصوم و حمله به خانه مردم بی دفاع به نام دین خود نشان دهنده اوج قساوت،بی رحمی و سنگ دلی ماست.)
این وقایع و گفته نشان دهنده آن است که ما در حال سقوط ارزش ها قرار داریم و این گفته ها با وضعیت و روز گار ما مطابقت دارد که  می گویند(ما بیشتر از هر چیزی به فرهنگ سازی انسانی و آموزش های انسان دوستی نیازمند هستیم، تا زمانی که مشکل در ساحه اخلاق٬اجتماع و فرهنگ حل نشود و تازمانی که ما سواد دینی و دنیوی کسب نکنیم و درک از جامعه وارشادت دینی نداشته باشیم این سقوط و انحطاط ادامه دارد و راه برگشت وجود ندارد، آینده تار و تاریک در پیش است.‬) صائم

شهرگردیز/ 1 دلو/ باختر
در پکتیا یک کارمند صحی را تیرباران کردند.
طالبان بخت وزیر را هنگامی که صبح امروز برای واکسین کودکان دربرابر بیماری فلج می رفت ، در حومه بازار ولسوالی آریوب جاجی آماج گلوله باری مهاجمان قرارگرفت و جان باخت.
سردار ولی تبسم سخنگوی پولیس پکتیا به آژانس باخترگفت که مهاجمان وابسته به گروه طالبان پس از تیراندازی براین کارمند صحی فرار کردند و تلاش ها برای ردیابی وبازداشت آنان ادامه دارد.
طالبان اخیرا نسبت به تطبیق کارزار واکسین پولیو در پکتیا هشدار داده بودند.
یک منبع محلی در پکتیا که خواست نامی از وی برده نشود می گوید که طالبان از حکومت خواست هایی دارند که تاهنوز ظاهرا پذیرفته نشده است.
اوگفت طالبان درواکنش به عدم رسیدگی دولت به خواست های شان می خواهند مانع از فعالیت های صحی ازجمله تطبیق کارزار واکسین پولیو شوند.
تاکنون خواست طالبان از دولت فاش نشده است.
با این حال کارزار واکسین پولیو در پکتیا همچنان ادامه دارد.
مسوولان ازاحتمال عدم تطبیق کارزار پولیو درپکتیا نگران اند ؛ اقدامی که هزاران کودک را از واکسین شدن در برابر بیماری فلج محروم خواهد کرد.ختم/ابوی

شهرقندهار/ 1 دلو/ باختر
دومهاجم مسلح در گلوله باری ماموران امنیتی قندهار کشته شدند.
این مهاجمان پس ازچاشت امروز در ساحه هرات بازار شهر قندهار هنگامی آماج قرارگرفتند که برپولیس تیراندازی کردند.
یک مقام پولیس قندهار به آژانس باخترگفت که دراین گلوله باری هردو مهاجم ازپا درآمدند. درتیراندازی مهاجمان به کسی آسیب نرسیده است.
تاکنون هویت این مهاجمان روشن نشده است.ختم/ابوی

کابل/ 1 دلو/ باختر
وزارت صحت عامه عرضه خدمات صحي اساسي و خدمات شفاخانه یی را در صدر وظایف خود قرار داده است.
به گزارش خبر نگارآژانس باختر داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، امروز در کنفرانس خبری  دست آوردهای پنج ساله این وزارت٬ در راستای توسعه و بهبود دسترسی به خدمات صحی را ارائه کرد وافزود: برای نخستین بار بخش پیوند گرده در شفاخانه ملی و تخصصی محمدعلی جناح انجام شد ووضعیت مریض تاکنون خوب است.
به گفته وزیر صحت عامه این شفا خانه با ظرفیت ۱۲ بستر ایجاد شده است و تجهیزات طبی آن با هزینه ۴.۵ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه فراهم شده است.
داکتر فیروز آموزش بیش از ۷۰۰۰ قابله و نرس را از دیگر فعالیت های عمده این وزارت عنوان کرد وگفت درحال حاضر در بیشتر مراکز صحی کشور حد اقل یک قابله نیز توظیف شده است.
وی اضافه کرد که  شمار مراکز صحی در حال حاضر به ۳۵۰۰ مرکز افزایش یافته ودسترسی بیماران به خدمات اساسی از ۵۷ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافته  است.
وزیر صحت عامه گفت که در گذشته شمار مراکز درمانی برای تداوی واقعات سوختگی محدود بود، اما اکنون این محدودیت رفع شده است.
او همچنان بهره برداری شفاخانه های جدید دولتی، ایجاد نخستین مرکز تشخیص بیماری سرطان، فعال سازی انستیتوت لابراتوار وتقویت خدمات کابل امبولانس وگسترش آن به چند ولایت را، از دیگر فعالیت های این وزارت در پنج سال اخیر دانست.مومنه احمدیار

کابل/ 1 دلو/ باختر
وزارت صحت عامه تفاهم نامه ایجاد 10 مرکز صحی  و یک شفاخانه 50 بستر را با صلیب سرخ و وزارت امور داخله دیروز امضا کرد.
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر٬داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه  حین امضا تفاهم نامه گفت که  به خاطرحمایت عرضه خدمات صحی به زندانیان پلچرخی  این تفاهم نامه امضا کرده است.
وی بیان کرد که وزارت صحت عامه با همکاری وزارت امور داخله قبلا خدماتی را جهت بهبود عرضه خدمات صحی برای زندانیان انجام داده است اما نظر به مشکلات  از  صلیب سرخ خواستم در بخش صحی زندانیان پلچرخی را کمک کند.
این  تفاهم نامه برای 5 سال  امضا شده است که صلیب سرخ ٬ وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله  را درقسمت ایجاد 10 مرکز صحی یک شفاخانه 50 بستر ودر داخل زندان همکاری می کنند.
همچنان وزیر صحت عامه اضافه  کرد که این مراکز صحی و شفاخانه 50 بستر از طرف صلیب سرخ تمویل و تجهیز می شود.
زندانیان مریضی که تداوی شان  در شفاخانه های شهری قابل تداوی باشند در صورت که زمینه تداوی شان در زندان میسرنباشد صلیب سرخ آنان را به شفاخانه  شهر منتقل می کند. مومنه احمدیار

کابل/ ۱ دلو/ باختر
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمرگ جان محمد جوانشیرحیدری رییس اتحادیه سینما گران افغانستان ابراز تاثر کرد.
جان محمد جوانشیرحیدر حوالی چهارصبح امروز در اثر حمله قلبی در شفاخانه یی در کابل درگذشت.
این سینماگرمعروف کشورازدورۀ مکتب به هنرتمثیل روآورد وروی صحنه در نمایشنامه ها نقش بازی می کرد.
حیدری در دوره پوهنتون عضو فعال کمیته فرهنگی پوهنتون کابل بود و در بسیاری از نمایشنامه ها نقش اول را اجرا می کرد.
ازنمایشنامه های مشهورآن دوره که وی نقش بازی کرده بود، می توان از"بلی گفتن" ازنویسندٖۀ فقید کشورجلال نورانی و نمایشنامه "خسیس" اثر مولیررا نام برد.
حیدری شمارزیادی از فلم های تلویزیونی را دایرکت کرد و درتعداد زیادی از فلم های سینمایی نقش بازی کرد، از جمله فلم های سینمایی می توان "دهکده ها بیدار می شوند، گناه، صبور سرباز، حادثه، الماس سیاه، رویا و سربند" را یاد کرد. وفلم های "بابا، کجراه و الماس شرق" را نیز دایرکت کرده است.
او پس ازآن که نزدیک به دو دهه پیش از مهاجرت به کشوربرگشت، فلم "جادوگر سبز" نوشته جلال نورانی نویسندۀ فقید و فلم های آخرین شب و آخرین شعر را تهیه و کارگردانی کرد.
جوانشیرحیدری در کنار این که ریاست اتحادیه سینماگران افغانستان را به عهده داشت، عضو شورای رهبری انجمن بین المللی (پیوند) در تاجکستان و عضو انجمن دوستی افغانستان - چین را هم داشت.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درگذشت جان محمد حیدری را درعرصه هنرسینما و تمثیل ضایعه می داند و از خدای متعال برای وی بهشت برین استدعا می کند.
همچنان به خانوادۀ مرحومی، سینما گران، ممثلان و همۀ هنرمندان و علاقه مندانش صبر جمیل و اجرجزیل استدعا می کند. حبیب سادات

برلین/ بی بی سی / 1 دلو / باختر
محاکمه یک آلمانی افغان‌ تبار که به عنوان مشاور و مترجم برای اردوی آلمان کار می‌ کرد و همسرش دیروزدر شهر کوبلنتس، درغرب آلمان برگزار شد. این دو با اتهام همکاری و جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران رو به رو هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از ستره محکمه کوبلنتس این مرد افغان تبار آلمانی که ۵۱ ساله است به "یک مورد جدی خیانت" و "انتقال اطلاعات محرمانه دولتی آلمان به ایران" در کم ازکم ۱۸ مورد متهم شده است.
این فرد که از او به عنوان عبدالحمید. س یاد می‌شود، جنوری سال گذشته و پس از بازگشت از یک سفر خارجی که گفته شده است  برای انتقال اطلاعات بود، بازداشت شده است. همسر ۴۰ ساله او، آسیه، نیز با اتهامات مشابهی رو به روست.
مقامات محکمه کوبلنتس می‌گویند که آسیه. س هم متهم است که از ابتدا از فعالیت‌های جاسوسی شوهرش آگاه بود و با سرویس اطلاعات و امنیت ایران همکاری داشت.
سال گذشته، بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر دستگیری یک تبعه آلمانی ، افغان به اتهام جاسوسی برای ایران، هرگونه ارتباط این فرد با ایران را رد کرده بود و این مساله را تلاش کسانی برای "تخریب رابطه ایران و اروپا" برشمرده بود.
پیشتر سایت اشپیگل آلمان گزارش داده است که فرد مظنون که سال‌ها جاسوسی می‌کرد به اطلاعات حساس و طبقه‌ بندی شده از جمله اسناد مربوط به ماموریت نظامی آلمان در افغانستان دسترسی داشت.
انتظار می ‌رود که بخش زیادی از جلسه محاکمه این فرد و همسرش به شکل غیرعلنی برگزار شود.
در صورت گناهکار شناخته شدن عبدالحمید به حکم زندان کم از کم ۱۵ سال رو به رو خواهد شد. همسر او با حکم ۱۱ سال زندان رو به روا ست.
فریده بابک

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL