15 ????? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

  تعمیر لیسه دخترانه ده دانای شهرکابل افتتاح شد

تعمیر لیسه دخترانه ده دانای شهرکابل افتتاح شد

کابل/14 سرطان /باختر تعمیر لیسه دخترانه ده دانا درمربوطات حوزه...

انفجارماینی جان سه سربازپولیس را درهرات گرفت

هرات 14 سرطان باختر سه سربازپولیس درنتیجۀ انفجارماینی امروز درهرات جان...

ولسوال خودخواندۀ طالبان برای خواجه عمری غزنی کشته شد

غزنی 14 سرطان باختر نواب مشهوربه احمد ضیاء ولسوال خودخواندۀ طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ساخت ۲۶۰ متر دیوار استنادی را دفتر انسجام برنامه‌های ساحه یی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای اوقاف شرقی ولسوالی سنچارک سرپل امروزآغاز کرد.
به اساس معلومات وزارت احیا وانکشاف دهات این دیواراستنادی به هزینۀ ۵.۳ میلیون افغانی به خاطرحفاظت منازل مسکونی وباغ ها وزمین های زراعتی مردم محل ازخطرهای سیلاب ها، ساخته می شود.
با آغاز کار این‌ پروژه، زمینه کار برای ده‌ها کارگر فنی وغیر فنی محل نیزفراهم شده است و با تکمیل آن مسجد قریه، باغ‌ها و۳۰۰ خانه از تهدید سیلاب‌های موسمی محافظت خواهد شد.

کابل /۱۴ سرطان / باختر
برنامۀ ملی آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات یک شبکۀ آبرسانی رابه هزینۀ ۲.۳ میلیون افغانی درپروان ساخت.
به اساس معلومات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر؛این شبکۀ آبرسانی در روستای ته قلعۀ ولسوالی سیاه گرد پروان، ساخته شدوبرای۱۶۲ خانواده آب آشامیدنی پاک فراهم کرد.
این شبکه دارای ۱۹۶۳ مترطول، ۸ شیر دهن، یک ذ خیره‌ گاه آب به ظرفیت ۳۰ متر مکعب و یک سولر واتر پمپ است و در جریان ساخت آن، برای کارگران فنی و غیرفنی ۱۳۲۵ روز کاری فراهم شده بود.

مهترلام/ 14 سرطان/ باختر
وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری یک مرکزگردآوری شیردرلغمان می سازد.
مسوولان ادارۀ زراعت لغمان می گویندکه این مرکز به هزینۀ چهارمیلیون افغانی از بودجۀ انکشافی وزرات زراعت درولسوالی قرغه یی آن ولایت ساخته می شود.
انجنیرمحمد جمیل خوشحال رییس ادرۀ زراعت لغمان گفت که ساخت این مرکز برای رشد اقتصاد دامداران قرغه یی حایزاهمیت است واین مرکز می تواند شیردامداران را گرد آوری کند وبه دسترس کارخانه های تولیدی لبنی قراردهد.
وی گفت که کارساخت این مرکز تا اخیرسال روان به پایان می رسد ودرآن ذخیره گاه های مجهزبا وسایل نگهداری شیر،درنظرگرفته شده است.
سادات

کابل/۱۴ سرطان/ باختر
کار ساخت یک کاریز آبیاری در روستای خیربین ولسوالی یوسف خیل پکتیکا آغاز شد.
آژانس باختربه نقل از خبرنامۀ وزارت احیا وانکشاف دهات خبرمی دهد که این کاریز را دفتر انسجام برنامه‌های ساحه یی آن وزارت برای زیرآبیاری قرارگرفتن۱۲۵۰ جریب زمین زراعتی کشاورزان روستای خیربین ولسوالی یوسف خیل می سازد.
در جریان تطبیق این پروژه ۲۶۰۵ روز کاری ایجاد می شود و پس از تکمیل کارکاریز یادشده ۳۵۰ تن از باشندگان محل از مزایای آن مستفید خواهند شد.
گفتنی است که با ساخت کاریز مذکور ۱۲۵۰ جریب زمین زراعتی نیز زیر پوشش آبیاری قرار می‌گیرد.

کابل/ ۱۴ سرطان/  باختر
ملکه زن زراعت‌پیشه در بلخ، توانسته است که در جریان دو ماه، به ارزش بیش ازهفتاد هزار افغانی از یک سبزخانه حاصل بگیرد.
به اساس معلومان وزارت زراعت،آبیاری ومالداری به آژانس باختر؛ملکه باشنده اصلی ولسوالی ورس بامیان و باشنده فعلی کمپ سخی در ولسوالی نهرشاهی بلخ است. کمپ سخی در حدود بیست ‌کیلومتری شهر مزارشریف موقعیت دارد و در جریان سال‌های گذشته، کدام نهادی برای بهبود زندگی باشندگان این منطقه کمک نکرده است.
ملکه مادر سه فرزند است و قبلاً هیچ‌گونه درآمدی برای تامین ضرورت‌های خانواده‌اش نداشت. اما، یک سال قبل، او تحت پوشش برنامه احداث باغچه‌ها و سبزخانه وزارت زراعت از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری قرار گرفت.
برنامه ملی باغداری و مالداری، برای ملکه دو سبزخانه به اندازۀ متفاوت احداث کرد و آموزش‌های لازم در باره چگونگی پرورش سبزی ها در سبزخانه‌ها و باغچه‌های خانگی ارائه کرد.
ملکه از آموزش‌ها کار گرفت و در یکی از سبزخانه‌هایش بادرنگ به شکل چیله‌یی کاشت. او در جریان دو ماه گذشته، توانست از این سبزخانه به ارزش بیش‌ از هفتادهزار افغانی بادرنگ به فروش برساند.
ملکه آرزو دارد که در کنار شوهرش،زمینۀ بهتری برای آموزش و پرورش فرزندانش مهیا کند. او با تقدیر از فعالیت‌های وزارت زراعت، از این وزارت خواست که فرصت‌های بیشتر کاری برای زنان فراهم کند.
برنامه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به شش‌هزار زن را تحت پوشش برنامه‌ها و خدمات خود قرار داده است.
نیلوفردانش

مزارشریف/14سرطان/باختر
شهروندان معترض مزارشریف می گویند به خاطر بلند بودن صرفیه برق بیش از پنجاه درصد کارخانه های تولیدی متوقف شده است.
آنان مدعی اند درصورتی که به خواست شان توجه نشود، دست به تظاهرات گسترده می زنند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، از مدت یک هفته به این سو شهروندان مزارشریف دربرابر بلند بودن بهای مصرف برق در بلخ  به اعتراض پرداخته اند و خواهان کاهش قیمت برق در آن ولایت استند.
نمایندگان معترض امروز در نشستی با والی بلخ و نمایندۀ شرکت عمومی برق کشور می گویند که برق دربلخ باید به بهای سایر ولایت های کشورعرضه شود.
آنان می گویند که به خاطر بلند بودن صرفیه برق پنجاه درصد کارخانه ها درآن ولایت متوقف است، درصورتی که بهای برق کاهش نیابد، مردم بلخ به تظاهرات گسترده می پردازند.
در این نشست محمد اسحاق رهگذر والی بلخ  نیز خواست شهروندان مزارشریف را برحق دانست و از آنان حمایت کرد.
در این نشست خالد استانکزی نماینده شرکت عمومی برشنا گفت که آن شرکت تصمیم دارد که در صرفیه مردم فقیر کاهش بیاید و در صرفیه جامعه تجاری و متمول افزایش  بیاورد.
معترضان در بلخ می گویندکه شرکت برشنا برق را فی کیلوات چهارسنت ازکشور ازبکستان خریداری می کند، اما بر باشندگان بلخ شش ونیم افغانی  به فروش می رساند درحالی که در کابل وجوزجان فی کیلوات سه افغانی محاسبه می شود. احمد نعیم دوستی

گردیز/ 14 سرطان /باختر
قول اردوی تندر می گوید که شش طالب مسلح درانفجارهای ماین درپکتیا وپکتیکا دیشب کشته شدند.
ایمل مومند سخنگوی قول اردوی 203 تندرامروز گفت که این طالبان درنتیجۀ انفجارماین هایی کشته شدند که می خواستندآن هارا درساحاتی از ولسوالی احمدخیل پکتیاوخوشامند پکتیکا جاسازی کنند.
دراین رویداد ها شش طالب کشته شدندویک طالب دیگرزخم برداشت.
دوستی /حبیب سادات

کابل /14 سرطات/ باختر
سخنگوی معینیت مبارزه بامواد مخدر وزارت امور داخله گفت که پولیس،دوازده کیلوگرام تریاک را ازخوست به دست آورد.
اسدالله یادگاری امروز گفت که پولیس تریاک یاد شده را ازیک موترنوع سراچه  حین بازرسی به دست آورد.
وی گفت رانندۀ موتر،موادمخدربه دست آمده را می خواست  ازیکی ازولسوالی های آن ولایت به مرکزخوست انتقال دهد، او نیزبازداشت شد.حبیب سادات

 کابل /14سرطان / باختر
نشستی به منظور ارزیابی اسناد تاریخی مربوط به دوره غوریان که گفته می شود یک هزار سال قدامت دارد، امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد .
به گزارش آژانس باختر ، این اسناد قراراست از سوی سید خواجه محمد باشنده ولایت غور به وزارت اطلاعات وفرهنگ سپرده شود.
پوهاند محمد رسول باوری معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ و احمد ضیا عابر کارشناس بخش حکومتداری ریاست اداره امور ریاست جمهوری این اسناد را با ارزش خواند، مگر بر بررسی وارزیابی بیشتر آن تاکید کردند.
قرار است این اسناد از سوی مراجع مربوط به ریاست جمهوری بررسی و بعداً غرض حفظ و نگهداشت به مرجع مربوط سپرده شود.
ختم/ مومنه احمدیار .....ک....م

گردیز/14سرطان/باختر
یک محافظ قومندان امنیه پکتیا در درگیری با طالبان شام دیروز به شهادت رسید.
به گزارش آژانس باختر، حیات‌الله نظامی؛ سخنگوی قومندانی امنیه پکتیا به رسانه ها گفت که فرید چهاردهي محافظ قومندان امنیه آن ولایت در یک درگیری با طالبان در مربوطات ولسوالی میرزکۀ پکتیا به شهادت رسید.
او در مورد این درگیری جزئیات بیشتر ارائه نکرده ‌‌است. احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL