02 سنبله 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی : جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست بل ریشه های عمیق در منطقه دارد

کابل باختر 1 سنبله جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت...

ملاقات تودیعی معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

کابل باختر 1 سنبله معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با...

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح گردید

کابل باختر 1 سنبله سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر 1 سنبله
سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ امروز از سوی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به کار انداخته شد.
یک منبع خبری وزارت مالیه به آژانس باختر خبر داد، به گفته داکتر نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه این سیستم در تسریع پروسه ها تسهیلات زیادی را فراهم مینماید و یکی از اولویت های وزارت مالیه ایجاد مؤثریت در پروسه های اداری می باشد.
قابل تذکر است که سیستم خدمات الکترونیکی تمام اسناد و معلومات را بشکل دقیق در دیتابیس ثبت نموده و جلو بروکراسی و ضیاع وقت مراجعین را می گیرد. ختم/ عبدالخالق

کابل 1 سنبله  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده  میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده  میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز شنبه 4 سنبله  سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.ذبیح

پلخمری  1 سنبله باختر
در نتیجه خشکسالی هفتاد  در صد  در حاصلات گندم للمی در ولایت  بغلان  کاهش  به عمل آمده است .
عبدالمحمود غفوری مدیر عمومی ترویج و انکشاف ریاست زراعت بغلان به خبر نگار  محلی آژانس  باختر گفت که  در سطح بغلان  امسال  هشتاد و هفت هز ار و شش صد ونه تن حاصل  بر داشته شد که هشتاد وشش هزار و سه صد و هفتاد و هفت تن آن از زمین های آبی و مقدار یکهزار و دو صد و سی ودو  تُن دیگر  آن از زمین های  للمی برداشت شده است که 70 فیصد کاهش   را نسبت  سال  پار  نشان میدهد  .
مدیر ترویج بغلان اضافه کرد که بیشترین زمین های للمی در ولسوالی های  دهنه غوری، برکه،  نهرین وبغلان مرکزی میباشد که با تاسف  نسبت خشکسالی دهقانان  این ولسوالی ها بیشترین ضرر را متحمل شده اند .
وی اضافه کرد  ریاست زراعت بغلان در نظر  دارد برای دهقانان بغلان  مرکزی،  نهرین، برکه ، تاله وبرفک،  پل حصار و پلخمری مرکز  بغلان  کود کیمیاوی  و تخم اصلاح شده  زراعتی  توزیع نماید .قایم

کابل/باختر/1 اسد
کار پروژه وصل برق ۱۸۰۰۰ مشترک جدید بمنظور توسعه شبکه برق رسانی مرکز ولایت پکتیا و منطقه وزی ځدران آن ولایت آغاز گردید.
در مراسم افتتاح آغاز کار این پروژه شمیم خان کتوازی والی پکتیا ، انجنیر آصف نیازی رئیس حوزه پکتیا برشنا، نماینده گان شورای های ملی و ولایتی، روسای ادارت دولتی،  بزرگان محل و ژورنالیستان اشتراک ورزیده بودند.
پروژه متذکره از سبستیشن ارغندی برق وارداتی کشور ترکمنستان تغذیه می گردد که مرکز ولایت پکتیا و منطقه وزی ځدران را تحت پوشش انرژی برق قرار می دهد.
پروژه نامبرده ۲ میلیون دالر امریکائی هزینه برمیدارد که از بودجه انکشافی بانک آسیائی به دولت افغانستان تمویل می گردد.
با تکمیل شدن کار سروی و دیزاین پروژه متذکره در گردیز ۱۳۰۰۰ مشترک و در وزی ځدران ۵۰۰۰ مشترک که مجموعاً ۱۸۰۰۰ مشترک میشوند، با انرژی برق وصل می گردند.
قرار است  این پروژه در دسمبر سال ۲۰۱۸ میلادی تکمیل و عملاً به بهره برداری سپرده شود. نازیلا

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL