08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 5/ ثور
سومین کنفرانس وضعیت کار و بار درافغانستان امروز درکابل برگزارشد.
طبق سروی کار وبار که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته است ، شرایط کارو بار درافغانستان دراخیر ربع سال 2016 میلادی درمقایسه با سال 2015 اندک بهبود یافته است ، اما این بهبود اندک است و شاخص های کار و بار درهمه بخش های سروی شده منفی میباشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، درمحفل افتتاح کنفرانس ، خان جان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که اتاق تجارت و صنایع افغانستان درکنار سروی ربع وار وضعیت کار وبار درپایان هرسال موانعی راکه سبب کاهش کارو بار درپنج  زون عمده اقتصادی کشور میباشد ، سروی میکند و مشکل عمده درسراسر کشور به خصوص در پنج زون اقتصادی را نا امنی ، اخاذی ها در مسیر جاده ها و سیستم مالیاتی زیاد تشکیل میدهد.
دراین کنفرانس همایون رسا وزیر تجارت و صنایع ، معین وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره موضوعات کنفرانس سخنرانی کردند .
دراخیر کنفرانس به اتفاق آرا فیصله شد تا درگام نخست مشکل به رسمیت شناخته شودو بعداً برای رفع آن اقدام شود  کارکنفرانس عصر امروز پایان یافت .

کابل باختر/ 5/ثور
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی فردا  چهار شنبه 6ثورسالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده را تقاضا نمایند.

کابل/باختر/5 ثور
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 5 ثور از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 50 کیلویی   4200 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی                        320 افغانی .
هفت کیلو بوره                                    330 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی                            360 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره                        1120 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی         1130 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان              920 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی                       850 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 45 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 44 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 42 افغانی به فروش میرسد .

کابل 5 ثور باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1270 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 5 ثور به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL