10 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار مبتلایان به کرونا در امریکا از مرز 7.4 میلیون نفر گذشت

شمار مبتلایان به کرونا در امریکا از مرز 7.4 میلیون نفر گذشت

واشنگتن/ العالم/10 میزان/باختر طبق جدیدترین آمار دانشگاه «جانز هاپکینز» در 24...

ملل متحد: کشورها برای صندوق جهانی واکسین کووید۱۹ پول بدهند

ملل متحد: کشورها برای صندوق جهانی واکسین کووید۱۹ پول بدهند

نیویارک/وی او ای/10 میزان/باختر انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد...

ده تن به ظن جرم های جنایی درهرات بازداشت شدند

هرات/ ۱۰ میزان/ باختر ده تن درهرات به ظن دست داشتن...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

جلال آباد/ ۱۰ میزان/ باختر
بیش از هزار زن و مرد در ننگرهار هم اکنون ازراه قالین بافی درآمد دارند.
این زنان ومردان با تولید قالین وفروش آن دربازارها، توانسته اند اقتصاد خود و خانواده های شان را رونق بخشند.
برنامه اشتغال زایی به این زنان ومردان  بیش ازیک سال است که به همکاری حکومت افغانستان راه اندازی شده است.
به اساس آمارها، بیش ازیک هزارزن ومرد ننگرهاری دربیش ازیک سال توانسته اند چهارهزاروپنج صد مترقالین ببافند وبه بازار ها عرضه کنند.
ماه جبین زنی که شوهرش را در انفجاری در ننگرهار ازدست داده است می گوید که ازراه قالین بافی شکم خود و چهارفرزندش را سیرمی کند.
اودرگفت وگو با آژانس باخترگفت که درکنارمصارف خانواده توانسته است، برای خرید دستگاه جدید تولید قالین اندک پولی جمع آوری کند.
ماه جبین می گوید که برای سال آینده در نظر دارد کارش را گسترش دهد وقالین های بیشتری تولید کند.
شیرشاه قالین باف دیگردر ننگرهار است.
اودرحالی که سند لیسانس دراداره وتجارت دارد سالها درجست و جوی کاربود اما نتوانست کاری به خود دست وپا کند.
شیرشاه اکنون دستگاه تولید قالین دارد وخوشحال است که با این حرفه می تواند هزینه زندگی خود وخانواده اش را تامین کند.
درحال حاضردرننگرهارپنج صدو هشتاد ویک زن و چهارصدو نوزده مرد مشغول تولید قالین اند.
قالین های تولیدی آنان دربازارهای داخلی خریداران زیادی دارد.
تا پیش ازبحران کرونا، بخشی ازفراورده های این قالین بافان حتی به بازار های جهانی صادر می شد اما اکنون تنها بازارهای داخلی برای فروش این فراورده ها در دسترس است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهارمی گوید که هرقالین باف در ننگرهار به گونۀ متوسط ماهانه تا دوازده هزار افغانی عاید دارد.
حکومت درکنارآموزش شماری اززنان درزمینۀ تولید قالین، دستگاه ها ودیگرابزار کاری نیز به قالین بافان اهدا کرده است که ازاین راه زندگی خود و خانوادۀ شان را رونق بخشند.
وزارت احیا وانکشاف دهات یکی از بزرگترین حمایت کننده برنامه اشتغال زایی به این زنان ومردان قالین باف است.
یک مسوول این اداره درننگرهاربه آژانس باخترگفت،می کوشند که صدها زن و مرد بی کار ونیازمند را شامل حرفۀ قالین بافی درننگرهار کنند وبه آنان وسایل کارو آموزش دهند.
قالین بافان در افغانستان بیشتر مواد کار شان را از پاکستان وارد می کنند.
آنان می گویند اگرحکومت زمینۀ برای تولید مواد قالین در داخل کشورفراهم کند وبازار های جهانی را به روی این فراورده بگشاید، هم اقتصاد خانواده ها و دولت بهترمی شود و هم افغانستنان ازرهگذر تولید قالین به خود بسندگی می رسد و دیگر شهروندان نیازی به خرید فرش های بی کیفیت ایرانی ، پاکستانی وترکی نخواهند داشت.ختم/ابوی

جلال آباد/ ۱۰ میزان/ باختر
با ساخت سبزخانه ها درننگرهار، میزان  فراورده های زراعتی درآن ولایت افزایش یافته است.
درحال حاضر درکنارکشتزارهای دیگر، صدها سبزخانه درننگرهار به تولید میوه و سبزی می پردازد.
این سبزخانه ها با توجه به تولید هرنوع میوه و سبزی در هرفصلی ازسال، رفته رفته نیازهای بازارهای ننگرهارو حتی بخش هایی از کشوررا تامین می کند.
هم اکنون ازگلپی گرفته تا بادرنگ، بامیه وکدوی ننگرهار تا بازارهای پایتخت هم رسیده است.
بیشتراین فراورده ها در این فصل سال که سردی هوا آغازشده است درسبز خانه ها تولید می شود.
یک مسوول کانال زراعتی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که آنان تلاش دارند با ساخت سبزخانه های جدید، میزان فراورده های زراعتی ننگرهار را بیشتر ازاین هم افزایش دهند.
به اساس آمارهای ارائه شده، هم اکنون کارروی ساخت دوصد سبزخانه در گوشه و کنار ننگرهار ادامه دارد وقرار است به زودی هشت صد سبزخانه دیگر نیز در آن ولایت شرقی تهداب گذاری شود.
این مسوول کانال زراعتی ننگرهارگفت«اکنون دیگر مردم هرمیوه وسبزی یی که بخواهند در هرفصل سال می توانند به دست بیاورند و این از برکت سبزخانه ها است.»
اوگفت که تا سه سال دیگر، ننگرهار به تنهایی می تواند بخش اعظمی ازنیازهای بازار را ازفراورده های داخلی اش تامین کند.ختم/ابوی

کابل /10 میزان/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1892 دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز 10 میزان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 4800 فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 4750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار 880 مبلغ 3700 افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 3700 افغانی، عربی 790 مبلغ 3700 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 3600، ایرانی 705 مبلغ 3250 افغانی و فی گرام طلای روسی 2750 افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نیلوفر دانش

 

کابل /9 میزان / باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با هیئت رهبری وزارت انکشاف دهات، دیدارکرد.

به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدار، ابتدا هیئت رهبری وزارت انکشاف دهات، گزارش برنامه های آن وزارت را در خش های مختلف به رییس جمهوری ارائه کردند.

آنان دراین گزارش، معلومات مفصل درمورد پروژه های وزارت انکشاف دهات که درسطح قریه ها درحال تطبیق است، ارائه کردند.

رییس جمهوری پس ازشنیدن گزارش متذکره، به مسوولان این وزارت هدایت داد که روی برنامه های خویش با درنظر داشت اصل انکشاف متوازن، موثربودن ومصرف بودجه وپایداری فعالیت های انکشافی تمرکز بیشترکنند وتاکید کردکه باید انسجام کلی درتطبیق برنامه های انکشافی به وجود آید.

رییس جمهوری گفت که درخصوص تحکیم روابط بین قریه ها، ولسوالی ها وشهرها توجه بیشترصورت گیرد.

رییس جمهوری کشورهمچنان خاطرنشان کرد که وزارت انکشاف دهات زمینه را فراهم کند که شوراهای انکشافی قریه ها نظریات، پیشنهادها و مشکلات شان را مستقیم با رهبری حکومت شریک کنند.

دراین دیدار روی کیفیت پروژه های انکشافی، هزینه کمتر وتاثیر بلند اقتصادی آن نیز بحث صورت گرفت.

رییس جمهوری دراین خصوص هدایت داد که وزارت انکشاف دهات تمام برنامه های خویش را در داخل وزارت و با اداره های مربوط، هماهنگ کند ومشکلات مردم را به گونه درست حل کند که در زندگی مردم قریه ها تغییر بنیادی وهمچنان رفاه اقتصادی به میان آید.

احمدضیا احمدی

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL