29 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شد

کابل باختر 29 اسد جلسه کمیته مشترک ژورنالیستان و رسانه ها...

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

چالش زون پایتخت درمورد عرضه خدمات شهری شناسایی میگردد

کابل باختر 29 اسد شناسایی چالش ها و تحقیق پیرامون مطالعه...

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

چین دربخش تحقیقات فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ، همکاری میکند

کابل باختر29 اسد پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 52 اسد  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1273 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 25 اسد به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان 

کابل 24 اسد باختر
بانک مرکزی مبلغ بیست میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک بیست  میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز چهارشنبه 25 اسد سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.ذبیح

کابل 24  اسد  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1275 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 24 اسد به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/ نالان  

کابل باختر 24 اسد
طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار امروز در نشستی به ریاست  معاون اول ریاست اجرائیه برگزار شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر خبر داد،
انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه اظهار داشت که  این بندر کوتاه ترین وارزان ترین مسیرتجارتی بوده که افغانستان را به بحر وصل می نماید وبزرگترین بستر رشد اقتصادی را برای کشور مهیا می سازد. در این نشست معین وزارت ترانسپورت در مورد مسایل چون  طرح اجرایی شدن پلان متذکره ، ایجاد محل مناسب برای تخلیه اموال در بنادر، ارائه خدمات پروسه های گمرکی در داخل، افزایش ساعات کاری ادارات گمرکی سرحدی در بنادر ونصب اسکنرها در بنادر معلومات داد.
نماینده وزارت امور خارجه با تائید طرح مذکور گفت: مهمترین بخش هر طرح زمان بندی اجراآت آن  است که نیاز مند بحث بیشتر می باشد . سپس نماینده وزارت زراعت، آبیاری ومالداری گفت: به منظور جامع بودن طرح متذکره ایجاب می نماید که در یک جلسه کمیته تخنیکی به بحث گرفته شود. موضوع قرنطین حیوانی وزراعتی، در این طرح در نظر گرفته شده، همچنین پیشنهاد نموده که  ضرورت های مالی وزمانبندی اجراات این طرح نیز مشخص گردد.
در اخیر انجنیر محمد خان ریاست عمومی دارالانشا شورای وزیران را وظیفه سپرد که طرح جامع، کامل و  نهایی اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقت نامه چابهار را ارایه نماید.ختم/ عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL