08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 3/ثور
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  به تداوم ملاقات در حاشیه ای نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در شهر واشنگتن ، با خانم آنتی دیکسون، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این ملاقات در رابطه به اصلاحات خدمات ملکی برای بهبود ارائه خدمات، آماده گی ها برای تطبیق پروژه های مشارکت عامه و خصوصی، پروژه های انرژی بالخصوص پروژه برق سولر، استقرار مجدد مهاجرین و عودت کننده گان، حمایت بانک جهانی در عرصه تطبیق و دیزاین پروژه ها و دیگر مسایل مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیر مالیه خواستار کمک های بیشتر مالی بلاعوض از طریق ۱۸ منابع اختصاصی انجمن انکشاف بین المللی (IDA) برای افغانستان گردید.
وزیر مالیه طی ملاقات جداگانه با معاون رشد اقتصادی، امور مالی و مؤسسات در رابطه به اهمیت کمک های مشروط به منظور اصلاحات و فراهم سازی وجوه برای انکشاف اولویت ها بحث و گفتگو نمود. وی از سفر قریب الوقوع معاون بانک جهانی جهت همکاری با دولت افغانستان و شرکای انکشافی در زمینه اصلاحات و ساختار مؤثر کمک رسانی استقبال کرد.
علاوتاً وزیر مالیه طی ملاقات با رئیس عملیاتی نهاد تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه(MIGA)  در رابطه با تضمین سرمایه گذاری مستقیم خارجی  در افغانستان، بحث همه جانبه نمود. وزیر مالیه با تأکید روی اهمیت آموزش سهم داران در رابطه به چگونگی کار تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه، او را به کابل دعوت نمود تا با دولت افغانستان و بخش خصوصی در رابطه تضمین این نهاد کار نمایند.

کابل 3ثورباختر
سند تمدید یادداشت تفاهم مساعدت های غیر پروژه یی جاپان امروز امضأ شد
این سند  3.6میلیون دالری راحکمت خلیل کرزی معین سیاسی وسرپرست وزارت امور خارجه ومیتسوجی سوزوکا سفیرجاپان درکابل امضاکردند.
به گزارش اژانس باختر ، این مساعدت هایی غیر پروژه یی به هدف تحکیم ، رشد وانکشاف اقتصا دی واجتماعی درافغانستان درعرصه های تقویت زراعت وآبیاری ،تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی وصحت به مصرف خواهد رسید .
جاپان درجریان 15سال گذشته به ارزش6.4میلیارددالرامریکایی درعرصه های مختلف افغانستان را کمک کرده است .

کابل باختر/ 3/ثور
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی فردا  دو شنبه 4ثورسالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

کابل باختر/ 2/ثور
به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر : ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی صبح امروز از این قرار بود.
یک دالر امریکایی 67 افغانی و60 پول.
یک پوند انگلیسی 86 افغانی .
یک یورو 72 افغانی و20 پول.
یک درهم امارات 18   افغانی.
یک ریال سعودی 17 افغانی و95پول .
هزار روپیه پاکستانی 633 افغانی .
هزار روپیه هندی1025 افغانی .
هزار تومان ایرانی 18  افغانی و 17 پول.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL