28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل   32 دلو  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1306 دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 32 دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری     3250  فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3150افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2550افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2550 افغانی، عربی  790 مبلغ 2450 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2500، ایرانی 705 مبلغ 2250افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 2050افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

چاریکار 22 دلو باختر
کار ساختمان اساسی و قیرریزی خط دوم شاهراه عمومی کابل – پروان از ساحه دو سرکه بگرام تا جبل السراج آن ولایت امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در افتتاح کار ساختمان و قیرریزی این شاهراه در حالیکه، والی پروان، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، مسوولان ادارت ملکی و نظامی، بزرگان، زنان و شماری زیادی از باشندگان پروان حضور داشتند، گفت که خط دوم شاهراه عمومی کابل – پروان به درازای بیش از بیست و پنج کیلومتر و پهنای ده متر از دو سرکه بگرام تا ولسوالی جبل السراج به هزینه یک میلیارد و پنجصد و سی و هفت میلیون افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی ساختمان و قیرریزی می شود.
وزیر فواید عامه افزود که در کنار قیرریزی این سرک چهار پل موتررو در این مسیر نیز اعمار می شود.
فضل الدین عیار والی پروان قیرریزی این سرک را یکی از وعده های رییس جمهور بیان کرد و به نمایندگی از مردم پروان گفت که از روند صلح به مالکیت دولت و مردم افغانستان حمایت و پیشتیبانی می کنیم.
گفته می شود که هزاران تن در این پروژه مصروف کار می شوند و در مدت دو سال کار آن به پایه اکمال خواهد رسید که با تکمیل شدن آن در رشد اقتصادی مردم و کاهش حوادث ترافیکی موثر واقع می شود. احمد نعیم دوستی

چاریکار 22 دلو باختر
کار ساختمان اساسی و قیرریزی خط دوم شاهراه عمومی کابل – پروان از ساحه دو سرکه بگرام تا جبل السراج آن ولایت امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در افتتاح کار ساختمان و قیرریزی این شاهراه در حالیکه، والی پروان، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، مسوولان ادارت ملکی و نظامی، بزرگان، زنان و شماری زیادی از باشندگان پروان حضور داشتند، گفت که خط دوم شاهراه عمومی کابل – پروان به درازای بیش از بیست و پنج کیلومتر و پهنای ده متر از دو سرکه بگرام تا ولسوالی جبل السراج به هزینه یک میلیارد و پنجصد و سی و هفت میلیون افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی ساختمان و قیرریزی می شود.
وزیر فواید عامه افزود که در کنار قیرریزی این سرک چهار پل موتررو در این مسیر نیز اعمار می شود.
فضل الدین عیار والی پروان قیرریزی این سرک را یکی از وعده های رییس جمهور بیان کرد و به نمایندگی از مردم پروان گفت که از روند صلح به مالکیت دولت و مردم افغانستان حمایت و پیشتیبانی می کنیم.
گفته می شود که هزاران تن در این پروژه مصروف کار می شوند و در مدت دو سال کار آن به پایه اکمال خواهد رسید که با تکمیل شدن آن در رشد اقتصادی مردم و کاهش حوادث ترافیکی موثر واقع می شود. احمد نعیم دوستی

سمنگان / باختر/ 22/ دلو
ریاست زراعت ، مالداری و آبیاری سمنگان درسال روان برای یکصد و بیست دهقان آن ولایت روش های کشت و جمع آوری زعفران را آموزش داده است.
محمد رحمن ارغندیوال رییس زراعت ، مالداری و آبیاری سمنگان درمصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که آن ریاست برای هفتادو پنج تن از دهقانان مرد و چهل و پنج دهقان زن کارگاه آموزشی را درسال روان از کشت تا برداشت فرآورده های زعفران دایر کرده است و نه هزار و دوصد و پنجاه کیلوگرام پیاز زعفران و بسته های زراعتی را در سی و هفت قطعه زمین برای سی و هفت دهقان کشت و توزیع کرده است.  او اضافه کرد درسال روان موسسه آغاخان درهمکاری با ریاست زراعت آبیاری ومالداری هفت قطعه نمایشی جدید زعفران را درمرکز وولسوالی حضرت سلطان ایجادو برای یکصد تن از دهقانان زن کارگاه آموزشی را نیز برگزار کرده است. ختم/ قایم 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL