02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

شبرغان  باختر  29 میزان
شماری اززارعان در جوز جان تراکتور دریافت کردند.
محمد رحمان ارغندیوال رئیس زراعت  مالداری وآبیاری جوزجان به آژانس باختر گفت،بیست عراده تراکتور به ارزش چهار میلیون افغانی از سوی  دفتر جرمن اگرو اکشن برای زارعان چهار قریه در مرکز وبیست قریه در سه ولسوالی  آن ولایت توزیع شد.
گفته میشود :به منظور استفاده از این تراکتور ها قبلآ برنامه آموزشی از سوی اداره زراعت برای زارعان تدویر شده بود.
منبع اضافه کرد:توزیع این تراکتور ها برای میکانیزه شدن زراعت ،رشد اقتصاد وافزایش میزان کشت و تولید فرآورده های زراعتی تغییر مثبت خواهد داشت.
زارعان از روند توزیع تراکتور ها خوش هستند و میگویند: در آماده سازی  زمین هایشان برای کشت بسیار سهولت فراهم میشود. لیلما

نیمروز 29 میزان باختر
کنفرانس  زیر نام اگاهی  عامه و حمایت ازپرو ژه  تاپی در نیمروز بر گزار شد .
کنفرانس آگاهی  عامه وحمایت مردمی از پر وژه  تاپی دیروز  در نیمروز بر گذار شد .
به گزارش خبر نگار آژ انس باختر،  در این کنفرانس  والی نیمروز  گفت که پر وژه  تاپی  از دو بعد  اقتصادی و امنیتی حایز اهمیت است واز لحاظ  اقتصادی با آغاز آن هزاران نفر مشغول کار و در آمد میشوند و همچنان دولت افغانستان سالانه 400  میلیون دالر  از درک ترانزیت  به دست خواهد اورد و از لحاظ  امنیتی به دلیل منافع  کشو ر های افغانستان پاکستان تر کمنستان و هندوستان  میتواند  در همسو یی و هم گرایی در میان این کشو ر ها برای ثبات و تامین امنیت در افغانستان موثر  تمام شود.
هارون ظریف هماهنگ کننده پر وژ ه  تاپی  گفت: پر وژه تاپی بیست سال قبل از امروز  طرح گر دیدو هدف ان انتقال گاز از کشو ر تر کمنستان به کشو ر های پاکستان و هند بو د.
موصوف گفت: این پر وژه ظرفیت انتقال 33 ملیارد متر مکعب گاز از کشور ترکمنستان  به کشو ر پاکستان وهند را دارد و کشو ر افغانستان در ده سال اول پنجصد میلیون متر مکعب  گاز در ده سال دوم یک میلیارد متر مکعب گاز و در ده سال سوم یکنیم ملیارد متر مکعب  گاز را مستفید خواهد شد .
وی اضافه نمود این پر وژه  دو مرحله دارد مرحله آمادگی که 220 میلیون دالر از سوی چهار کشور تمویل کننده پرداخت خواهد شد   ومرحله دوم مرحله ساختمان پایپلاین که حدود هشت ملیارد دالر هزینه خواهد داشت .
وی در اخیر گفت، پروژه  تاپی 18 هزار طول دارد و در حدود هشتصد کیلو متر آن از افغانستان عبور میکند . شکریه

پلخمری 29میزان
درعواید نه ماه سال روان مالی مستوفیت ولایت بغلان نسبت به همین مدت سال پارنوزده در صد افزایش آمده است.
عبدالوکیل عظیمی مستوفی ولایت بغلان باابراز این مطلب به خبرنگار آژانس باخترگفت که مجموع عواید جمع آوری شده در نه ماه گذشته سال روان مالی بیش از دوصدوشصت ونه ملیون افغانی بود که در مقایسه با نه ماه سال گذشته مالی بیش از چهل وچهار میلیون افغانی افزایش را نشان میدهد.
عظیمی گفت که افزایش نوزده در صدی در عواید مستوفیت بغلان ازجمع آوری باقیات سالهای گذشته وباز رسی دوامدار ازاجاره بنادر موتر های باربری وعوایدمالیاتی میباشد.
وی اضافه کرد،مستوفیت بغلان در نظر دارد رقم عواید خود را الی ختم سال روان مالی بالا ببرد. قایم

چاریکار/ باختر/ 29/ میزان
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور دیروز ازفابریکه سمنت جبل السراج دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختراز شهر چاریکار، سرپرست وزارت معادن را در حالی که والی و رییس شورای ولایتی آن ولایت وبرخی از مسوولان ادارات دولتی همراهی میکردند ، از فابریکه سمنت جبل السراج دیدن کرد.
والی پروان ضمن حمایت از سکتور معادن، ولایت پروان را سرشاراز منابع طبیعی خواند وتوجه وزارت معادن را درراستای استخراج آن خواستار شد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم هدف از سفرش را به ولایت پروان ، واگذاری فابریکه سمنت جبل السراج به بخش خصوصی بیان داشت.
وی افزود، درصورتیکه تلاش های شان دراین زمینه نتیجه ندهد ، حکومت خود متعهد به بازسازی آن فابریکه میباشد.ختم/ خالقیار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL