28 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی در انتخابات ولسی جرگه، رأی داد

رئیس جمهور غنی در انتخابات ولسی جرگه، رأی داد

کابل ۲۸ میزان باختر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

مراکز رایدهی در غور فعال می با شد

مراکز رایدهی در غور فعال می با شد

فیروز کوه 28 میزان باختر مراکز رایدهی در...

تا هنوز در بیشتر مراکز رای دهی در لوگر روند انتخابات آغاز نه شده است

تا هنوز در بیشتر مراکز رای دهی در لوگر روند انتخابات آغاز نه شده است

پل علم 28 میزان باختر با وجود آن که مسوولان امنیتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 18میزان   باختر
بانک مرکزی مبلغ 25ملیون دالر  را  روز شنبه  21 میزان  سالروان بطور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.
نوت: مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.  ذبیح

گردیز / باختر/ 18/ میزان
نمایشگاه حاصلات میوه وزعفران پکتیا دیروز درگردیز توسط والی پکتیا افتتاح شد.
ولید احمد تسل رییس زراعت پکتیا به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که دراین نمایشگاه سیب ، جلغوزه و زعفران محصولات باغداران وکشاورزان آن ولایت به نمایش گذاشته شده است.
والی پکتیا درمراسم گشایش این نمایشگاه از وزارت زراعت قدردانی کرد.
ختم/ شعیب

کابل   18میزان باختر
شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت مخابراتی افغان تیلی کام دیروز قرار دادی را به هدف افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سلام تا حدود ۶.1 ملیون مشترک شرکت مخابراتی افغان تیلی با شرکت جهاني ZTE به امضا رسانيد.
به گزارش آژانس یباختر، آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: با تطبیق مفاد قرارداد که حدود ۸ ماه را احتوا مي كند، ظرفیت شبکه مخابراتی سلام از سه ملیون به شش میلیون مشترک خواهد رسید  و ما را قادر به توسعه خدمات مخابراتی به مناطق دوردست کشور، ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی و انترنتي، افزایش پیشکشها و تخفیف ها و مدیریت مالی مشترکین این شبکه خواهد ساخت.
گفتنیست ، در حال حاضر شبکه مخابراتی سلام ظرفیت سه ملیون و یک صد هزار مشترک را داشته و هیئت مدیرۀ این شرکت در تلاش آنست تا خدمات با کیفیت مخابراتی توأم با پوشش متوازن در سطح کشور ارائه نماید. ماری

کابل   18میزان باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1203 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 18میزان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2900افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2800 افغانی، عربی  790 مبلغ 2350 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2150افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL