02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 26 میزان  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز شنبه 29 میزان سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. # نازیلا عزیزی

کندز 26 میزان باختر
روند توزیع هشتصد تُن گندم اصلاح شده امروز به دهقانان ولایت کندز آغاز شد.
در محفل توزیع این گندم اصلاح شده محمد نبی "روفی" رییس ریاست زراعت کندز گفت که هشتصد تُن گندم اصلاح شده برای حدود شانزده هزار دهقان در ولسوالی ها و مرکز آن ولایت که قبلاً توسط کوپراتیف های زراعتی به این ریاست معرفی شده بودند با شصت فیصد تخفیف توزیع می شود.
همچنان شماری از دهقانان از نحوۀ توزیع تخم های اصلاح شده استقبال نمودند و گفتند که این مقدار گندم کافی نمی باشد و از دولت خواستند تا مقدار بیشتر گندم اصلاح شده و همچنان کود کیمیاوی به آنان توزیع کند. احمد نعیم (دوستی)

شهرهرات 26 میزان باختر
شمار کثیری از اصناف و کسبه کاران در دیدار با رئیس و برخی را اعضای شورای ولایتی اعتراض شدید خود را نسبت به بلند بودن سطح مالیات بر عایدات از اصناف هرات ابراز نمودند.
نمایندگان اصناف مذکور مدعی اند که وزارت مالیه  اخیراً قانونی را در هرات مورد ازمایش و تطبیق قرار داده که در هیچ نقطه  یی از کشور مورد اجرا قرار نگرفته است و بر اساس این قانون روزانه یک و نیم فیصد مالیه از فروشات دوکانداران اخذ مینمایند
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات اطمینان داد که در دفاع از حقوق قانونی و خواست های بر حق مردم هرات؛ همچون گذشته سعی و تلاش خواهد نمود. ختم/سید حبیب

کابل/باختر/26 میزان
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 26 میزان از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی   2150 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی                        310 افغانی .
هفت کیلو بوره                                    280 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی                            340 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره                        1130 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی         1180 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان              850 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی                       750 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 55 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL