05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

 فیروزکوه / 24 ثور/باختر
زنان کشاورز درغور پس از یک‌سال آموزش‌، امروز وسایل پیشۀ کشاورزی دریافت کردند.
نسرین فرزام، آموزگار بخش کشاورزی این موسسه به خیرالدین پارسی خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که موسسه سی اچ ای، برای پنجاه زن که مدت یک‌سال آموزش‌های مسلکی کشاورزی فراگرفته بودند، وسایل و ابراز کار توزیع کرد.
وی افزود که این وسایل شامل کراچی، بیل، چنگ کش و سایر لوازم ضروری کشاورزی بود.
سادات

فیض آباد/ 24 ثور/باختر
برای یکصد و بیست و هفت خانواده نیازمند در بدخشان دیروز پول نقد توزیع شد.
عبد الواحد طیبی، آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان بدخشان به آژانس باختر گفت که موسسه اکتید برای هریک از یکصد و بیست و هفت خانواده که از منازل شان از جنگ های اخیر از ولسوالی جرم و حوزه مرکزی فیض آباد به شمول یفتل پایان و راغ ها بی جا شده اند، هژده هزار افغانی توزیع کرد.
احمد نعیم دوستی

فیروزکوه/ 24 ثور/ باختر
کار ساخت ده سردخانه‌ میوه و ۳۵۰ ذخیره‌گاه‌ پیاز و کچالو در غور دیروز آغاز شد.
فریدون فردوس، رییس زراعت غور به خیرالدین پارسی خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که به ارزش ‌بیش از دوصد و پانزده میلیون افغانی ده سردخانه برای سیب، سیصد ذخیره گاه‌ کچالو و پنجاه ذخیره‌گاه‌ پیاز در آن ولایت ساخته می شود.
وی افزود که در قالب برنامه‌ مدیریت محصولات زراعتی در دورۀ کرونا، در کنار ساخت این سردخانه‌ها، سی دستگاه خشک‌کننده میوه‌ و سبزی نیزبه شماری از دهقانان توزیع می‌شود.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور می‌گوید که ساخت این زیربناها باعث رشد اقتصاد دهقانان و باغداران می‌شود و عمرتولیدات زراعتی را بیش‌تر می‌کند.
قابل یاد آوریست است که با افتتاح این پروژه ها زمینه کار برای بیش از چهارهزار تن نیز مساعد می شود. احمدنعیم دوستی

بازارک/ ۲۴ثور/ باختر رییس زراعت آبیاری و مالداری پنجشیر می گوید که کار ده ها پروژه محصولات زراعتی را در آن ولایت دیروز آغاز کردند. به گزارش فیاض رحیمی خبرنگار محلی آژانس باختر؛ محمد رووف یعقوبی رییس زراعت پنجشیر که در مراسم سنگ تهداب نخستین سرد خانه صفری سیب صحبت می کرد٬ گفت که این پروژه ها شامل سردخانه ها، ذخیره گاه های محصولات زراعتی و نصب دستگاه های خشک کن آفتابی است. وی افزود که در تطبیق نود پروژه نگهداری محصولات زراعتی، وزارت زراعت آبیاری و مالداری بیش از شصت و چهار میلیون افغانی را در پنجشیر اختصاص داده است. به گفتۀ وی؛ کار تطبیق این پروژه ها تا اواخرسال جاری تکمیل خواهد شد. سنگ تهداب نخستین سرد خانه (صفری) میوه سیب دیروز در حضور محمد امین صدیقی معاون ولایت، رییسان ادارات و متنفذان قومی پنجشیردر آن ولایت گذاشته شد. سادات

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL