08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 24جوزا باختر
بانک مرکزی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک پانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی شنبه  27 جوزای  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
بانک جهانی روز سه شنبه کمک مالی بیش از پنجصد میلیون دالر را به افغانستان اعلام کرد.
به گزارش آژانس باختر به نقل از گزارش ویب سایت بانک جهانی، این کمک مالی برای رشد برنامه های اقتصادی و بیشتر ساختن خدمات درمراکز ولایت های هرات ، بلخ ، قندهار ، جلال آباد وخوست به مصرف میرسد.
بخش اعظم این کمک مالی برای از بین بردن فقر ، رشد بخش خصوصی وپیشرفت مراکز این پنج ولایت به مصرف خواهد رسید. خالقیار

کابل باختر/ 24/ جوزا
ازبکستان و افغانستان میخواهند تا پایان سال جاری میلادی میزان دادوستد تجارتی بین دوکشوررا به یک ملیارد دالر افزایش دهند.
به گزارش آژانس باختر ، وزیر تجارت خارجی ازبکستان دیروز درتاشکند این موضوع را در یک کنفرانس خبری به رسانه ها ابراز داشت .
وی گفت که این تصمیم دردیدار هفته گذشته رهبران افغانستان وازبکستان درحاشیه اجلاس سران کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای درشهر آستانه گرفته شد.
خبرگزاری انترفکس هم به نقل از وزیر تجارت خارجی ازبکستان گزارش داده است که رهبران دوکشور توافق کردند که ازبکستان برای مدت طولانی ، سه هزار تن کود کیمیاوی ، دوهزار ماشین آلات زراعتی و تادوصدوپنجاه هزار تن آرد و اموال دیگر را به افغانستان صادر میکند.ختم/ خالقیار

کابل باختر 23 جوزا
رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه های حکومت دستآوردهای اخیر وزارت مالیه را با رسانه ها شریک نمود.
به گزارش آژانس باختر، در این کنفرانس خبری اجمل حمید عبدالرحیمزی گفت: وزارت مالیه در بدل آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی ( افزایش عواید، اصلاحلات تشکیلاتی، مدیریت مالیات، مؤثریت کمک ها و بودجه سازی ولایتی) از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان ۱۸۹ میلیون دالر را دو روز قبل از طرف بانک جهانی حصول نمود که کمک های متذکره از طریق بودجۀ ملی در پروژه های انکشافی بزرگ بادرنظرداشت اولویت ها به مصرف می رسد. وی افزود: این کمک ها از  جمله۹۰۰ میلیون دالر کمکی است که بانک جهانی برای سه سال (۲۰۱۶-۲۰۱۸) در بدل اصلاحات به افغانستان اعطا می نماید که تا اکنون وزارت مالیه توانسته است مبلغ ۵۵۰ میلیون دالر آن را به دست بیاورد.
همچنان وی در رابطه به عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا (AIIB)، جمع آوری عواید در سال جاری، مصرف بودجۀ انکشافی، دستاوردهای سفرهای وزیر مالیه به کشور های چین و عربستان سعودی، ارزیابی مؤفقانۀ پروگرام سه ساله صندوق بین المللی پول (IMF) به رسانه ها معلومات داد.
وی در رابطه به سفرهای آیندۀ وزیر مالیه به کشورهای کوریا، آذربایجان و جورجیا به هدف تقویت روابط اقتصادی، راه لاجورد، همکاری های منطقوی و ادارۀ آسان خدمت نیز معلومات داد. احمد ضیا احمدی

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL