26 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تولید فابریکه سمنت غوری افزایش یافته است

پلخمری/ 26 عقرب/ باختر مسوولان در بغلان می گویند که در...

نشست وزرای خارجه پروسه استانبول برگزار می شود

نشست وزرای خارجه پروسه استانبول برگزار می شود

کابل /۲۶ عقرب / باختر میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی...

بیمه صحی از پرداخت هزینه گزاف در تداوی جلوگیری می‌کند

کابل/28عقرب/باختر وزارت صحت عامه ، امروز با راه اندازی یک همایش،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل / ۲۱عقرب/ باختر
بانک مرکزی مبلغ ۳۵ میلیون دالر را روز چهار شنبه ۲۲عقرب سالروان به طور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام می دارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زون های د افغانستان بانک تحویل کرده اند تقاضا می شود تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه کنند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانی که تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک کنند.ذبیح علم

کابل / ۲۱عقرب /  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ  ۱۴۶۷ دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز ۲۱عقرب به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری ۳۷۰۰  فی گرام مصری بیست ویک عیار ۸۸۰ مبلغ ۳۶۰۰افغانی، کویتی بیست و یک عیار۸۸۰مبلغ ۲۹۵۰افغانی،  سنگاپوری۲۱ عیار ۷۹۰ بر۲۱ مبلغ ۲۹۵۰ افغانی، عربی  ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰ افغانی، بحرینی ۷۹۰ مبلغ ۲۹۰۰، ایرانی ۷۰۵ مبلغ ۲۶۵۰افغانی و فی گرام طلای روسی ۵۸۵ مبلغ ۲۱۵۰افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

کابل /20عقرب /باختر
نمایشگاه فرآوردهای دستی و تولیدات وسایل برقی زنان امروز درپوهنتون کابل ازطرف مسوولان مجله تجارتی هوشمند برگزارشد.
دراین نمایشگاه فرآوردهای دستی زنان درچهل غرفه به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرنگاران آژانس باختر ،هدف اساسی برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی به تولیدات و فرآوردهای زنان تجارت پیشه تشکیل می دهد.
دراین نمایشگاه غذاهای افغانی ،صنایع دستی زنان شامل لباس های دست دوزی ،مهره دوزی وتولیدات وسایل کمپیوتری و برقی که زنان ساخته اند درمحضردید تماشاچیان قرارداده شده است.
پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه به آژانس باختر گفت که برگزاری چنین نمایشگاه ها فرصت خوبی برای تجارملی و تولید کنندگان است.
به باوروی تجارمی توانند از تولیدات زنان تجارت پیشه خریداری کنند و این موضوع می تواند باعث تشویق تولید کنندگان شود.
درهمین حال سحرامین یک تن از برگزارکنندگان این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه به هدف تشویق زنان ازطرف مسوولان مجله تجارتی هوشمند برگزارشده است و دو روز دیگر به روی علاقه مندان باز است .
ختم/ سلیمان وسمیع الله خبرنگاران افتخاری باختر

کابل/ 20 عقرب/ باختر
اولین دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی به ظرفیت تولید (۴۰) میگاوات برق در جوزجان امروز آغاز به فعالیت ‌کرد.
آژانس باختر به نقل از خبرنامه وزارت انرژی و آب خبر می دهد، دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان با سرمایه‌گذاری بیات پاور در جوزجان به گونه آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد.
قرار است انرژی برق تولیدی این دستگاه گازی از طریق شبکه برق د افغانستان برشنا شرکت به جوزجان، سرپل و فاریاب  هزاران  خانواده را از نور برق مستفید کند.نازیلا عزیزی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL