02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل/باختر/22 میزان
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 22 میزان از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی   2150 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی                        310 افغانی .
هفت کیلو بوره                                    280 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی                            340 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره                        1130 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی         1180 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان              850 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی                       750 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 55 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

کابل 22 میزان   باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1304 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  22 میزان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

کابل باختر 21 میزان
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز در نشست سالانۀ بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول  در ايالات متحده آمريكا با جهاد حضور، رئيس صندوق بين المللى پول براى خاورمیانه و آسیای مرکزی ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این ملاقات جانبین  در رابطه به جمع آورى عوايد ملى و اصلاحات مالى، مرور بر اجراآت حكومت در قسمت تعهدات سال ٢٠١٧ با صندوق متذكره، رشد اقتصادى و ثبات مالى، ماليات بر ارزش افزوده ، تقويت بخش بانكدارى، همكارى هاى منطقه یى، مديريت عملكرد مالى عامه ، برنامه هاى اصلاحى براى سالهاى آينده و ديگر مسايل مرتبط بحث کردند# احمد ضیا احمدی.

کابل باختر 21 میزان
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز  در حاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول ، در واشنگتن دى سى ايالات متحده آمريكا، با محترم ناكوو، رئيس بانک انکشاف آسیائى  ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت امورخارجه به آژانس باختر، در این ملاقات جانبین در رابطه به استراتیژی جدید كمك هاى اين بأنك به افغانستان بر أساس أولويت هاى حكومت و از طريق بودجه ملى طى سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱، تمویل مشترک پروژه ها توسط بانك متذكره و بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا در افغانستان، إیجاد فضای مناسب برای سرمايه گذارى و تقویت بخش خصوصی، ارتقاي ظرفيت در بخش مشارکت عامه و خصوصی، سرمایه گذاری در بخش انرژی، تقویت بیشتر صندوق وجهی زیربنایی افغانستان ، اتصال افغانستان با منطقه از طریق خط آهن، استخدام متخصصين افغان در دفتر مركزى بأنك متذكره و دیگر مسایل مهم بحث کردند.# ذبیح علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL