05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 24 / دلو
بانک مرکزی ده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی لیلام میکند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر دراین باره نوشته .
دافغانستان بانک الی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را درداوطلبی روزدو شنبه 25دلو  سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

کابل باختر/ 24 /دلو
به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر : ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی صبح امروز از این قرار بود.
یک دالر امریکایی 66 افغانی و98 پول.
یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 30 پول.
یک یورو 71 افغانی و60 پول.
یک درهم امارات 18   افغانی و20 پول.
یک ریال سعودی 17 افغانی و80 پول
هزار روپیه پاکستانی 621 افغانی .
هزار روپیه هندی1050 افغانی .
هزار تومان ایرانی 17  افغانی و 37 پول.
یک روبل روسی 1 افغانی و 23  پول.

کابل باختر/24 / دلو
اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را در 24 ساعت آينده بر اساس سانتي گريد چنين راپور داده است.
كابل ،هوا ابر بلند ترين درجه حرارت  (7) پائينترين (منفی 7)
هرات، هوا ابروبارندگی بلند ترين درجه حرارت(16) پائينترين (صفر).
جلال آباد، هوا نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (14) پائينترين (7)پائینترین .
کندهار ،هواآفتابی بلند ترين درجه حرارت (11) پائينترين منفی(2).
مزار شريف ،هوا ابر  بلندترين درجه حرارت (14) پائينترين (منفی 1).
کندز، هوا ابروبرندگی بلندترین درجه حرارت (2)پائینترین منفی(3).
غزني ،هوا ابر بلند ترين درجه حرارت (منفی 2) پائينترين (منفی 12).
باميان ،هوا ابر بلند ترين درجه حرارت  (منفی 1) پائينترين منفی(12).
فيض آباد، هوا ابروبرندگی بلند ترین درجه حرارت   (13) پائينترين (1).
سالنگ شمالي، هوا ابر بلند ترين درجه حرارت منفی (5) پائينترين منفی (11)
فراه ،هوا ابروبرندگی بلند ترين درجه حرارت (19) پائينترين  (8).
خوست ،هوا نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (10) پائينترين (3).
ميمنه،هوا ابر بلند ترين درجه حرارت (8) پائينترين (صفر).
لشكرگاه، هوا نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (16) پائينترين (2).
سالنگ جنوبی، هوا ابر بلند ترین درجه حرارت (منفی 3)پائینترین منفی (9)
تالقان ،هوا ابر بلندترین درجه حرارت (12) پائینترین (2)
جبل السراج ،هوا ابر بلند ترین درجه حرارت(5)پائینترین (منفی 4)
لوگر هوا ابر بلند ترین درجه حرارت (6) پائینترین(منفی 1)
قلعه نو هوا  ابر بلند ترین درجه حرارت (4) پائینترین(منفی2)
فیروز کوه هوا ابر بلند ترین درجه حرارت منفی(5) پائینترین(منفی18)
طلوع آفتاب (6) و (41) دقیقه  و غروب آن (5) و(35)دقیقه .

کابل  24 دلو باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1233 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 24 دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2700 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2700افغانی، سنگاپوری 21 عیار 790 بر21 مبلغ 2250 افغانی، عربی 790 مبلغ 2200 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1750افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL