08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 23/حمل
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی شنبه 26حمل سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

سمنگان باختر 23 حمل
دو پروژه زراعتی درولایت سمنگان به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمد آصف دولت شاهی رئیس احیا و انکشاف دهات سمنگان به آژانس باختر گفت، این پروژه ها شامل اعمار سربند وکانال آب زراعتی ودوصد متر تحکیمات دو طرف این کانال و سربند  میباشد که در ولسوالی دولت آباد به بهره برداری سپرده شده، این پروژه ها به کمک بانک انکشافی آسیایی ساخته شده است که آب بیش از پنج هزار جریب زمین زراعتی را درمناطق یاد شده مرفوع کرده است.

بغلان باختر 23 حمل
ریزش برف باری های یک هفته قبل تاثیرات ناگواری بالای حاصلات سردرختی درولایت بغلان گذاشته است .
عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این برف باری ها در ولسوالی های بنو، ده صلاح ، پل حصار ، جلکگه ، بُرکه ، نارین خوست و فرنگ صورت گرفت و باعث شدت یافتن سردی هوا واز بین رفتن تمامی شگوفه های درختان سبب ، شفتالو ، زردآلو و آلو بالو گردید.
رئیس زراعت آبیاری و مالداری بغلان گفت که درختان بیش از 60 فیصد باغها با ریزش برف باری های اخیر در بغلان متضرر گردیده و 30 فیصد ساکنان ولسوالی های یاد شده را  باغداری تشکیل می دهند .

کابل باختر/23 / حمل
به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر : ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی صبح امروز از این قرار بود.
یک دالر امریکایی 67 افغانی و50 پول.
یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 80 افغانی .
یک یورو 71 افغانی و 50 پول.
یک درهم امارات 18   افغانی و40 پول.
یک ریال سعودی 17 افغانی و90پول.
هزار روپیه پاکستانی 629 افغانی .
هزار روپیه هندی1020 افغانی .
هزار تومان ایرانی 17  افغانی و 55 پول.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL