02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

صدای امریکا – باختر20 میزان
روزنامۀ اندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود یک انکشاف مهم تخنیکی را در افغانستان بررسی نموده و نوشته‌است شراکت بین شبکه ارتباطی روشن و یک شرکت بزرگ انترنتی که دسترسی مردم را به ویکی پیدیا فراهم می‌سازد به‌نام ویکی میدیا مرزهای دستری مردم افغانستان را به معلومات بسیار وسیع می‌سازد.
این ابتکار که ویکی پیدیا زیرو نامیده می‌شود قرار است در اواخر همین ماه عملی شود.
این سیستم یک نسخه کامل و عملی ویب سایت خواهد بود که دسترسی استفاده کننده‌گان را به محتوا، جستجو و تحریر انترنتی فراهم می‌سازد.
روزنامه می‌نویسد افغانستان اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۲ به انترنت دسترسی پیدا کرد زیرا در رژیم طالبان استفاده از انترنت بد اخلاقی خوانده می‌شد. ختم/ خلیل

کابل باختر 19 میزان
هیئت انرژی ترکمنستان با هیئت انرژی افغانستان روی قراداد‌های تورید انرژی برق، تمدید شبکه جدید به ولسوالی های همجوارترکمنستان، احداث لین ۵۰۰ کیلوولت و بهبود شرایط دریافت انرژی از کشور ترکمنستان بحث کردند و توافقات نیز حاصل شد.
به گزارش آژانس باختر به نقل از خبرنامه شرکت برشنا ،در این نشست پنج روزۀ، که به میزبانی د افغانستان برشنا شرکت در کابل برگزار شده بود هیئت های بلند رتبه بخش انرژی هر دو کشور اشتراک ورزیده بود.
در نشست به پیشنهاد ریاست عمومی برشنا همه قریه ها و ولسوالی های سرحدی با ترکمنستان از انرژی برق برخوردار گردند که شامل افزایش مقدار انرژی برق فعلی به مسیرهای هرات و آقینه، تمدید مسیرهای جدید همجوار ترکمنستان، از جمله مرکز بادغیس، ولسوالی موریچاق، و لسوالی های ولایت های خامیاب و قرقین جوزجان، ولسوالی های المار، قیصار و غورماچ ولایت فاریاب از جانب ترکمنستان بعد از ارزیابی تخنیکی کار عملی برق رسانی را آغاز می گردد. 
در این نشست پیرامون تفاهم نامۀ سه جانبه (افغانستان، ترکمنستان و پاکستان) تورید و ترانزیت انرژی برق و آخرین اکتشافات پروژه بحث شد.
همچنان بحث در باره آخرین انکشافات ساخت و احداث لین ۵۰۰ کیلوولت نیز شامل مذاکرات بود.
- آغاز کار عملی پروژۀ ۵۰۰ کیلوولت ترانزیت برق از تورغندی – چمن پاکستان.
- تمدید لین انتقال ۱۰ کیلوولت انرژی برق از سب ستیشن ۳۵ کیلوولت مارچک تا بندر افغانستان در منطقۀ مرو.
- ایجاد گروه کاری تخنیکی برای انتقال انرژی برق ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان در مطابقت با تفاهم نامۀ امضا شده ( به تاریخ ۱۳ دسمبر ۲۰۱۵م میان ترکمنستان و افغانستان) که در آیندۀ نزدیک مذاکرات سه جانبه را به این منظور آغاز نمایند.
- بحث روی تمدید قرارداد تورید انرژی برق برای ولایات هرات، فاریاب، جوزجان و سرپل از طریق لین انتقال ۱۱۰ کیلوولت و ۱۰ کیلوولت برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ م.
- بحث روی کیفیت، مقدار، جدول زمانی و تعرفه انرژی برق برای ولایت های هرات، فاریاب، جوزجان، سرپل، بادغیس و ولسوالی های چهار گانۀ اندخوی برای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ م.
- بحث روی تمدید قراداد تورید انرژی برق برای ولسوالی‌های قرقین، خم‌آب، مورچاق و مرکز ولایت بادغیس.
- بحث روی تمدید لین موجود ۱۱۰ کیلوولت ولایت هرات به ۲۲۰ کیلوولت (تفصیل از آخرین انکشافات طرف جمهوری ترکمنستان و جمهوری اسلامی افغانستان)
- بحث روی سقوط ولتاژ از طرف ترکمنستان در اوقات پیک در سیستم ولین های ۱۱۰ کیلوولت فعلی.
- همکاری‌های مستقیم بین ریاست ساختمانی امور برق و ساختمانی برق شرکت ترکمن انرگو جمهوری ترکمنستان (تجهیزات و مونتاژ پروژه‌های آینده)
- صحبت روی ساخت Back to Back Station
- پیشنهاد و بحث در مورد هم نوع سازی میترهای موجود انرژی میتر در هر دو نقطۀ اتصال (سب ستیشن ها) بین افغانستان و ترکمنستان جهت کنترول دقیق.
- Synchronization سیستم برق افغانستان با سیستم های برق ترکمنستان در سیستم های فعلی.
- موضوع کیفیت و مقدار انرژی برق در لین های موجود تورید انرژی برق در حال حاضر.
- آمادگی جانب ترکمنستان در حال حاضر برای صادرات انرژی برق به ج.ا افغانستان به ظرفیت ۱۰۰۰ میگاوات.
- گسترش همکاری های شرکت های خصوصی افغانی باتصدی ها و شرکت های خصوصی ترکمنستان در سکتور انرژی برق
- علاقمندی جانب ترکمنستان در بخش ترمیمات توربین های گازی افغانستان نظر به تقاضای جانب افغانستان. 
از جمله مواردی بودند که بالایش توافق صورت گرفت.# ذبیح علم

کابل باختر 19 میزان
نشست علمی زیرعنوان "بازارکار، سرمایه انسانی و مهاجرت" امروز ازطرف وزارت های امورمهاجرین وکاراموراجتماعی برگزارشد.
به گزارش خبرنگار باختر، محور این نشست را  قانون مند ساختن مهاجرت ، ایجاد فرصت های شغلی ، به وجود آوردن هماهنگی میان کشورهای میزبان و کشورهای مهاجرت درآن صورت می گیرد تشکیل میداد.
درابتدا این نشست فیض الله ذکی سرپرست وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا و معلولان سخنرانی کرده گفت که ایجاد فرصت های شغلی و آموزش وظیفه دولت است و دولت دراین راستا گامهای عملی به جلوگذاشته است.
به همین ترتیب خیرمحمد نیرو ، رئیس عمومی قوای بشری و فیض الله بهرامی رئیس مطالعه بازارکار وزارت کارواموراجتماعی صحبت کردند.
آنها از قراردادهای یاکردند که به اساس فرصت های کاریابی درکشورهای دیگرقانون فراهم گردد و جلو مهاجرت پرخطرگرفته می شود.
به گفته آنان آسیا شصت درصد نفوس جهان را تشکیل میدهد که 30 درصد آنان را مهاجرین می سازند .
آنها برمدیریت دولت ها برمهاجرت های  قانونی تاکید کردند. فهیم

کابل باختر 19 میزان
عبدالقدیرمطفی سخنگوی وزارت معادن وپترولیم امروز در کنفرانس خبری از طرح جدید این وزارت به منظور نظارت و استخراج معادن خبر داد.
بر بنیاد این طرح معادن که در افغانستان استخراج غیر قانونی می شوند و یا در خطر استخراج غیر قانونی قرار دارند با نیروی های امنیتی در میان گذاشته می شود تا از استخراج آن جلوگیری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم همچنان در این کنفرانس گفت که وزارت معادن و پترولیم و شورای امنیت ملی تفاهم نامه ای با نهاد های امنیتی امضا کرده است که طبق آن نیروهای امنیتی از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری می کنند.
به گفته مطفی این وزارت طرح دیگری را نیزساخته است که بر بنیاد آن معادن کشور استخراج قانونی می شود تا زمینه رشد این بخش مهیا شود . وی همچنان علاوه کرد که مطابق این طرح سرمایه گزاری خارجی به طور مستقیم در این بخش جلب می شود.به گفته مطفی در این طرح نظریات نماینده های خارجی که در بخش معادن سرمایه گزاری می کنند و نظریات جامعه مدنی نیز گنجانیده شده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم علاوه کردکه این وزارت اصلاحات جدی را به وجود آورده است که به اساس آن شفافیت حاکم می شود.مجیب الله مرزایی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL