30 جدی 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

 پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

کابل باختر/30/ جدی به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت...

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

کابل باختر 30 جدی جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست...

آزاد سازی ۶۷ زندانی از دو زندان طالبان درهلمند

کابل باختر 30 جدی ۶۷ تن از منسوبان اردوی ملی و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

شهرهرات 30 میزان باختر
حاصلات انگور ولایت هرات در سالروان سی درصد کاهش داشته است.
باغداران انگیزه ی اصلی این کاهش را فرا رسیدن سرمای قبل ازوقت خوانده اند.ولایت هرات همواره یکی از عمده ترین مراکز حاصلات انگور درکشور بوده  و سالانه بیشتر از صدها هزار متریک تن انگور از باغهای این ولایت بدست می آید.
سال گذشته از تاکستان های ولایت هرات یک صدوشصت وپنج هزار متریک تن انگور برداشت گردیده بود  که امسال بر اثر سردی ناگهانی هوا و یخ زده گی تاکستان های انگور این آمار با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو شده است.
محمد نعیم مسوول اتحادیه باغداران ولایت هرات به آژانس باخترگفت ، در سال روان حدود ۱۰۰ تن انگور را به شهر کراچی پاکستان صادر نموده اند که عدم همکاری مقام های پاکستانی  وتوقف آن دربنادراین کشورباعث تخریب این محصولات در سرحد دو کشور شده است.
به گفته ی مسوول باغداران هرات ، سردی قبل ازوقت ویخ بستن تاکستان ها میزان برداشت انگور دراین ولایت را تاسی درصد کاهش داده است.
در بين ميوه ها هرات ، انگور همواره از شهرت خاص برخوردار بوده تا
جاييكه هم اكنون سی وهشت نوع انگور در تاكستان های این ولایت وجود دارد.

کابل باختر 29 میزان
اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگوید: که در ربع اول سال جاری صادرات افغانستان چهل فیصد افزایش یافته است.
قربان حقجو رئیس اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگوید: صادرات افغانستان درسه ماه سال اول امسال به صدملیون دالر رسیده است  واین رقم درمقایسه به سال های گذشته حدود چهل فیصد افزایش رانشان میدهد .
کاهش آفات طبیعی وکاهش مشکلات درسرحدات عوامل افزایش صادرات کشور میباشد.
سید مصطفی هاشمی رئیس انکشاف صادرات افغانستان میگوید که صادرات میوه تازه افغانستان امسال مجموعاً به شش هزار تن رسیده است .
این درحالیست که درسال گذشته مجموع صادرات میوه تازه افغانستان به چهار هزار  تن میرسد که یک رشد قابل ملاحظه یی رانشان میدهد .
هاشمی میگوید: ولی هنوزهم مالیات زیاد ،کمبود تسهیلات حمل ونقل وعدم موجودیت سرد خانه های معیاری مانع افزایش صادرات میوه تازه افغانستان است .
نجلاحبیب یار ریئس انکشاف صادرات تجارت وصنایع میگوید : ما در زمان قرارداریم که خروج نیروهای خارجی از افغانستان با شایعه پراگنی هاهمراه است که این میتواند بر سرمایه گذاری درکشور اثر بگذارد مگر خوشبختانه این شایعه پراگنی ها نتوانسته سرمایه گذاری را درکشور  به مشکل مواجه سازد.
تولیدات داخلی شامل میوه تازه خشک صنایع دستی چون قالین ومحصولات زراعتی درسطح خوبی قرار دارد او از تولید کنندگان افغانستان میخواهد تا از لوگوی افغانستان درتولیدات خود استفاده نمایند.
این گفته ها درحالی بیان میشود که چندی قبل مسوولان سرحدی پاکستان به دلایل نامعلوم نقطه یی مرزی  سپین بولدک قندهار  را بسته  که این کار باعث متضرر شدن شماری از باغداران وتجار افغانی شد.
مسدود شدن موقت خط مرزی بولدک نشان داد که پاکستان درصدد است تا افغانستان را ازحق ترانزیت محروم سازد.
مزمل شینواری معین وزارت تجارت وصنایع میگوید متوقف شدن موتر های صادراتی میوه افغانستان درمسیر راه پاکستان صدمه بزرگ را به تجارت افغانستان وارد کرد چون میوه تازه که انار صادر شده  بود پوسیده شده  است.
امیدواریم که در آینده  ها به چنین مشکل مواجه نشویم ومشکلات فراه راه تجاران حل گردد.

چغچران باختر 29 میزان
در ششماه اول سالجاری هفتاد وپنج پروژه از طریق برنامه همبستگی ملی در نه ولسوالی ولایت غور عملی شده است.
انجنیر تاج محمد زلال رئیس احیا وانکشاف دهات ولایت غور به آژانس باختر گفت، این پروژه ها که ارزش مجموعی آن بالغ به هفت صدوبیست وپنج ملیون افغانی می شود ازطریق برنامه همبستگی ملی تطبیق وتکمیل شده است.
به گفته زلال این پروژه ها شامل احداث وترمیم سرک های چندین قریه، پلچک ها ،بندهای آب گردان زراعتی ،دستگاه های تولید برق کوچک آبی ،شبکه های آبرسانی ،چاه های آب آشامیدنی ودیوار های استنادی میباشد که با ده فیصد سهم مردم  در طی شش ماه اول سالروان تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد.
زلال گفت، از  امکانات این پروژه هشت هزار و پنجصدخانواده مستفید میشوند.

چاریکار باختر 29 میزان
حاصلات انگور امسال نسبت به سال گذشته درولایت پروان افزاش یافته است .
انجنیر عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت ومالداری پروان به آژانس باختر گفت ،زراعت پروان عمدتآ روی غله و سبزی ها،میوه ها به خصوص انگور اتکأ دارد.
به گفته  وی پرورش وتربیه انگور در پروان رشدقابل  ملاحظۀ نموده و دراین ولایت  انواع انگور مانند کشمشی ،حسینی ،طایفی ،پرنخشی ،شنگلخانی وغیره وجود دارد که از کیفیت خاص برخوردار اند .
به گفته وی درسالجاری حاصلات انگور به بیشتر از نودهزار تن در پروان  رسیده واین رقم نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش را نشان میدهد.
فرزام گفت، آموزش های منظم برای باغداران از سوی کارمندان زراعت ،احداث باغ های جدید ،معیاری سازی تربیه انگور از شکل بته به چیله وتوزیع بته های تاک انگور اصلاح شده برای باغداران از عواملی اند که محصولات انگور دراین  ولایت  را افزایش داده وکیفیت انگور را نیز بهبود بخشیده است.
رئیس زراعت پروان خاطر نشان کرد که اداره زراعت این ولایت هرسال شش صدالی هفت صد باغ انگور جدید را بامعیاری های امروزی احداث مینماید که امسال درولایت پروان بیشتر ازهفت صد باغ جدید احداث شده است .
وی درمورد اینکه انگور پروان به خارج کشور صادر میگردید گفت، انگور کشمشی پروان از لحاظ کیفیت بهتر بوده وسی درصد از حاصلات این نوع انگور  به خارج ازکشور صادر گردیده است و در سال گذشته به تعداد پنجاه متریک تن کشمش پروسس شده پروان به انگلستان صادر گردید وقرار است  که درسال جاری به تعداد یکصد وپنجاه متریک تن از همین نوع کشمش رابه خارج از کشور صادر نمایم که این بزرگترین دست آورد برای باغداران وزراعت پروان محسوب میشود.
درهمین حال  چند تن از باغداران این ولایت  از حاصلات انگور رضایت نشان داده میگویندکه امسال یک سیر انگور را از هشتادافغانی الی یکصد وپنجاه افغانی در بازار های شهر به فروش رسانیده اند که این رقم  نشان میدهد که کیفیت انگور نسبت به سال گذشته بهتر شده است .
آن ها تقاضا نمودند که وزارت زراعت با هماهنگی وزارت تجارت کشور فابریکات پروسس انگور را ایجاد نماید تا انگور را پس از پروسس وبسته بندی منظم بتوانیم به بازارهای جهانی صادر نماییم.