05 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

شهرلشکرگاه 5 حمل باختر چهارکودک درنتیجه انفجارماین درولایت هلمند زخم برداشتند. این...

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

شهرهرات 5 حمل باختر بزرگترین گفتمان ملی جوانان افغانستان در مورد...

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

شهراسعد آباد 5 حمل باختر حمله های راکتی و توپ خانه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر 2ثور

درجلسۀ عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزارگردید، قبل ازآجنداء اعضای ولسی جرگه پیرامون موضوعات مختلف واساسی بحث وتبادل نظر کردنداساس معلومات فتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر ، شماری ازوکلاء دررابطه به ضعف کشفی نهاد های امنیتی کشورصحبت نموده، افزودند که باوجود اطلاع ازجانب سفارت روسیه ازموجودیت افراد مشکوک درساختمان جوار آن سفارت، بازهم حادثۀ روزیکشنبۀ هفتۀ گذشته اتفاق افتاد.

شماری دیگر، افزایش مواد مخدر وافراد معتاد وحملات روزافزون انتحاری درکشور واختطاف ها درولایت هرات را نگران کننده خوانده، ازمقام های مسئول خواستند تا دراین موارد توجه نمایند.

برخی ازنمایندگان مردم درولسی جرگه، ازبی کیفیت بودن سرک های داخل شهر کابل انتقاد نموده، خواستار توضیحات مسئولان درزمینه به ولسی جرگه شدند.

همچنین، دررابطه به مشکلات محصلین، اظهارات رئیس ادارۀ مبارزه با فساد اداری درمورد وکلاء، عدم توجه به بخش ورزش وبرخی مسائل دیگر نیز صحبت شد.

اظهارات رئیس عمومی امنیت ملی درکمیسیون امورداخلی ولسی جرگه در رابطه به مسدود شدن مدارس درپاکستان وفرستادن شاگردان آن جهت انجام فعالیت های تخریبکارانه به افغانستان، درجلسه مطرح وتأکید شد که شورای علما ودانشمندان افغانستان دریک اجماع گسترده، باید پیرامون حملات انتحاری وتخریبکارانۀ طالبان اعلام موضع نمایند.

درجلسه، تأکید شد که دولت افغانستان باید همکاری کشورهای همسایه به خصوص همکاری پاکستان را که مخفی گاه مخالفین وملاعمر رهبرگروه طالبان درآن کشورمی باشد، جلب نموده، ازآن کشوربخواهد تا درمورد تحویل دهی آنان به دولت افغانستان همکاری نماید.

دررابطه به مشکل کابل بانک وپرداخت خسارۀ آن ازبودجۀ ملی نیزاظهارنظرهای مفصل صورت گرفت وتأکید شد که خسارۀ وارد آمده توسط چند نفر محدود، نباید ازبیت المال جبران شود.

اعضای مجلس، با برشمردن دلایل دو بار رد بودجه، همچنان انتقادات شان را ازاظهارات اهانت آمیز معین مالی وزارت مالیه ابراز داشته، خواهان تطبیق قانون درتمامی بخش ها ازجانب دولت شدند.

رئیس ولسی جرگه، درخطاب به رئیس جمهور کشور از وی خواست تا رئیس واعضای ستره محکمه ولوی حارنوال را که بیش از دوسال به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می نمایند، جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نموده، ازتطبیق قانون اساسی حمایت نماید.

رئیس ولسی جرگه همچنین موضوع کابل بانک را مهم خوانده تأکید کرد که سرمایۀ ملت نباید مورد دست برد افراد مشخص قرارگیرد وحکومت باید این مسئله را به صورت جدی مورد توجه قراردهد.

درادامه مطابق آجنداء، طرح قانون هوانوردی ملکی که در ده فصل وهشتادونُه ماده ازسوی حکومت تدوین شده است، توسط حبیب الله غالب وزیر عدلیه به اعضای ولسی جرگه معرفی گردید.

وزیرعدلیه، پیرامون اهمیت این قانون وبخش های مختلف آن در رابطه به تنظیم ترانسپورت هوایی کشور به تفصیل صحبت نمود ودراخیر این طرح قانون توسط همایون عزیزی وزیر دولت درامورپارلمانی به رئیس ولسی جرگه تقدیم شد.

سپس، پیرامون بودجۀ سال 1391 بحث وتبادل نظر صورت گرفت و وکلاء ازنامتوازن بودن بودجه و اختصاص بودجۀ هنگفت به ریاست جمهوری انتقادات شان را ابرازداشته، تأکید کردند که باید توجه بیشتر به معارف، تحصیلات عالی و امنیت ملی صورت گیرد.

امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی وبودجه، دررابطه به تعدیلات بودجۀ سال 1391 ازسوی وزارت مالیه ونظریات مطرح شده درکمیسیون مشترک ولسی جرگه درمورد بودجه، معلومات ارائه نموده، گفت که دربودجۀ عادی افزایش قابل ملاحظه به میان آمده ومبلغ پنج میلیون افغانی ازکود نودویک کم وبه بودجۀ وزارت حج واوقاف افزود شده است.

رئیس کمیسیون مالی وبودجه همچنین گفت که معاش امتیاز پارلمانی دارالانشاهای هردومجلس شورای ملی نیز دراین بودجه درنظرگرفته شده است. وی افزود که صدمیلیون افغانی دربودجۀ وزارت تحصیلات عالی افزود گردیده و دربخش صحت وپرژۀ سرک گردن دیوار وساخت جمنازیوم معلولین هم توجه صورت گرفته است.

براساس گزارش کمیسیون مالی وبودجه، مبلغ پانزده میلیون دالرامریکایی ازبودجۀ بانک مرکزی کم وبه دیگربخش ها انتقال گردیده است.

درجلسه، عمر زاخیل وال وزیر مالیه، که با واکنش تند اعضای ولسی جرگه در مورد اظهارات معین مالی آن وزارت، مواجه گردید، گفت که وی صلاحیت برکناری معین خویش را ندارد؛ اما خواست وکلاء را درمورد وی با رئیس جمهور کشور درمیان گذاشته است.

وزیرمالیه همچنین افزود که موضوع قبلاً درجلسۀ کمیتۀ رؤسای ولسی جرگه نیز مطرح شد ورئیس جمهور از اعضای ولسی جرگه خواسته است تا وی را مورد عفو قرار دهند.

وزیرمالیه، دررابطه به پرسش های وکلاء درمورد تعدیلات وارد شده در بودجه، بودجۀ ریاست جمهوری ومسئلۀ کابل بانک پاسخ ارائه نموده گفت که بودجۀ سال 1391 مبلغ پنج میلیارد دالر امریکایی را بالغ می شود که برای نُه ماه ترتیب گردیده است.

براساس گفته های وزیرمالیه، ازمجموع این مبلغ، سه اعشاریه دو میلیارد دالر ازکمک های دونرها تمویل می گردد که تحت شرایط به افغانستان پرداخته می شود.

درنتیجه پس ازبحث وگفتگوهای مفصل، بودجۀ سال 1391 به رأی گیری گذاشته شد که با اکثریت آراء و درموجودیت بیست وچهار رأی مخالف تصویب گردید.

قلعه نو 2 ثور باختر

كارجغل اندازي سرك مواصلاتي بين مركز ولايت بادغيس و ولسوالي بالا مرغاب آن ولايت آغاز گرديد.

سيد رسول اكبري رئيس احيا و انكشاف دهات بادغيس به آژانس باختر گفت ، اين سرك كه كار جغل اندازي آن امروز آغاز شد چهل و پنج  كيلومترطول دارد با كمك مالي وزارت احيا و انكشاف  دهات و ازسوي برنامه راه سازي روستائي، ساخته ميشود.

اين  پروژه يكصدو هجده مليون افغاني هزينه برميدارد كه در جريان يك سال آينده تكميل ميگردد.

پلخمري/2/ثور/باختر

در عوايد سال 1390 اداره ترافيك ولايت بغلان نسبت به يكسال قبل افزايش بعمل آمده است.

سمونوال سيد محبوب سادات مدير ترافيك بغلان به آژانس باختر گفت،‌ عوايد ترافيك بغلان درسال 1390 به بيست و دو مليون و پنجصد و بيست و هشت هزار افغاني ميرسد در حاليكه اين رقم در سال 1389 به چهار مليون و هشتصد هزار افغاني ميرسید، که بازگوكننده افزايش مبلغ هفده مليون و هفتصد و بيست و شش هزار افغاني در عوايد اين اداره مي باشد.

وي همچنان خاطر نشان نمود كه درنتيجه ازدياد  وسايط ، كم عرض بودن جاده ها وعدم پابندي راننده گان به قوانين و مقررات ترافيكي طي سال 1390 دوصد واقعه ترافيكي در ساحات مختلف آن ولايت ثبت گرديده كه از اثر آن يكصد و چهل و هفت نفر كشته و سه صد و هفتاد تن ديگر زخمي شده اند.

مدير عمومي ترافيك افزود، برعلاوه افزايش بخشيدن  سطح عوايد منسوبین بخش تعليم و تربيه ، اين مديريت توانسته است طي سال گذشته به تعداد سي و دو هزار تن  شاگردان معارف پنجصد و نود تن منسوبين پوليس و يكصد هزار راننده گان را در قسمت قوانين و مقررات ترافيكي آموزش بدهند.  

جلال آباد2 ثور باختر

از اثر سيلاب هاي شديد در ولايت ننگرهار یکهزار ودو صد جريب زمين زراعتي و ده ها خانه تخريب شده است.

اين سيلاب  ها كه ازصبح ديروز در قريه هاي افغان منيه، آدم خيل،بولي،تسيمه و بالاباغ ولسوالي سرخ رود ولايت ننگرهار صورت گرفته  است تاكنون ادامه دارد.

علي اكبر سادات ولسوال سرخ رود ننگرهار به آژانس باختر گفت    از اثر اين  سيلاب ها یکهزار ودو صد جريب زمين زراعتي ، ده ها خانه تخريب و همچنان سي راس مواشي از بين رفته است.