31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

سرور دانش: نظام سیاسیِ پارلمانی و فدرالی درافغانستان غیر عملی است

کابل باختر 30 اسد قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور...

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

چهار سند تقنینی در کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت

کابل باختر 30 اسد جلسه کمیته قوانین امروز تحت ریاست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

بیش از چهل ملیون افغانی در عوايد مستوفيت بدخشان ازدیاد به عمل آمده است
فیض آباد 28 جدی باختر
درعواید مستوفیت ولایت بدخشان نسبت به سال گذشته بیست وهفت در صد افزایش به عمل آمده است.
عبدالملک محب زاده‌، مستوفی ولایت بدخشان میگوید، پلان داده شده وزارت مالیه در سال مالی  1391 جمع آوري ماليات بیش ازیکصد و چهل ونه ملیون افغانی بودکه دراثر سعی وتلاش کارمندان مستوفیت این ولایت، جمع آوری عواید در سال مالی جاری به بیش از یکصدو هشتادونه ملیون ودوصدوشانزده هزار افغانی بالغ گردیده است و نظر به پلان داده شده بیش از چهل ملیون یکصدو هفتاد هزار افغانی ازدیاد را درعواید نشان می دهد.
محب زاده مستوفی بدخشان در مورد منابع عایداتی آن ولايت و چگونگی جمع آوری عواید گفت، استخراج لاجورد ،آسیاب هاي برقی ، پای کوب ها، ماشین های تیل کشی، قراردادی ها،شرکت های ساختمانی خصوصی،مالیات مالک های حقیقی و شخصیت های حکمی غیر منقول، ادارات ترافيك ، مخابرات ، اجاره زمین ها و محصولات تجارتی وغیره را منابع عايداتي عنوان کرد و گفت كه از اين منابع ماليات جمع آوري ميگردد.
مستوفی بدخشان در مورد چالشهای فرا راه عواید مستوفيت ولایت بدخشان گفت، عدم همکاری قوماندانان امنیه مرکز وولسوالیها در جمع آوری عواید ، نبود مارکیت منظم در مرکز و ولسوالی ها ، نبود سرکها، عدم موجودیت وسایط ترانسپورتی برای مدیران عواید در ولسوالی ها و عدم دانش مردم در خصوص پرداخت مالیات ٰو موجودیت زورمندان در برخی مناطق باعث میشود تا سطح جمع آوری عواید کاهش یابد.
مستوفی بدخشان در مورد منابع عایداتی آن ولایت میگوید در صورت که معادن بدخشان به استخراج سپرده شود ، راه ترانسپورتی و تجارتی ابریشم با آسیای میانه  و کشور چین و بازسازی و قیررزی گردد در عواید مستوفیت این ولایت ازدیاد قابل ملاحظه به عمل مي آيد.

 

کابل27جدی  باختر

بانک مرکزی مبلغ هشتاد ملیون دالر رابه طور داوطلبی از طریق  لیلام به فروش می رساند.

بانک مرکزی با ارسال یادداشت  به  آژانس باخترنگاشته است.

 دافغانستان بانک الی مبلغ 80 ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه 30جدی  و سه شنبه3 دلو سالروان به طور لیلام به فروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می آيد تا در داوطلبی شرکت نمایند.

وهم از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت ده  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ و الی  ساعت 30 ر 10  دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آن عده صرافان وبانكهاي تجارتي كه  تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل نه نموده اند،تحويل  و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

 

کابل 27 جدی باختر

به ارزش چهارملیون دالر قرارداد های نه پروژه سرک سازی امروز میان وزارت احیا و انکشاف  دهات و متصدیان شرکتهای ساختمانی خصوصی به امضا رسید.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر،این پروژه ها که شامل قیرریزی، ترمیم وجغل اندازی  شصت و دوکیلومتر سرک روستایی درمربوطات ولایت های کاپیسا، ننگرهار، بدخشان، سمنگان، جوزجان و بغلان  میباشد كه قرارداد تکمیل پروژه های یادشده   توسط ویس برمک وزیراحیا و انکشاف دهات  با متصدیان شرکت های خصوصی به امضا رسید.

وزیر احیا و انکشاف دهات بعد ازامضای قراردادها در رابطه به کارکردهای آن وزارت در سالجاری  گفت: وزارت احياوانکشاف دهات درجریان سالروان توانسته دو صد وپنجاه و دو ملیون دالر امریکایی را از منابع کمک کننده دریافت و از طریق برنامه های ملی خویش  در سی وچهار ولایت در پروژه های عمرانی به مصرف برساند.

وی افزود، وزارت احیا وانکشاف دهات  با حمایت حکومت ،پارلمان  و مردم توانسته در تطبیق پروژه هایش موفق بدر آید و هفتادو یک فیصد بودجه انکشافی را به مصرف برساند.

 وی در برابر سوالی گفت به منظور تطبیق شفاف و جلوگیری از فساد در پروژه ها مقامات امنیتی و مسوولان ولایات را درجریان گذاشته  و در صورت تخطی وممانعت توسط برخی از قدرتمندان محل در پروژه ها موضوع را با جدیت پیگیری خواهد نمود.

كابل باختر 26 جدي
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران بعد از ظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در این جلسه مطابق اجندا، نخست در مورد اعمار بلاکهای رهایشی در ساحات یکه توت، قلعه وکیل بی بی مهرو الی جوار میدان هوایی که از جانب وازت امور شهر سازی مطرح شد ، بحث و بررسی صورت گرفت. بر اساس گفته های وزارت امور شهرسازی تطبیق چنین پروژه های می تواند نما و چهره شهر کابل را دگرگون نماید و اولین تجربه افغانستان در قسمت نوسازی یک بخش شهر می باشد.
سپس اعضای کمیته اقتصادی یک سلسله نظریات و پیشنهادات خود را در ارتباط با پروژه متذکره از نگاه انجینری،هماهنگی با ماستر پلان شهری، ساحات سبز، جاده، زیر بناهای مخابراتی و سایر موارد عنوان نمودند. کمیته اقتصادی ضمن تایید طرح متذکره در اصول و قاعده، وزارت امور شهر سازی را مکلف نمود که ضمن هماهنگی با شاروالی کابل، به صورت مرحله وار از چگونگی پیشرفت آن به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نماید. همچنین شاروالی کابل مکلف گردید که در این ارتباط با وزارت امور شهرسازی همکاری نماید.
در ادامه همچنین وزارت امور شهرسازی در ارتباط با چگونگی پیشرفت کار کمیته اجرائیوی شبکه فاضلاب شهر کابل به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نمود. اعضای کمیته اقتصادی ضمن تاکید بر نقش اساسی آبرسانی صحی و کانالیزاسیون در سلامتی شهروندان و حفاظت محیط زیست گزارش متذکره را مورد تایید قرار داده و در این ارتباط وزارت مالیه را موظف نمود که با توجه به اهمیت موضوع در مورد چگونگی تمویل این پروژه با کشور آلمان وارد مذاکره گردد.
سپس کمیته اقتصادی در ارتباط با پیشنهاد اتاقهای تجارت و صنایع در رابطه با اجازه صدور تولیدات صنایع چوبی ولایت کنر به دیگر ولایات و خارج از کشور بحث و غور مفصل صورت گرفت.کمیته اقتصادی پیشنهاد متذکره را از نگاه تطبیق قانون جنگلات، افزایش اشتغال و کار آفرینی در کشور، حفظ محیط زیست، ارزش افزایی اقتصادی و سایر موارد مورد تدقیق قرارد داده و یک سلسله پیشنهاداتي را در این ارتباط مطرح نمود.
کمیته اقتصادی پس از غور همه جانبه پیشنهاد متذکره را با قید زمانی سه ساله مورد تایید قرار داده و تصریح نمود که تایید این پیشنهاد به هیچ وجه به معنای مجوز برای قطع جنگلات و صدرو چوب خام به خارج از کشور نمی باشد.
کمیته اقتصادی همچنین یکبار دیگر بر تطبیق فیصله های شورای وزیران و پیشنهادات اتاقهای تجارت و صنایع در ارتباط با کمک و رفع مشکلات دکانداران فیض محمد ناصری که از اثر آتش سوزی خساره مند شده بودند تاکید نموده و در این ارتباط به وزارت مالیه وظیفه سپرد که از چگونگی تطبیق فیصله های شورای وزیران در جلسه آتی به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نماید.
کمیته اقتصادی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی و اتاقهای تجارت را مکلف نمود که طرح جامعی را در مورد چگونگی حضور کارگران خارجی در کشور، نیازمندی و عدم نیازمندی به متخصصین خارجی، جواز کار و اقامت آنها  و سایر موارد تهیه و به کمیته اقتصادی ارائه نماید.
اعضای کمیته اقتصادی شورای وزیران همچنین در مورد فروش بیش از 511تن پودر کالا شویی گدام های تصدی ارزاق، در این ارتباط صلاحیت تصمیم گیری را به شورای عالی تصدی واگذار نمود.