02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 19 میزان   باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1287  دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  19 میزان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

پلخمری ۱۹ ميزان
در عواید سه ربع سال ریاست معادن ولایت بغلان نسبت به سه ربع سال پارسی در صد افزایش آمده است
انجينر محمود فيض زاده رئیس معادن ولایت بغلان به خبرنګار محلی اژانس باختر ګفت که این اداره سه ربع سال روان مالی بيش از ۲۷ ميليون افغانی  جمع آوری کرده است که در مقایسه به همین مدت سال ګزشته ۳۰ در صد افزایش در عواید را نشان مدهد.
رئیس معادن بغلان ګفت با وجود یک سلسله مشکلات امنیتی عواید بدست آمده از اجاره معادن زغال سنګ شش دره چنارک ولسوالی نهرین وهمچنان اجاره مواد تعمیراتی از قبیل سنګ،ریګ وجغل دریا میباشد.
او دضافه کرد علت عمده واساسی ازدیاد عواید این اداره تطبیق طرح ها وبرنامه های جدید کاری وزارت معادن دهمکاری جدی پولیس در رمزنګهداری از معادن جلو ګری از فعالیت قاچاقچیان قومندانان مسلح غیر مسوول میباشد.ختم/قایم

کابل  18 میزان باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توزیع 10 هزار متریک تن گندم اصلاح شده بذری را همزمان در 34 ولایت آغاز نمود.
قرار است این مقدارم گندم برای 200 هزار دهقان نیازمند در سراسر کشور توزیع گردد.
به گزارش آژانس باختر، این مقدار گندم  400 هزار جریب زمین تحت پوشش قرار میدهد و هزینه تهیه آن به 6 میلیون دالر میرسد که از طرف وزارت زراعت فراهم شده است. هر بوجی گندم آماده شده در بدل 726 افغانی به دهاقین توزیع می گردد.
نصیر احمد درانی سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هنگام آغاز توزیع تخم اصلاح شده بذری گفت:"  انتظار میرود  میزان تولید گندم در سال آینده  در ساحاتی که تخم اصلاح شده بذری کاشت میشود بین 25 تا 30% افزایش یابد .
به اساس برنامه امسال وزارت زراعت، تخم اصلاح شده در 371 ولسوالی – 34 ولایت کشور توزیع میگردد . هر ولایت نظر به ساحه زمینداری و سهمیه بندی تعداد دهاقین، از این مقدار گندم مستفید می شوند . گندم  ای که امسال توزیع میگردد با 60 % سهم بلا عوض( سب سایدی) دولت و 40% سهم دهقان آماده شده است.
سهم توزیع گندم در ولایت کابل 200 متریک تن است که برای4000  دهقانان  از 14 ولسوالی این ولایت توزیع خواهد شد.  دهقانانی که امسال تخم اصلاح شده بذری بدست می آورند تا 5 سال آینده نیازی ندارند تا دوباره به آنها گندم اصلاح شده توزیع شود. آنها میتوانند هر سال مقداری از حاصلات همین گندم را برای بذر نگهداری کنند".  نالان

کابل 18 میزان  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز دوشنبه 19 میزان سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. ختم/ عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL