08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 20/حمل
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی دو شنبه 21حمل سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

کابل باختر/20 / حمل
به اساس معلومات خان محمد باز رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر : ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی صبح امروز از این قرار بود.
یک دالر امریکایی 67 افغانی و42 پول.
یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 20 افغانی .
یک یورو 71 افغانی و 50 پول.
یک درهم امارات 18   افغانی و45 پول.
یک ریال سعودی 17 افغانی و90پول.
هزار روپیه پاکستانی 628 افغانی .
هزار روپیه هندی1010 افغانی .
هزار تومان ایرانی 17  افغانی و 46 پول.
یک روبل روسی 1 افغانی و 12  پول.

کابل 20 حمل باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1253 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 20 حمل به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2700 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2700افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2250 افغانی، عربی 790 مبلغ 2200 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1750افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. 

کابل باختر/ 20/ حمل
ارزش مواد اولیه در بازار های کابل امروز 20 حمل از این قرار است.
یک بوری برنج باریک اعلی 50 کیلویی 3900 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی وطنی 300 افغانی .
هفت کیلوماش وطنی 350 افغانی.
یک پیپ روغن 16 لیتره 1140افغانی .
یک بوری آرد گندم 50 کیلو یی قزاقی 1160 افغانی.
هفت کیلو شکر 340 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 800افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 730 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 46 افغانی، یک لیتر پترول 43 افغانی و یک لیتر دیزل به 41 افغانی به فروش میرسد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL