02 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیاعلاقه مند سرمیه گذاری در افغانستان است

کابل، باختر، 1دلو اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز در یک نشست...

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

داکتر کمال سادات: از احساسات جوانان استفاده سوء نکنید.

1 دلو کابل باختر داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

میمنه  باختر  17 جدی
با توزیع سی هزار اصله نهال در ساحه بیش از سه صد جریب زمین در فاریاب باغ های میوه احداث میشود.
رئیس اداره زراعت آبیاری و مالداری فاریاب به آژنس باختر گفت،که این اداره در جریان برنامه خزانی برای باغداران در سطح مرکز و ولسوالی های فاریاب باغهای میوه احداث میکند.
وی افزود: برای باغداران نهال های سیب ،ناک و انگور  با قبول پنجاه در صد سب سایدی توزیع شده است.
منبع علاوه کردکه قبلآ به باغداران در مورد پرورش نهال ها آموزش داده شده است و همچنان وسایل میوه چینی و داروهای ضد امراض نباتی نیز توزیع شده است. لیلما

کابل 17جدی باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1321 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 17جدی به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2900افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی،
سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2850 افغانی، عربی  790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2350، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1900افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

کابل باختر 16 جدی
معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز هفته مالیات را طی مراسمی به منظور آگاهی دهی به مالیه دهنده گان و ترویج  هرچه بیشتر فرهنگ مالیاتی  در کشور  افتتاح نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این مراسم معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، رؤسای این وزارت، منسوبین ادارات دولتی، مسئولین بخش خصوصی، نهاد های دولتی و خصوصی بشمول جامعه مدنی و نماینده گان رسانه ها اشتراک ورزیده بودند.
داکتر نجیب الله وردگ، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه با تشکر از اشتراک کننده گان، در سخنانی گفت:" امروز خوشحال هستم که کارزار عمومی هفتۀ مالیات را آغاز نمودیم، اشتراک شما برای مؤفقیت هفته مالیاتی و بدست آوردن اهداف بسیار مهم و مفید است. وی افزود: پرداخت مالیات باعث ایجاد رابطه مستحکم بین حکومت و شهروندان می گردد، تمام اتباع افغانستان مطابق به قوانین نافذۀ کشور مکلف به پرداخت مالیات هستند که در مقابل این مکلفیت های مالیاتی شهروندان، حکومت مسئولیت دارد که مالیات را بصورت شفاف و درست جمع آوری نموده و همچنان به شکل حسابده به مصرف برساند "
خانم افسانه رحیمی، معاون اتاق تجارت زنان گفت که آگاهی دهی در بخش پرداخت مالیات برای زنان تجارت پیشه مهم است.  ما از این کارزار حمایت نموده و با وزارت مالیه در این بخش آماده همکاری همه جانبه هستیم.
محمد حسن سپاهی، رئیس اتحادیه ملی کسبه کاران افغانستان ضمن حمایت از این برنامه گفت که ما در این کار زار سهم گرفته و با وزارت مالیه همکاری می کنیم. وی افزود با برگزاری همچو برنامه ها مالیه دهند گان و اصناف در مورد قوانین مالیات آگاهی حاصل نموده و باعث بلند رفتن سطح اطاعت پذیری آنان می گردد.
عبدالحبیب ځدران، رئیس عمومی عواید، اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه و دیگر مسئولین در مورد هدف، اهمیت و ارزش آگاهی عامه هفتۀ مالیات به اشتراک کننده گان نیز معلومات ارائه نمودند.
در اخیر معلومات تصویری در این مورد نیز ارائه گردید.
برنامۀ مذکور به مدت یک هفته در سراسر کشور ادامه می یابد و در آن به مالیه دهنده گان، بخش خصوصی، محصلین اقتصاد، حسابداری و اداره عامه پوهنتون های دولتی و خصوصی، کارمندان وزارت مالیه و دیگر ادارات دولتی از طریق سمینارها، برنامه های رادیوئی و تلویزیونی در رسانه های مختلف و مسابقات ورزشی در رابطه به قوانین مالیاتی آگاهی داده می شود.
قابل تذکر است که هدف از تجلیل و افتتاح هفته مالیات بلند بردن سطح آگاهی مالیه دهنده گان، تقویه فرهنگ مالیاتی، آموزش و توانمند سازی مالیه دهنده گان، بلند بردن سطح اطاعت پذیری، اصلاح و تغییر در روند عواید، ارایه خدمات مسلکی و بموقع برای مالیه دهنده گان است تا از یک سو از جرایم مالیاتی جلوگیری بعمل آمده و از سوی دیگر عواید ملی بشکل درست آن جمع آوری گردد.ختم/نالان

کابل 16 جدی باختر
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان امروز، فابریکۀ ذوب آهن خان استیل را رسماً افتتاح کرد و از بخش خصوصی به ویژه مسوولین فابریکۀ مذکور به‌خاطر سرمایه‌گذاری ، قدردانی نمود.
در مراسم افتتاح فابریکۀ "خان ستیل" که در پارک های صنعتی کابل برگزار گردیده بود، رئیس‌جمهور کشور گفت: امروز یکی از آرزوهایم که داشتن فابریکۀ معیاری ذوب آهن در افغانستان بود، برآورده شد. وی خطاب به مسوولین فابریکۀ خان ستیل گفت که شما با این سرمایه‌گذاری، دَین ملی و اسلامی تان را بجا کردید.
رئیس‌جمهور کشور تأکید کرد که باید چنین سرمایه‌گذاری‌ها را ملی بدانیم  و در حفظ و حمایت از فابریکات و سرمایه‌گذاران، کوشا باشیم.
وی افزود که با سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش‌های مختلف، کار و اشتغال بیشتر فراهم می‌شود.
رئیس‌جمهور غنی بیان داشت که در کنار مشکلات، دستاوردهای بزرگی در عرصۀ سرمایه‌گذاری نیز داریم و من از سرمایه‌گذاران به‌خاطر داشتن تعهد و احساس ملی شان، از آنان قدردانی می‌نمایم. 
رئیس‌جمهور با تأکید بیان نمود که هدف اساسی ما تنها افزایش عایدات نیست، بلکه افزایش تولیدات می‌باشد.
وی اطمینان داد که حکومت با تمام توان در خدمت سکتور خصوصی خواهد بود و از طرح‌های سرمایه‌گذاری حمایت همه‌جانبه می‌نماید.
رئیس‌جمهور گفت : شورای عالی اقتصادی به‌منظور رفع مشکلات بخش  خصوصی ایجاد شده است و وسیلۀ حل مشکلات سرمایه‌گذاران می‌باشد که دراین مورد راه های حل مناسبی را برای تقویت طرح‌های اقتصادی جستجو می‌نماید.
رئیس‌جمهور تصریح داشت: هدف ما این است تا افغانستان را در بخش صنعت، از کشور واردکننده به صادر کننده بدل نماییم. وی بر استفاده از منابع موجود فولاد در کشور تأکید کرده گفت که منابع فولاد افغانستان می‌تواند نیازمندی‌های بازار داخلی را مرفوع سازد.
رئیس‌جمهور هم‌چنان گفت که سرمایه‌گذاری بدون دانش نتیجه بخش نیست و از سرمایه‌گذاران به‌خاطر ادغام دانش و سرمایه گذاری آنان، تشکر کرد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: داغمه‌جات داخلی که سال‌ها قبل قاچاق می‌شد، از این پس به‌اساس ساختار شفاف، فابریکه‌های ذوب آهن از آن استفاده خواهند کرد و براساس هدایت من به وزارت دفاع ملی، تا دو هفتۀ دیگر گزارش کامل دراین زمینه تهیه می‌شود.
رئیس‌جمهور غنی از سرمایه‌گذاران خواست تا در راستای انکشاف معادن آهن همکاری کنند و طرح‌های واضح  را جهت سرمایه‌گذاری و تقویت این‌بخش ترتیب و ارائه نمایند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد که مردم و بخش  خصوصی، نظام می‌خواهند، نظامی که بر اساس قانون استوار باشد، هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ما در راستای رسیدن به‌منافع ملی شود. وی افزود که مردم قربانی داده اند و نتایج آن را که داشتن یک افغانستان مرفه و آباد است، خواهند دید. 
رئیس جمهور گفت: ما چند روزی برای خدمتگزاری اینجا هستیم، زیرا اکنون وقت ملک الطوایفی نیست، مردم برای هرکس که رأی بدهند رئیس جمهور میشود و هدف از رئیس جمهورشدن، این نیست که خانی کنید، بلکه هدف خدمت گزاری می باشد.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به‌مسوولین مربوطه هدایت‌داد تا از این‌پس نام وزارت تجارت و صنایع را  به "وزارت صنایع و تجارت" تغییر دهند. 
دراین مراسم، خان‌محمد وردک رئیس فابریکه خان‌ستیل، ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور کشور به‌خاطر حمایت و زمینه‌سازی جهت سرمایه‌گذاری، گفت که فابریکۀ مذکور در سال ۲۰۱۵، جواز فعالیت را به‌دست آورد و با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دالر آغاز به کار کرد.
وی افزود که این فابریکه با معیارهای جهانی و کیفیت بالا روزانه ۲۰۰ تن سیخ تولید می‌کند که نیازمندی‌های بازار افغانستان را مرفوع می‌سازد. وردک علاوه‌نمود که هم اکنون ۵۰۰ تن در فابریکۀ متذکره مصروف کار می‌باشند که غیر مستقیم برای ۱۵۰۰ تن  زمینۀ کار فراهم شده است.
رئیس فابریکۀ خان‌ستیل گفت که این فابریکه در سطح منطقه بی‌نظیر می باشد و قبلا به این سطح فابریکه در افغانستان فعالیت نداشته است و تأکید کرد که با حمایت بیشتر حکومت، آن‌ها می‌توانند تولیدات شان را افزایش بخشند و با سرمایه‌گذاری افزون‌تر، زمینۀ اشتغال بیشتر را فراهم نمایند.
هم‌چنان، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، در صحبتی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شهامت، جرئت و حمایت شما به سکتور خصوصی قوت پیشرفت می‌دهد. وی از رئیس‌جمهور به‌خاطر توجه به حل مشکلات بخش خصوصی تشکر کرد.
وی گفت : با حمایت همه‌جانبۀ شما از سرمایه‌گذاران و سکتور خصوصی، برای ما نسبت به آینده، امیدواری بیشتر پیدا می‌شود و تعهد می‌کنیم که تحت هرشرایط، سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. الکوزی تأکید ورزید که بخش سکتور خصوصی و مردم از برنامه‌های حکومت و طرح‌های اقتصادی رئیس‌جمهور حمایت همه‌جانبه می‌نمایند.
معاون اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: گام‌های که در عرصۀ تقویت و حمایت از صنعت و تجارت از سوی رئیس‌جمهور برداشته شده‌است، زمینه‌های بهتری را برای سکتور خصوصی فراهم نموده است. وی از دیدگاه رئیس‌جمهور که افغانستان باید از کشور واردکننده به کشور صادرکننده بدل شود، استقبال نمود.
خان‌جان الکوزی از داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها و نیز اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور مالی به‌خاطر رسیده‌گی به مشکلات سکتور خصوصی و پی‌گیری برنامه‌ها در این زمینه، قدردانی نمود.
وی خطاب به رئیس‌جمهور کشور گفت : شما از یک جهت برای تأمین امنیت و اصلاحات در وزارت ها و ادارات مصروف هستید و از سوی‌هم، به منظور رفاه اقتصادی و تجارتی کشور تلاش می‌ورزید، ما در کنارتان هستیم و از برنامه‌های شما حمایت می‌نماییم.
الکوزی با تأکید اضافه کرد : چالش‌های سیاسی به هیچ‌عنوان نمی‌تواند برای پیشرفت ما مشکل ایجاد کند، زیرا اکنون مردم می‌دانند که چه کسی برای منافع فردی و چه‌کسی به‌خاطر منافع ملی کار می‌کند.
در این مراسم، رئیس فابریکه خان استیل، شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران و خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، تحسین نامه مزین شده با نشان خان استیل و یک مدل این فابریکه را بخاطر حمایت رئیس جمهور از بخش  خصوصی و سرمایه گذاران به وی اهدا کردند.
  در اخیر این مراسم، رئیس جمهور در حالیکه از سوی رئیس فابریکه خان استیل، شماری از اعضای کابینه، رئیس اتحادیه صنعت کاران و معاون اتاق تجارت و صنایع همراهی می گردید، از بخش های مختلف این  فابریکه، دیدن نمود. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL