05 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سفیر غیر مقیم لیتوانیا اعتمادنامه‌اش را به رئیس‎جمهورغنی تقدیم کرد

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعتمادنامۀ رسکاس...

رئیس‌جمهورغنی با سفیر عربستان سعودی ملاقات تودیعی نمود

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در ملاقات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

چاریکار   -   باختر
کار شبکه آب رسانی نواحی مختلف شهر چاریکار امروز عملا آغاز گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: محمد عاصم عاصم والی پروان پیرامون اهمیت حیاتی آب در زندگی مردم صحبت نموده گفت: آب یک منبع حیات بخش بوده ودرقسمت پاک نگهداشتن آن همۀ ما مسوولیت داریم.
والی پروان تطبیق پروژه آبرسانی را برای پارچه های 8، 9 و12 شهر چاریکار یک دستآورد خوب دانسته افزود: این پروژه به طول 25 کیلومتر به هزینه 38  ملیون افغانی برای 1000 خانواده در نواحی متذکره شهر چاریکار تطبیق شده و مردم محل در تطبیق وهمکاری با شرکت قراردادی درقسمت با کیفیت بودن پروژه مسوولیت دارند و آرزو کرد که مشکلات عمده مردم شهر چاریکار از ناحیه نبود آب مرفوع گردد.
انجنیر حمیدالله درانی رئیس عمومی آبرسانی وکانالیزاسیون افغانستان صحبت نمود و گفت: این پروژه از بودجه دولت به ارزش 38 ملیون افغانی با شرکت حفر چاه عمیق لطیفی (ریکول) به طول 25 کیلو متر درمدت 12 ماه عقد قرارداد نموده است که ازآن حدود 1200 فامیل تا یک سال آینده به آب صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
در ختم محفل سنگ تهداب این شبکه توسط معاون ولایت پروان ورییس عمومی آبرسانی کشور وهیئت در ساحه کار رفته واین پروژه را به نام محمد علم خان اولین شهردار شهر چاریکار مسمی ساختند.ختم/ ناجیه

کابل باختر/ 3 دلو  
بانک مرکزی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را ازطریق به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک الی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را درداوطلبی شنبه 4 دلوبرج  روان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

بغلان باختر 3 دلو
روند استخراج زغال سنگ پس از یک وقفه ده ماه دوباره از معادن زغال سنگ آهن دره وخورد دره مربوط شهر پلخمری از سر گرفته شد.
با از سر گرفتن روند استخراج زغال سنگ از معادن آهن دره وخورد دره روزانه 50 تا 100 تن زغال سنگ توسط شرکت افغان کول استخراج وبه فابریکه سمنت غوری انتقال میگردد.
محمد اسلام چکری یکتن از مسولان شرکت" افغان وسمنت" به خبرنگار آژانس باختر گفت: علت عمده واساسی به تاخیر افتیدن ده ماه روند استخراج زغال سنگ درمعادن زغال سنگ پلخمری نبود، امنیت  وعدم توجه دولت را به تامین امور امنیتی این معادن وانمود ساخت وافزود، با براه انداختن عملیات های تصفیوی توسط نیروهای امنیتی و عقب نشینی مخالفان مسلح از معادن زغال سنگ آهن دره و خورد دره، زمینه کار برای بیش از یکصد تن از کارگران دراین معادن مهیا و روزانه یکصد تن زغال استخراج میگردد.
چکری افزود، فابریکه سمنت غوری دربیست وچهار ساعت به چهار صد تن زغال سنگ ضرورت دارد که مقدار زیاد زغال سنگ مورد نیاز فابریکه از معادن زغال سنگ نهرین بغلان ودره صوف سمنگان تامین میشود.
چکری باآنکه ظرفیت تولید سمنت غوری را دربیست وچهار ساعت  1400 تن سمنت وانمود ساخت، از کمبود انرژی برق و زغال سنگ مورد ضرورت فابریکه های اول ودوم بحیث یک مشکل اساسی یاد کرد وگفت درصورت تامین امنیت معادن کرکر ودوکش وبرطرف شدن کمبود انرژی برق، فابریکه سمنت غوری میتواند روزانه 1400 تن سمنت باکیفیت تولید نماید.
وی خاطر نشان ساخت که فابریکه سمنت غوری همراه با معادن کرکر ودوکش در سال 1386 برای مدت 49 سال از جانب دولت به یک شرکت خصوصی واگذار گردیده بودکه نسبت عدم تعهداتش، این قرار داد از جانب دولت فسخ گردید.

کابل باختر 3 دلو
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام روز گذشته تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این جلسه، پروژه‎ ،انتقال پول اداره ATRA به بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت، تمدید میعاد قرارداد اعمار تعمیر ۴۰ صنفی کمپلکس دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان برای مدت ۹ ماه تصویب شد، قرارداد پروژه ۸ کیلومتر سرک اسفالت از قریه بورگ الی قریه سرخاب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به ارزش ۱۶۰ میلیون افغانی منظور گردید و قرارداد تدارک ۵ عراده موتر برای زون های ساحوی د افغانستان بانک به ارزش ۲۳ میلیون افغانی مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
در این جلسه  قراردادهای اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون هرات و اعمار دیوار احاطوی پوهنتون البیرونی از جانب کمیسیون رد شد. کمیسیون تدارکات ملی هم‎چنان پروژه‎های اعمار تعمیر سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد و ساختمان سرک کامه نو آباد الی سنگر سرای ولایت ننگرهار را جهت بررسی  بیشتر اعاده کرد.
علاوه بر آن قراردادهای تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای نهادهای تحصیلی وزارت تحصیلات عالی و تدارک گاز مایع، پرزه جات و روغنیات ، و حفظ و مراقبت تاسیسات برقی وزارت امور داخله به جلسه بعدی کمیسیون واگذار گردید.
در این جلسه  داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، استاد محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس‎جمهور در امور زیربناها، مسوولان اداره تدارکات ملی، ناظران شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL