03 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

خودکفایی زراعتی قدم نخست توسعه و صنعتی شدن کشور است

کابل باختر 3 حوت به سلسلۀ نظارت از روند کار وزارت‌خانه‌ها...

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری گرامیداشت به عمل آمد

کابل باختر 3 حوت از روز جهانی زبان مادری امروز از...

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

رئیس جمهورغنی با شماری از سناتوران امریکایی دیدار کرد

کابل باختر 3 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 2/ حوت
انجنیرفرهادسخی نایب اول مشرانوجرگه شکایات متعددمبنی برموجودیت فساد اداری درمربوطات وزارت فوایدعامه را باانجنیرعبدالرحمن صلاحی معین آن وزارت شریک ساخت.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،در ملاقات ازموجودیت فساد گسترده درجمع آوری عواید ازترازوهای بلند تناژدرکابل وکاهش سرسام آورعواید درآن ،برطرفی غیرقانونی رییس پیشین فواید عامه ولایت کابل که گفته میشود درزمان ماموریت وی عواید ترازوهای تناژ بلند به گونه چشمگیر افزایش یافته بودوبرخی مسایل دیگر یاد آوری شد.
سپس معین وزارت فوایدعامه درصحبت هایش ضمن تاییدموجودیت فساد درترازوهای بلندتناژ گفت تلاش برای اصلاح سیستم جمع آوری عواید ودیجیتل سازی ترازوها درکشورجریان دارد و نیزتیم سیارجهت کنترول وبررسی ترازوهای کابل ایجادگردیده است، معین وزارت فوایدعامه از اعمال نفوذ ازسوی برخی ها وتداخل وظیفوی مشمول شورای امنیت ملی کشور درامورکاری این وزارت نیزیادآوری نمود و افزود: رییس پیشین فوایدعامه کابل منحیث سرپرست به کارهایش ادامه میداد واکنون شخص دیگری ازطریق رقابت آزاد دراین سمت تقررحاصل نموده است.
نایب اول مشرانوجرگه توضیحات انجنیرصلاحی را قناعت بخش ندانسته تاکیدورزیدکه وزارت فوایدعامه درجمع آوری عوایدترازوهای  با تناژ بلند تدابیروبرنامه های روشن رویدست گیرد وازاجراات گزارش مفصل وقناعت بخش عنوانی مشرانوجرگه ارائه بدارد.
همچنان قرارشدتارییس فوایدعامه ولایت کابل دریکی ازجلسات ازچگونگی جمع آوری عوایدوشکایات موجود درزمینه معلومات ارائه نمایددرغیرآن موضوع ازطریق مجاری قانونی پیگیری خواهدگردید.

کابل باختر 2حوت
ساختمان مرکز آموزش تخنیکی حفظ و مراقبت دستگاه های کوچک تولید برق آبی که به کمک مالی شرکت جی، آی، زید اعمار گردیده امروز به شرکت برشنا تسلیم داده شد.
شرکت برشنا با ارسال خبرنامه به آژانس باختر نگاشته است، مراسم تسلیم دهی این مرکز، قدرت الله دلاوری رئیس عمومی شرکت برشنا در رابطه به اهمیت این ساختمان گفت: "این مرکز برای کارمندان شرکت برشنا بسیار ارزشمند است و افراد تخنیکی دستگاه های برق آبی کوچک مربوط  به ولایت بدخشان و ولایات همجوار آن را در حصه بلند بردن مهارت های تخنیکی و حفظ و مراقبت دستگاه های متذکره کمک  می نمایند."
شرکت جی، آی ، زید  متعهد به آموزش دهی کارمندان تخنیکی  این مرکز میباشد.
مرکز آموزشی متذکره با داشتن صنف های تخنیکی، موجودیت آلات اندازه گیری و پرزه های مورد ضرورت که شامل بخش های ویرنگ سوچ بورد ها و پرزه های توربین است، مجهز میباشد. 

کابل باختر/ 2/ حوت
مسوولان وزارت تجارت و صنایع و اتاق های تجارت و صنایع افغانستان مسدود شدن گذرگاه های تورخم و سپین بولدک را بیشتر به ضرر تجار پاکستانی میدانند تا به تاجران افغان .
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع درصحبت با آژانس باختر گفت که افغانستان از وابستگی تجاری با پاکستان رهایی یافته است و با ایجاد راه های بدیل ترانزیتی مثل بندر چابهار ، راه تجارتی لاجورد ، راه تجارتی ازبکستان – افغانستان و عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی ، کشور ما را از وابستگی اقتصادی به پاکستان تاحدود زیادی کاهش داده است .
قوقندی افزود : درحال حاضر بیلانس واردات و صادرات افغانستان با پاکستان نزدیک به یک و نیم ملیارد دالر میباشد که نه صد میلیون واردات و بیشتر از شش صد میلیون صادرات است ووزارت تجارت و صنایع تلاش میکند تا بیلانس صادرات و واردات با پاکستان را برابر سازد.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع اذعان داشت که داشتن روابط حسنه تجاری با تمام کشور های منطقه باعث بهبود اقتصاد کشور ما و کشور های منطقه میشود.
همچنان خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به مسدود ماندن دو گذرگاه کشور با پاکستان گفت که حجم تجارت با پاکستان کاهش یافته است چنانچه در گذشته بیلانس تجارت بین افغانستان و پاکستان سه ملیارد دالر بود و درحال حاضر به یک و نیم ملیارد دالر کاهش یافته است و از تجارت بین دوکشور روز به روز کاسته میشود.
وی افزود: با توجه به این که واردات افغانستان نسبت به صادرات از پاکستان بیشتر است ضرر مسدودی گذرگاه های تورخم و سپین بولدک بیشتر متوجه پاکستان میباشد.
الکوزی همچنان به قراردادهایی که بین اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان وجود دارد اشاره کرد و افزود که مطابق این قرار دادها پاکستان حق ندارد که مسیر های تجارتی را به روی امتعه تجار افغان ببندد و اگر پاکستان بخواهد این مسیر ها مسدود بماند باید حکومت افغانستان این قراردادها را لغو کند .
درهمین حال تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل و کارشناس اقتصادی در تماس با آژانس باختر، بیان داشت که نظر به اینکه افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی است ، پاکستان حق ندارد که راه های تجاری را با افغانستان مسدود کند و اگر پاکستان این راه ها را دوباره بازنکند ، افغانستان میتواند به این سازمان شکایت کند.
استاد اکبر گفت که با توجه به اینکه کسر بیلانس تجارت افغانستان نودو پنج درصد است دراین وضعیت ضرر بیشتر متوجه پاکستان میشود.
حکومت پاکستان بارها به بهانه های گوناگون برای اموال تجار افغانستان درآنکشور مشکل خلق کرده است و از این طریق فشار های اقتصادی را بالای تجار کشور ما وارد کرده است و این بار پس از وقوع یک انفجار انتحاری در زیارتگاه صوفیان موسوم به لعل شهباز قلندر در ایالت سند آن کشور که درآن هشتاد و هشت نفر کشته شدند از چهارروز به این سو گذرگاه های سپین بولدک و تورخم را مسدود کرده است.
شمار زیادی از شهروندان کشور از حکومت می خواهندکه نبایدبعد ازاین به تجار پاکستانی اجازه بدهد که اموال شان را ازطریق افغانستان به آسیای میانه و دیگر کشورها انتقال دهند .
آنان به این باوراند که اکنون افغانستان مسیر های دیگری را برایش تدارک دیده است و باید این ترفند ها و بازی های پاکستان نیز کمرنگ جلوه داده شود.  

بندرچابهار- ایرنا-باختر 2 حوت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجارتی- صنعتی چابهار گفت: منطقه آزاد سیستان پل مهم ارتباطی و راه مناسب برای اتصال بندر استراتیژیک چابهار به افغانستان، انکشاف محور ترانزیتی چابهار- زاهدان- میلک و مکمل منطقه آزاد چابهار است.
عبدالرحیم کردی دیروز یکشنبه در چابهار اظهار داشت: یکی از اهداف تاسیس سازمان منطقه آزاد چابهار ارتباط تجارتی و اقتصادی با افغانستان است که تنها راه آن و تسریع در کارها ایجاد منطقه آزاد در شمال ولایت سیستان وبلوچستان در منطقه سیستان است.
وی افزود: منطقه آزاد چابهار پلی برای ترانزیت و تجارت سرمایه گذاران افغانستان است و می تواند این کشور محصور در خشکی را به آب های اقیانوسی متصل کند.
وی به ایجاد شهرک های مختلف نظیر موترسازی، تجهیزات و لوازم طبی و صادرات خرما، برنج و چای اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل زیادی برای حضور و ایجاد فعالیت اقتصادی و تجارتی در چابهار دارند.
وی تصریح کرد: چابهار به عنوان کانون فعالیتهای اقتصادی و تجارتی در سواحل مکران نقش مهمی در ترانزیت و حمل و نقل کشورهای منطقه و کاهش هزینه ها برای جابجایی کالا دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار احداث میدان هوایی بین المللی، راههای ارتباطی و ترانزیتی، انتقال گاز، تکمیل طرح های صنعتی و اشتغالزایی، و گردشگری برای پیشرفت و عمران منطقه تاثیر فراوانی دارد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL