05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل/ اول جوزا/ باختر
دافغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر را در داوطلبی روز شنبه 3 جوزا  به طور لیلام به فروش می رساند.
از بانک ها و صرافان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا دراین داوطلبی شرکت کرده و برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم تصفیه کنند.
آن عده صرافانی که تاکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های اسعار را تحویل نکرده اند می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک کنند.
قابل تذکر دانسته می شود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد، برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به طور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک کنند. صائم

کابل/ 28 ثور/ باختر
دافغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر را در داوطلبی روز دوشنبه 29 ثور  به طور لیلام به فروش می رساند.
از بانک ها و صرافان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا دراین داوطلبی شرکت کرده و برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم تصیه کنند.
آن عده صرافانیکه تاکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک درلیلام های اسعار را تحویل نکرده اند می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک کنند.
قابل تذکر دانسته می شودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد ،برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به طور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک کنند. #/جاوید

کابل/ 28 ثور/ باختر
دافغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر را در داوطلبی روز دوشنبه 29 ثور  به طور لیلام به فروش می رساند.
از بانک ها و صرافان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا دراین داوطلبی شرکت کرده و برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم تصیه کنند.
آن عده صرافانیکه تاکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک درلیلام های اسعار را تحویل نکرده اند می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک کنند.
قابل تذکر دانسته می شودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد ،برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه به طور نقده و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک کنند. #/جاوید

کابل/ 28 ثور/ باختر
اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان دومین محموله صادراتى کشوررا كه شامل ١٥٠ تن میوه خشک می شد، توسط ٧ لارى ازقندهار به ‏بندر چابهار انتقال داد.
قراراست این محمولۀ تجارتی از طریق بندریادشده ‏به هندوستان صادر شود ‎.‎‏
آژانس باختر به نقل از خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خبر می دهد که در هفته های بعدی محموله های ‏دیگر‏صادراتی کشورنیزاز طریق بندر چاه بهاربه هندصادرمی شود. ‏
‎ ‎پس از صادرات ١١٠ تن جلغوزه به كشور چين اين دومين محموله یی است كه درجریان بحران كرونا ازافغانستان به بيرون صادر ‏مي شود‎. ‎
خبرنامه می افزاید که اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان تلاش مي کند که دهليز هاى صادراتى كشور را در همكارى با حكومت افغانستان، شركاى ‏تجارتى كشور در منطقه و نهاد هاى بين المللى، بازگشايى کند.‏
نازیلا عزیزی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL