02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل 30 میزان  باختر
بانک مرکزی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز دوشنبه اول عقرب  سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. # نازیلا عزیزی

کابل باختر30 میزان
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار بود
یک دالر68افغانی و25 پول
یک یورو80 افغانی و 50پول 
یک پوندانگلیسی 89 افغانی و50 پول
یک ریال سعودی 18افغانی 15 پول
یک درهم امارات 18 افغانی55  پول
هزارروپیه پاکستان 638افغانی
هزار روپیه هندی 1040افغانی
هزار تومان ایرانی17افغانی و6 پول
یک روبل روسی 1 افغانی و20 پول
# نیلوفردانش

کابل 30 میزان   باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1282 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  30میزان به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

کابل باختر/ 29/ میزان
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که پاکستان تعرفه های گمرکی را بالای محصولات افغانی سه برابر ساخته است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، او همچنان گفت که ازجمله 741 قلم محصولات افغانی که پاکستان صادر میشود بالای 120 قلم محصولات صادراتی افغانی شامل زغال سنگ ، میوه خشک و تازه ، سبزی ، نباتات  طبی ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و سایر محصولات صادراتی تعرفه گمرکی را سه برابر ساخته است .
او به گونه مثال یاد آورشد که تعرفه فی تن انگور قبلاً هشت هزار کلدار میشد ولی اکنون این تعرفه 28 هزار کلدار میشود.
او همچنان مطرح ساخت که درسال 2010 حجم صادرات افغانستان به پاکستان 3 میلیارد دالر میرسد ولی درسال 2016 یک اعشاریه سه میلیارد دالر کاهش یافت .
او ازرییس جمهور کشور خواست تا درملاقات با مقامات پاکستانی این موضوع را  مطرح سازد.  ختم/ علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL