24 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل   22 اسد  باختر
بانک مرکزی مبلغ  25میلیون دالر  را روزسه شنبه  23اسد  سالروان بطور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.
نوت: مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.  ذبیح

کابل باختر22 اسد
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است .
یک دالر 72افغانی و60 پول
یک یورو82  افغانی و 60پول
یک پوندانگلیسی 91 افغانی و90 پول
یک ریال سعودی 19افغانی و20پول
یک درهم امارات 19 افغانی و70 پول
هزارروپیه پاکستان 594 افغانی
هزار روپیه هندی 1060افغانی
هزار تومان ایرانی 7 افغانی و10 پول
یک روبل روسی 1 افغانی و15 پول # نیلوفر دانش

کابل 22 اسد باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1208 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز
22 اسد به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2900افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2800 افغانی، عربی  790 مبلغ 2350 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2150افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. نالان

کابل باختر 21 اسد
جلسه شورای عالی اقتصاد امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در این جلسه، روی پروسۀ داوطلبی معادن طلای بدخشان و مس بلخآب، طرح کاهش تعرفۀ مواد خام فابریکات تولیدی مواد نفتی، طرح ترویج آبگرم‌کن های آفتابی در افغانستان، طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های هوایی خصوصی و همچنان گزارش کارگوی شرکت هوایی الامارات در مسیر دوبی- کابل و هانگ کانگ- دوبی و گزارش برداشتن ممنوعیت‌ از سوی ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحدۀ عربی بر پروازهای کام ایر و اجازۀ هفت پرواز در هفته به شرکت هوایی العربیه بین شارجه و کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری، نتیجه بررسی های کمیتۀ بین الوزارتی وزارت های معادن، اقتصاد و مالیه را در رابطه به واجد شرایط بودن شرکت های سنتار و گوموز بخاطر گرفتن قراردادهای اکتشاف معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که این دو شرکت به طور مکرر به این پروژه ها ابراز علاقه نشان داده اند و از لحاظ تخنیکی واجد شرایط می باشند و همچنان از منظر تامین مالی می توانند وجوه مالی مورد نیاز را به‌خاطر انکشاف معادن متذکره فراهم کنند. وی افزود که تضمین مالی بعد از امضای قرارداد، اخذ گردد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به شرکت های سنتار و گوموز مورد تایید قرار داد.
رئیس جمهور غنی گفت: چون مرحلۀ اکتشافی است، باید واضح گردد که نتیجه اکتشاف چه می باشد و بعد از آن تضمینات مالی اخذ گردد. وی تاکید کرد که یک میکانیزیم امنیتی روشن، بخاطر تامین امنیت این پروژه ترتیب شود.
بعداً معین عواید گمرکات وزارت مالیه، طرح کاهش تعرفۀ مواد خام فابریکات تولیدی مواد نفتی را به جزئیات به جلسه ارائه کرد و پیشنهاد نمود که نظر به مصوبۀ کابینه، تعرفه ها باید از پنج در صد به یک در صد کاهش یابد.
اشتراک کنندگان در این خصوص بحث کردند و گفتند که میکانیزم های کنترول باید طوری عیار گردد که مواد خام نفتی، هم قبل و هم بعد از تصفیه مورد کنترول قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی، ضمن اینکه طرح متذکره تصویب کرد، گفت که باید رژیم های خاص نظارتی به خاطر کنترول مواد خام فابریکات متذکره در نظر گرفته شود و تعریف واضح از تصفیه خانه ها وجود داشته باشد.
متعاقباً امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت، طرح ترویج آبگرمکن های آفتابی را به جلسه ارائه کرده، گفت که با تطبیق این طرح مصارف برق کاهش می یابد و شرکت برشنا می تواند که از برق صرفه‌جویی شده، به مناطق که برق ندارند، برق تامین کنند.
وی پیشنهاد نمود که ۵۰ در صد هزینۀ مصارف آبگرم‌کن های متذکره را خانواده ها، ۲۵ در صد را وزارت مالیه و ۲۵ در صد دیگر را شرکت برشنا تامین نماید و بعداً پول متذکره به صورت قسط وار در پول صرفیۀ برق، وضع گردد.
در جلسه پس از بحث های همه جانبه ضمن تصویب طرح متذکره، خاطرنشان گردید این پروژه از اهمیت خاص برخوردار است و پیشنهاد نمودند که به خاطر ارزیابی بخش های تخنیکی وزارت انرژی و آب دخیل شود و از اینکه ظرفیت تولیدی این آبگرم‌کن ها در داخل کشور وجود دارد، باید از آبگرم‌کن های تولیده شده در افغانستان استفاده صورت گیرد.
رئیس جمهور در این زمینه گفت که به تولیدات داخلی ارجحیت داده شود و سکتور خصوصی که در این بخش تخصص دارد، یک پیشنهاد واضح را برای ساخت آبگرم‌کن های مذکور ارائه دهند.
وی افزود که برای آن قسمتی از مواد که از خارج به منظور تهیه وارد می گردد، یک ستندرد مدنظر گرفته شود و در خصوص سهم وزارت مالیه، شرکت برشنا باید با این وزارت به نتیجه برسد.
سپس طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های هوایی خصوصی از سوی یکی از مسئولین وزارت مالیه به جلسه ارائه شد و پیشنهاد گردید که تعدیلات در قانون وارد شود و از عواید ناخالص این شرکت ها از بابت پروازهای که مبدای آن افغانستان باشد به عوض مالیات معاملات انتفاعی و مالیات بر عایدات، ده فیصد مالیه ثابت اخذ گردد.
جلسه بعد از بحث های همه جانبه فیصله نمود که مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری و وزارت های مالیه و اقتصاد، روی این طرح کار کنند و به یک نتیجه واضح برسند و بعداً طرح خویش را به جلسۀ کابینه ارائه کنند.
در اخیر جلسه، محمودشاه حبیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی، گزارش کارگوی شرکت هوایی الامارات در مسیر دوبی- کابل و هانگ کانگ- دوبی و گزارش برداشتن ممنوعیت از سوی ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحدۀ عربی بر پرواز های کام ایر و اجازۀ هفت پرواز در هفته به شرکت هوایی العربیه بین شارجه و کابل را به جلسه ارائه کرد.
جلسه شورای عالی اقتصاد، ضمن بحث روی گزارش متذکره، تصریح نمود که افغانستان طرفدار راه اندازی کارگوی متذکره است، اما باید وضاحت داده شود که تا چه اندازه افغانستان از آن منفعت به دست می آورد و در جلسۀ آینده روی آن به جزئیات بحث صورت گیرد.# عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL