30 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر14عقرب

به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است .
یک دالر 75افغانی و25 پول
یک یورو85  افغانی و60 پول
یک پوندانگلیسی 96 افغانی و 60 پول
یک ریال سعودی 19افغانی و85 پول
یک درهم امارات 20 افغانی و40 پول
هزارروپیه پاکستان 572 افغانی
هزار روپیه هندی 1025افغانی
هزار تومان ایرانی 5 افغانی و50 پول
یک روبل روسی 1 افغانی و 10 پول # نیلوفر دانش

کابل  14عقرب  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1230 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 14عقرب  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2900افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2800 افغانی، عربی  790 مبلغ 2350 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2150افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. نالان

ایبک / باختر/ 13/ عقرب
محصولات پسته امسال درسمنگان افزایش یافته است مسوولان اداره زراعت سمنگان میگویند: باشندگان آن ولایت از مدرک فروش محصولات جنگلات طبیعی پسته دوصد و شصت وپنج میلیون افغانی به دست آورده اند.
محمد عثمان حنفی آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری سمنگان به آژانس باختر گفت که محصولات جنگلات طبیعی پسته درمقایسه با سال قبل بیست و شش درصد افزایش یافته است.
حنفی اضافه کرد که درسال گذشته از موازی چهل و دوهزار هکتار جنگلات ، یکهزار و سه صد وپنجاه تن پسته جمع آوری شده بود و یک کیلو گرام پسته دربازار یکهزارودوصد وپنجاه افغانی به فروش میرسد اما درسالروان حدو یکهزارو هفتصد تن پسته جمع آوری شده است که ازآن دوصدو دوازده تن مغر به دست آمده است.
منبع افزود که از مدرک فروش پسته نسبت به سال گذشته پنجاه و پنج میلیون افغانی افزایش به عمل آمده است.
این مسوول زراعت سمنگان گفت که درحال حاضر درسمنگان حدود چهل و دو هزار هکتارجنگلات پسته موجود است که این جنگلات درمناطق رباطک ، قره سای ، تایخونگ ، هزاره مزاری ، گوگرد و ضد وقچه مربوط مرکز و محلات کوه ها در ولسوالی های حضرت سلطان، فیروزنخچیر و دره صوف بالا میباشد.
این محصولات همه ساله از سوی دولت نگهداری میشود و پس از پخته شدن توسط مردم جمع آوری میشود.
گفته میشود سالانه بیش از یکصد تن مغز پسته به کشور های اروپایی صادر میشود و پسته درسمنگان یکی از پیداوار مهم به شمار میرود که سالانه هزاران تن از فروش محصولات آن امرار معاش میکنند. ختم/ لیلما

کابل باختر/ 13/ عقرب
بانک مرکزی مبلغ 22 ملیون دالر امریکایی را روز دوشنبه 14عقرب   سال 1397  بطور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند.ذبیح علم