29 حمل 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

از وقوع یک انفجار در بغلان جلوگیری شد

از وقوع یک انفجار در بغلان جلوگیری شد

پلخمری ۲۹حمل باختر پولیس بغلان دقایق پیش با کشف و خنثی...

راه اندازی نمایشگاه کتاب و صنایع دستی زنان در غزنی

راه اندازی نمایشگاه کتاب و صنایع دستی زنان در غزنی

غزنی 29 حمل باخت نمایشگاه کتاب و صنایع دستی زنان در...

آثار تاریخی موزیم غزنی به نمایش گذاشته شد

آثار تاریخی موزیم غزنی به نمایش گذاشته شد

غزنی 29 حمل باختر دوصد پارچه از آثار تاریخی موزیم ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

 

کابل27جدی  باختر

بانک مرکزی مبلغ هشتاد ملیون دالر رابه طور داوطلبی از طریق  لیلام به فروش می رساند.

بانک مرکزی با ارسال یادداشت  به  آژانس باخترنگاشته است.

 دافغانستان بانک الی مبلغ 80 ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه 30جدی  و سه شنبه3 دلو سالروان به طور لیلام به فروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می آيد تا در داوطلبی شرکت نمایند.

وهم از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت ده  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ و الی  ساعت 30 ر 10  دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آن عده صرافان وبانكهاي تجارتي كه  تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل نه نموده اند،تحويل  و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

 

کابل 27 جدی باختر

به ارزش چهارملیون دالر قرارداد های نه پروژه سرک سازی امروز میان وزارت احیا و انکشاف  دهات و متصدیان شرکتهای ساختمانی خصوصی به امضا رسید.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر،این پروژه ها که شامل قیرریزی، ترمیم وجغل اندازی  شصت و دوکیلومتر سرک روستایی درمربوطات ولایت های کاپیسا، ننگرهار، بدخشان، سمنگان، جوزجان و بغلان  میباشد كه قرارداد تکمیل پروژه های یادشده   توسط ویس برمک وزیراحیا و انکشاف دهات  با متصدیان شرکت های خصوصی به امضا رسید.

وزیر احیا و انکشاف دهات بعد ازامضای قراردادها در رابطه به کارکردهای آن وزارت در سالجاری  گفت: وزارت احياوانکشاف دهات درجریان سالروان توانسته دو صد وپنجاه و دو ملیون دالر امریکایی را از منابع کمک کننده دریافت و از طریق برنامه های ملی خویش  در سی وچهار ولایت در پروژه های عمرانی به مصرف برساند.

وی افزود، وزارت احیا وانکشاف دهات  با حمایت حکومت ،پارلمان  و مردم توانسته در تطبیق پروژه هایش موفق بدر آید و هفتادو یک فیصد بودجه انکشافی را به مصرف برساند.

 وی در برابر سوالی گفت به منظور تطبیق شفاف و جلوگیری از فساد در پروژه ها مقامات امنیتی و مسوولان ولایات را درجریان گذاشته  و در صورت تخطی وممانعت توسط برخی از قدرتمندان محل در پروژه ها موضوع را با جدیت پیگیری خواهد نمود.

كابل باختر 26 جدي
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران بعد از ظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در این جلسه مطابق اجندا، نخست در مورد اعمار بلاکهای رهایشی در ساحات یکه توت، قلعه وکیل بی بی مهرو الی جوار میدان هوایی که از جانب وازت امور شهر سازی مطرح شد ، بحث و بررسی صورت گرفت. بر اساس گفته های وزارت امور شهرسازی تطبیق چنین پروژه های می تواند نما و چهره شهر کابل را دگرگون نماید و اولین تجربه افغانستان در قسمت نوسازی یک بخش شهر می باشد.
سپس اعضای کمیته اقتصادی یک سلسله نظریات و پیشنهادات خود را در ارتباط با پروژه متذکره از نگاه انجینری،هماهنگی با ماستر پلان شهری، ساحات سبز، جاده، زیر بناهای مخابراتی و سایر موارد عنوان نمودند. کمیته اقتصادی ضمن تایید طرح متذکره در اصول و قاعده، وزارت امور شهر سازی را مکلف نمود که ضمن هماهنگی با شاروالی کابل، به صورت مرحله وار از چگونگی پیشرفت آن به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نماید. همچنین شاروالی کابل مکلف گردید که در این ارتباط با وزارت امور شهرسازی همکاری نماید.
در ادامه همچنین وزارت امور شهرسازی در ارتباط با چگونگی پیشرفت کار کمیته اجرائیوی شبکه فاضلاب شهر کابل به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نمود. اعضای کمیته اقتصادی ضمن تاکید بر نقش اساسی آبرسانی صحی و کانالیزاسیون در سلامتی شهروندان و حفاظت محیط زیست گزارش متذکره را مورد تایید قرار داده و در این ارتباط وزارت مالیه را موظف نمود که با توجه به اهمیت موضوع در مورد چگونگی تمویل این پروژه با کشور آلمان وارد مذاکره گردد.
سپس کمیته اقتصادی در ارتباط با پیشنهاد اتاقهای تجارت و صنایع در رابطه با اجازه صدور تولیدات صنایع چوبی ولایت کنر به دیگر ولایات و خارج از کشور بحث و غور مفصل صورت گرفت.کمیته اقتصادی پیشنهاد متذکره را از نگاه تطبیق قانون جنگلات، افزایش اشتغال و کار آفرینی در کشور، حفظ محیط زیست، ارزش افزایی اقتصادی و سایر موارد مورد تدقیق قرارد داده و یک سلسله پیشنهاداتي را در این ارتباط مطرح نمود.
کمیته اقتصادی پس از غور همه جانبه پیشنهاد متذکره را با قید زمانی سه ساله مورد تایید قرار داده و تصریح نمود که تایید این پیشنهاد به هیچ وجه به معنای مجوز برای قطع جنگلات و صدرو چوب خام به خارج از کشور نمی باشد.
کمیته اقتصادی همچنین یکبار دیگر بر تطبیق فیصله های شورای وزیران و پیشنهادات اتاقهای تجارت و صنایع در ارتباط با کمک و رفع مشکلات دکانداران فیض محمد ناصری که از اثر آتش سوزی خساره مند شده بودند تاکید نموده و در این ارتباط به وزارت مالیه وظیفه سپرد که از چگونگی تطبیق فیصله های شورای وزیران در جلسه آتی به کمیته اقتصادی گزارش ارائه نماید.
کمیته اقتصادی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی و اتاقهای تجارت را مکلف نمود که طرح جامعی را در مورد چگونگی حضور کارگران خارجی در کشور، نیازمندی و عدم نیازمندی به متخصصین خارجی، جواز کار و اقامت آنها  و سایر موارد تهیه و به کمیته اقتصادی ارائه نماید.
اعضای کمیته اقتصادی شورای وزیران همچنین در مورد فروش بیش از 511تن پودر کالا شویی گدام های تصدی ارزاق، در این ارتباط صلاحیت تصمیم گیری را به شورای عالی تصدی واگذار نمود.

 

کابل باختر/ 26/ جدی

وزیر تجارت و صنایع میگوید : آنچه دریک پیام برقی به آدرس شخص وی ووزارت تجارت و صنایع گفته شده عاری از حقیقت است .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دوکتور انوارالحق احدی وزیر تجارت وصنایع که امروز درکنفرانس مطبوعاتی سخن میگفت اظهار داشت ، که روز جمعه گذشته 21 جدی 1391 محتوای یک پیام برقی از طریق رسانه ها بازتاب یافت که از فساد مالی و اداری دروزارت تجارت و صنایع افغانستان صحبت میکرد.

احدی گفت که فرستنده این پیام برقی نامعلوم است ولی محتوای  آن فوق العاده زننده و خطرناک است .

 آنعده از مامورین وزارت تجارت و صنایع که گفته شده در پای سند امضا نموده اند که ازطریق این پیام برقی انعکاس یافته میگویند این پیام را نه فرستاده اند و نه به کس دیگری اجازه نشر چنین پیام را داده اند.

 احدی میگوید، اتهامات این پیام خیلی سنگین است یک موضوع عمده که دراین پیام شفافیت یا عدم شفافیت قراردادها و توافقات وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خرید مواد نفتی است .

میخواهم با قوت کامل اظهار نمائیم که قراردادها و موافقنامه هاي نفتی ما کاملاً شفاف بوده هرقرارداد و موافقتنامه براساس تصویب شورای وزیران و یاحکم رییس جمهور صورت گرفته و آنچه در این پیام ذکر شده به شدت ردمیکنم .