23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

پلخمری/19/حمل/باختر

كار اعمار دیوار احاطه فارم تحقیقاتی پوزه ایشان امروز آغاز گردید.

شاه محمد، آمر فارم تحقیقاتی پوزه ایشان مربوط شهر پلخمری به آژانس باختر گفت،‌ این دیوار دو هزار و چهل متر طول دارد که به هزینه بیش از هفده ملیون و نهصد هزار افغانی از بودجه انكشافی وزارت زراعت تمویل می گردد.

این فارم در ساحه چهار صد و شصت و هشت جریب زمین ساخته شده است.

غزنی/19/حمل/باختر

مساعدت سی و هفت هزار تن گندم امروز در ولایت غزنی آغاز گردید.

گندم مذكور از سوی وزارت زراعت و آبیاری برای اشخاص بی بضاعت، بیوه و معیوب توزیع می گردد.

به گفته سلطان حسین عباس یار،‌ رییس زراعت و‌ آبیاری ولایت غزنی به آژانس باختر، توزیع این مساعدت در مركز آن ولایت آغاز گردیده كه برای هر خانواده دو بوری گندم پنجاه كیلویی توسط هیئت موظف توزیع گردید.

قابل ذكر است این مساعدت در هجده واحد اداری دیگر آن ولایت نیز توزیع میگردد.

کابل/ 19/حمل /باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 80/49 افغانی فروش 85/49

یک پوند انگلیسی خرید /78 افغانی فروش10/78 افغانی

یک یورو خرید20/65 افغانی فروش30/65 افغانی

یک درهم امارات خرید 35/13 افغانی فروش 40/13 افغانی

یک ریال سعودی خرید05/13 افغانی فروش 10/13 افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 547 افغانی فروش 548 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 1010 افغانی فروش 1020افغانی

هزار تومان ایرانی خرید 30/26   افغانی فروش 40ر26

ایبک 18 حمل باختر

شیوع ملخ های مضره زراعتی شماری از زارعان سمنگان را نگران ساخته است.

این دهقانان هوشدار میدهند که اگر به زود ترین فرصت در مقابل این آفات زراعتی مجادله صورت نگیرد محصولات زراعتی آنان از بین خواهد رفت.

آنان ازمسوولان امورمیخواهند تا قبل از آنکه ملخ ها به پرواز در آینده از بین برده شوند.

این ملخ ها محصولات زراعتی ولسوالی های حضرت  سلطان، خرم سارباغ ، مرکز سمنگان وقسمت های از ولایات قندز و بغلان را نیز تهدید میکند.

شمس الدین دهقان از قریه اوملی ولسوالی حضرت سلطان به خبر نگارمحلی آژانس باختر گفت " یک هفته میشه که ملخ ها از تخم برآمده ودر حال کلان شدن اند واگر از بین برده نشوند  بته های گندم را مورد هجوم قرار میدهند".

ا و گفت همین اکنون در دهها ساحه زراعتی ملخ مضره  در محلات گرمسیر ولسوالی حضرت سلطان بروز نموده و این  ملخ ها هزاران هکتار زمین را تهدید میکند.

به گفته اوهمه ساله اداره زراعت و مالداری در مقابل این حشره مجادله را آغاز میکرد و اما امسال تاکنون مسوولان زراعت در زمینه دست به کار نشده و این  تاخیر باعث نگرانی دهقانان شده است.

همچنان حبیب الرحمن باشنده قریه لیلی سای ولسوالی حضرت سلطان به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت  « امروز  من به اداره زراعت رفته راپور ملخ رادادم» .

 به گفته او ملخ ها در محلات گاو دره ، لیلی سای،اوچ قدوق  تایخونک ومنقوطن ایبک مرکز ولایت از چند روز به این طرف از تخم برآمده ودر حال تغذیه از علفچرها میباشند.

وی افزود" مجادله علیه  این ملخ ها در زمانی که پرواز کرده نتوانند ساده و آسان بوده به هزینه کم ملیونها ملخ ازبین میروند، اما وقتیکه بزرگ شوند و به پرواز در آیند از کنترول خارج میشوند در آن صورت مجادله علیه ملخ ها دشوار میگردد.

در همین حال نورمحمد آمر امور زراعتی ریاست زراعت و مالداری سمنگان زنده شدن ملخ ها را تائید نموده گفت، آنان در سال روان تدابیر جدی را به خاطر مجادله علیه  این ملخ ها اتخاذ نموده که آنان به هدف ازبین بردن ملخ ها از مزراع  پنجاه هزار هکتار زمین، نود تن کارگر محلی در نه گروپ با مامورین فنی با مقدار سیزده هزار و دوصد لیتر دوای ضد حشرۀ، نود پایه ماشین دواپاشی و با نه عراده موتر توظیف کرده اند.

اوگفت همین اکنون مامورین فنی در حال سروی محلاتی استند که از طریق مردم در آن محلات گزارش زنده شدن ملخ ها داده شده، اگر این گزارش ها درست باشند آنان در روزهای نزدیک مجادله راعلیه  ملخ ها آغاز میکنند.

از سوی هم گلاب الدین غیاثی مدیر حفظ نباتات ریاست زراعت و مالداری سمنگان گفت، دوره حیات ملخ های مضره بیشتر از چهل روز میباشد که یک  جفت آن در سه مرحله از خود یکصد تخم میگذارند  به هیمن دلیل با گذشت  هر سال تعداد ملخ ها اضافه شده در صورت عدم مجادله، از بین رفتن محصولات زراعتی  هزاران هکتار زمین در زمان کوتاه توسط ملخ های امکان پذیر است .

او گفت «آنان در سال گذشته در مرکز وولسوالی های دره صوف، حضرت سلطان و فیروز نخچیر این ولایت موازی چهل و پنج هزار هکتار زمین زراعتی را از وجود این ملخ هاپاک سازی نمود ه و مقدار نه هزار و چهار صد وسی و یک لیتر دوای حشره کش را به مصرف رسانیده بودند.