02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل/14اسد /باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 60/51 افغانی فروش 70ر51 افغانی

یک پوند انگلیسی خرید 00/80 افغانی فروش10/80 افغانی

یک یورو خرید60/63 افغانی فروش70/63 افغانی

یک درهم امارات خرید 95/13 افغانی فروش 00/14 افغانی

یک ریال سعودی خرید 70/13 افغانی فروش 75/13 افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 548 افغانی فروش 549 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 930 افغانی فروش 940افغانی

هزار تومان ایرانی خرید 60/25   افغانی فروش /70ر25

کابل 11 اسد باختر

دافغانستان بانک الی مبلغ 100 ملیون دالر درداوطلبی بروز شنبه و سه شنبه  به طور لیلام بفروش میرساند.

 از عموم صرفان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت بعمل می آید تا دراین دواطلبی شرکت ورزند.

 از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 8   صبح روزهای  لیلام ازمدیریت عملیات بازارتسلیم شده ودوباره  به ساعت 30 ر8 تام تسلیم نمایند.

آنعده صرافان وبانكهاي تجارتي كه  تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

کابل 11 اسد باختر

وزیرمالیه میگوید: قراردادن ارقام  صنایع استخراج در اختیار مردم و آگاه نمودن آنها از این سرمایه حرکت بزرگ بسوی شفافیت و مسوولیت پذیری میباشد.

 به گزارش آژانس  باختر ، داکتر عمر زاخیلوال وزیرمالیه  که ا مروز در یک نشست مشترک مطبوعاتی  با وحيدالله شهراني وزير معادن  سخن میگفت اظهار داشتند ما با جامعه جهانی  و سکتور خصوصی دراین  راستا یکجاکارمینماییم .

ما به آشکار نمودن سطح عواید صنایع استخراج تازمانی ادامه خواهیم داد که درعواید صنایع استخراجی رشد پشرفت و بهبود قابل ملاحظه  را در یابیم.

وی اضافه داشت ما تازمانی کام گار نسیتیم که نشانه واضح  بهبود در وضع زنده گی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم خود را مشاهد ه نه نماییم  . آرزوی ما از جامعه مدنی وسکتور خصوصی بخصوص شرکتهای استخراجی  که دراین پروسه مستقیما دخیل هستند اینست  که در پیشرفت این پروسه سهم فعال گیرند.

همچنان وي افزو د: آشکار سازی تادیات شرکتهای صنایع استخراجی و عواید  ادارات حکومتی یک پروسه متداوم است بنآ لازم است تا در آخر هر سال یک راپور منتشر گردد، درحال حاضر ارقام شش شرکت اسختراجی مورد  مقایسه قرارگرفته  است که درآینده تمام سکتور استخراجی شامل این پروسه خواهدشد.

دراین کنفرانس وحید الله شهرانی وزیرمعادن صحبت نموده گفت: در افغانستان برای اولین بار پروژه های بزرگ معدن مانند حاجی گگ، بلخ آب و حوزه نفتی آمو دریا به کار آغاز نموده  و در آینده نزدیک حوزه بزرگ نفتی آفغان - تاجک قرارداد خواهد شد.

شهرانی در رابطه به برنامه های وزارت معادن و ازدیاد عواید معادن توضیحات داده گفت، معادن در هرسال نسبت به سال گذشته حدودیکصد ملیون دالر اضافه عاید نموده درسال  1377 چهارده ملیون دالر در سال 1388 سی و هفت ملیون دالر و درسال 1390 اضافه از صد ملیون دالر بوده است.

وی گفت، امسال باوجودیکه سال مالی نه ماه است و پیشبینی مااین است عاید  معادن یکصد ملیون دالر باشد شهرانی گفت که ماازتمام امکانات استفاده  نمایم تاکار و عواید معادن شفاف باشد .

به گفته وزیر معادن گزارش عواید  معادن در سالهای  1389 -  1390 تاچهار هفته دیگر نهایی و در اختیار مرسانه ها قرار خواهد گرفت.

ایبک / باختر/ 11/ اسد

توزیع کمک های مواد غذایی ازسوی اداره سازمان غذایی جهان برای سه هزار خانواده مستحق درولایت سمنگان امروز آغازگردید.

غلام سخی بغلانی معاون ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت به ارزش بیش از بیست و دو ملیون افغانی مواد خوراکی برای سه هزار خانواده بی بضاعت ، معلول و مستحق توزیع میگردد.

به گفته وی این افراد قبلاً ازسوی کارمندان اداره سازمان غذایی جهان و مقام ولایت سروی و شناسایی شده بودند.

 وی گفت این مساعدت برای شش ماه ادامه دارد مواد خوراکی که شامل آرد ، روغن ، بوره و نمک میباشد درهر ماه برای هر خانواده به ارزش یکهزارو دوصد وپنجاه افغانی مواد غذایی از طریق ده باب مغازه خصوصی که قبلاً با آنها قرارداد صورت گرفته توزیع میشود .

 وی اظهار نمود: درحال حاضر این برنامه در شهر ایبک آغاز گردیده و در نظر است درولسوالی های شش گانه این ولایت که جمعاً دوازده هزار خانواده زنده گی دارند ازاین مساعدت ها مستفید گردند.

گلبدین مسوول ولایتی موسسه کمک های جهانی که یک نهاد بین المللی است تطبیق این برنامه را به عهده دارد ، گفت :این مواد ازطریق برنامه کوپون بخاطر جلوگیری از حیف و میل مواد از سوی افراد استفاده جو توزیع میگردد تا مستقیاً بدسترس افراد مستحق قرارگیرد.

وی افزود : این روند را شش ماه ادامه می یابد برای هر خانواده طی همین مدت به ارزش هفت هزار و پنجصد افغانی تن مواد صورت میگیرد.

شفیع مردی است که حدود پنجاه سال عمر دارد و غرض اخذ مواد یکی از مغازه ها آمده گفت مواد متذکره برای خانواده های غریب مانند من یک کمک بزرگی است بخصوص درماه مبارک رمضان .

زیرااکثرخانواده های فقیر نمیتوانند مواد غذایی خود را پیداکنند این درحالیست که توزیع حدود سه صدو هشتاد تن مواد غذایی اداره سازمان غذایی جهان درسطح مرکز وولسوالی های شش گانه آنولایت از طریق برنامه کار دربرابر غذا برای خانواده ها جریان دارد.