26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل/27/سرطان/باختر

رییس عمومی اداره مرکزی احصائیه می گوید که صادرات افغانستان در سال 1390 سه صدوهفتادو شش مليون دالروواردات آن بيشتر از ششهزارو سه صد مليون دالربوده است.

عبدالرحمان غفوری رییس عمومی اداره مرکزی احصائیه که امروز در محفلی در مورد سالنامه 1390كشور معلومات می داد گفت که رقم ارایه شده نشانگر وضعیت نامناسب تجارتی در کشور میباشد.

در مراسمیکه بخاطر نشر سالنامه یادشده در تالار اداره مرکزی احصائیه با شرکت داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، معینان وزارت های تجارت و صنایع، امور زنان و اقتصاد برگزار گردیده بود، غفوری گفت:" در سال 1390 سهم واردات نود و پنج فیصد و سهم صادرات کشور پنج فیصد تعيین گردیده است."

وی گفت که کشور به یک سیاست دقیق تعویضی واردات نیاز دارد و تشویق تولیدات  داخلی میتواند برای نیل به این هدف موثرواقع شود.

غفوری همچنان گفت كه برویت این سالنامه در تولید گندم بیست پنج درصد کاهش به عمل آمده و در عرصه صحت نیز با توجه به میزان نفوس کشور ارایه عرضه خدمات صحی بسیار اندک میباشد.

او گفت، طبق ارقام ارایه شده سالنامه ، برای هر ده هزار نفوس کشور پنج بستر و دو داکتر و جود دارد که تناسب نفوس، ارایه خدمات صحی را به مردم کشور ناچیز نشان میدهد.

وی افزود، معلومات احصائیه در مورد تجارت خارجی کشور درسال 1390 نشان داده است که واردات اموال ثبت شده به ارزش تقریباً شش هزار و سه صد و نود ملیون دالر و صادرات به ارزش سه صد و هفتاد و شش ملیون دالر بوده است  که در زمینه ، کسر بزرگ شش هزار و چهارده ملیون دالر را در میزان تجارت کشور نشان میدهد.

غفوری، افزود که ادارات ذیربط دولتی باید برویت این سالنامه پالیسی های دقیق و مشخص را جهت بيرون رفت از مشکلات و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کشور ترتیب و عملی نمایند.

کابل/27/سرطان/باختر

حوزه نفتی افغان تاجک حدود نه صد و چهل و شش ملیون  بیرل نفت خام و هفت تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد.

مرکز مطالعات جغرافیایی امریکا اخیراً اعلام داشت حوزه آمو دریا که شرکت ملی نفت چین پس از پیروزی در مناقصه سال گذشته کار اکتشاف و بهره برداری آن را به عهده گرفت دارای نهصد و شصت و دو ملیون بشکه ذخایره نفت خام  و پنجاه و دو تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است.

بنابر گزارش بريتیش پطرولیم ذخایر گاز طبیعی افغانستان نیز پنجاه و نه تریلیون فوت مکعب بر آورده می شود که حدود نیمی از ذخایر ثابت شده عراق است.

این درحالیست که افغانستان تلاش دارد تا توجه سرمایه گزاران خارجی به منابع زیر زمینی افغانستان را جلب نماید. از طرف دیگر ضمانت های امنيتي این فرصت را میدهد که سرمایه گزاران خارجی به معادن و صنایع   زیر زمینی افغانستان علاقه پیدا نمایند.

روي اين اصل شركت هاي بزرگ نفتی از جمله اکسون موبیل امریکایی علاقمند به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز افغانستان  است و احتمالاً شرکت های زیادی تمایل شانرا درین عرصه نشان دهند.

موسسه مطالعات جغرافیایی امریکا در سال 2011 میلادی اعلام کرد افغانستان  حدود یک ملیارد و نهصد ملیون بیرل نفت خام کشف نشده دارد.

همچنان شرکت بريتيش پطرولیم در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که افغانستان  ظرفیت تولید دو صد و پنجاه هزار بیرل نفت را در روز دارد، که با توجه به این موضوع تولیدات افغانستان سالانه حدود نه ملیارد و يكصد ملیون دالر در آمد خواهد داشت .

بريتیش پطرولیم در تخمین های خود ذخایر گاز طبیعی افغانستان را نیز به پنجاه و نه تریلیون فوت بر آورد كرده است.

مقامات بانک مرکزی افغانستان میگویند که افغانستان سالانه برای رشد اقتصادی اش به حدود شش الي هفت ملیارد دالر کمک نیاز دارد و مبالغ زیر زمینی و معادن میتواند منبع خوبی برای رشد اقتصادی باشد.

کابل/27/سرطان/باختر

رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل پیرامون کمک های بانک انکشاف آسیایی به افغانستان توضیحات داد.

جوجی توکیشی، در این نشست اهمیت تعهدات آن بانک را بخاطر انکشاف درازمدت افغانستان با کمک بلاعوض یک اعشاریه دو ملیارد دالر بین سالهای 2012 تا 2016 را توضیح نمود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت، پیام اصلی کنفرانس توکیو به افغانستان این بود که کشور های اشتراک کننده با تعهد شانزده ملیارد دالر به افغانستان و حمایت شان را از این کشور ها ابراز داشتند.

وی در این نشست خبری همچنان گفت، این بانک متعهد به دوام کمک هایش در افغانستان بخصوص در بخش های بنا میباشند او اضافه در بخش های زیر بنای در افغانستان کمک میکنیم که از سال 2002 تا اکنون دو اعشاریه هشت ملیارد دالر درصد عرصه انکشافی بطور بلاعوض از طریق بودجه دولت به افغانستان کمک نموده است که از این مساعدت ها در عرصه های ترانسپورتی، انرژی، زراعت و آبرسانی استفاده شده است.

و ما نیز متعهد هستیم تا در تلاش های انکشافی افغانستان همکار باقی بمانیم.

کابل/27/سرطان/باختر

وزارت زراعت و آبیاری برای ترویج بیشتر کشت للمی در کشور برنامه هایی را رویدست گرفته است.

مقامات دراین وزارت می گویند، تحقیقاتی را که در عرصه زراعت در زمین های خشک انجام داده اند، نتایج بهتری را در عرصه کشت للمی حاصل کرده اند.

به همین هدف امروز دو صد و چهل تن از دهقانان، کارمندان فنی عرصه زراعتی در ساحه بادام باغ کابل گردهم آمده و نتایج کشت للمی را که در آن ساحه از جانب وزارت زراعت و آبیاري صورت گرفته بود، دیدند.

عبدالغنی غوریانی معین امور زراعتی آن وزارت به خبرنگار آژانس باختر گفت، در فارم تحقیقاتی در ساحه هفت هکتار زمین به کمک مالی بیش از پنج ميليون افغانی كشور آسترالیا و موسسه جی آر ان قطعات نمايشي ایجاد گردیده که در این قطعات بالای تاک و انگور، پسته، چهار مغز، جلغوزه، توت  و همچنان علوفه هاي چون رشقه، شبدر، غله چون گندم، جواری، جو و حبوبات تحقیقات صورت گرفته است.

اوگفت نتایج این تحقیقات مثبت ارزیابی گردید و ترویج این تحقیقات از امروز در عرصه زراعتی مناطق خشک کشور آغاز می گردد.

وی گفت توقع می رود که حاصلات گندم للمی در نتیجه تکنالوژی های جدید زراعت، زمین های خشک و توزیع تخم های بذری للمی به حداقل دو چند افزایش یابد.