24 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

کندز/ 24 عقرب/ باختر پولیس کندز یک مقدار مواد نشه آور...

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

چاریکار/ 24 عقرب/ باختر برای یکصد و بیست جوانی که حرفه...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۴ عقرب/ باختر آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

لشکرگاه /باختر/24/جدی

برای یک هزار خانواده کوچی درولایت هلمند ازطرف نیروهای آمریکایی مساعدت زمستانی توزیع شد.

محمد داوود نورزی ولسوال واشیر ولایت هلمند به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، تیم بازسازی ولایتی کشور امریکا مستقر درولایت هلمند برای خانواده های کوچی زغال سنگ ، کمپل ، ترپال ، بشکه آب ، بالون گاز وسایل آشپزخانه و البسه زمستانی کمک کرد.

گفته میشود یکهزارخانواده کوچی درولسوالی واشیر زنده گی مکنند.


 

کابل 23جدی باختر

کار قیرریزی یک سرک درولایت غزنی تکمیل وبه بهره گیری سپرده شد.

این سرک به طول پانزده کیلومتروعرض هفت متردرمسیرشاهراه کابل قندهارتا ولسوالی واغظ به قیرریزی شده است.

موسی خان اکبرزاده والی غزنی به آژانس خبری باخترگفت که این سرک به هزینه چهارملیون وشش صد هزاردالرازکمک های تیم بازسازی ولایتی نیرهای امریکایی ، قیرریزی شده است.

گفته می شود که قیرریزی این سرک رفت وآمد را برای هزاران عابر آسان ساخته است.

والی غزنی درمراسم گشایش این سرک گفت که قیر ریزی این سرک علاوه ازرشد اقتصادی ، میزان حوادث ترافیکی را نیزکاهش خواهد داد.

کابل 23جدی باختر

عواید ریاست معادن ذغال سنگ شمال ، افزایش یافته است.

مسوولان می گویند ؛ یافته های آنان می رساند که عواید ریاست معادن این حوزه ، هشتادوپنج درصد افزایش یافته است.

طبق ارقام ارایه شده ازسوی مسوولان درولایت بغلان ، ازشروع سال تاکنون یک ملیارد وهفت صدودوملیون وچهارصدو نود وهشت هزارویکصدوهشتاد وهشت افغانی ازدرک استخراج معادن درحوزه شمال عاید دولت شده  اما این رقم درتمامی سال گذشته به نه صدوبیست ملیون وشش صدوچهل وپنج هزارافغانی رسیده بود.

به  اساس این رقم دست کم هشتاد وپنج درصد درعواید معادن حوزه زغال سنگ شمال نظربه سال گذشته افزایش به عمل آمده است.

منشی عبدالمجید والی بغلان  به خبر نگار آژانس اطلاعاتی باخترمی گوید که این عواید ازاستخراج وفروش  یک ملیون ویک صدو شصت ونه هزاروهفت صدو نود وسه تن ذغال سنگ  بدست آمده است.

والی بغلان ،  ایجاد شفافیت وتلاش برای مرکزی سازی عواید و افزایش دراستخراج ذغال سنگ درشمال را علت های افزودی این عواید می داند ومی گوید که وی برای افزایش عواید دولت ازراه مرکزی سازی عواید وافزایش دراستخراج وفروش ، تلاش های بیشتری خواهد کرد.

ذغال سنگ ازجمله یکی ازشایع ترین  منبع درآمد برای کشوراست.

طبق بررسی ها ، بیشترین معادن ذغال سنگ افغانستان درمناطق شمالی ومرکزی موقعیت دارد.

کابل باختر 21 جدی

     فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزبا داکترعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت وهوانوردی بخاطرحل مشکلات پروازها ی ملکی  در میدان هوایی جلال آباد دردفترکارش صحبت نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، دراین ملاقات رئیس مشرانوجرگه  ،نگرانی باشنده گان ولایت ننگرهار را از توقف پروازهای ملکی درمیدان هوایی آنولایت ابرازداشته گفت که مردم  ننگرهار خواهان مجزاساختن میدان هوایی ملکی ازبخش نظامی بوده وباید هرچه زودتردراین زمینه اقدامات عملی صورت گیرد.

سرپرست وزارت ترانسپورت گفت  که توافق دراختیارقراردادن میدان هوایی شهر جلال آباد به نیروهای ناتو ، ازسوی وزارت دفاع صورت گرفته که پس از تماسهای مکرربا  آن وزارت،  نیروهای ناتو وعده سپرده اند که هفته دوپروازملکی ازکابل به میدان هوایی جلال آباد صورت گرفته میتواند.دراین نشست بعدازبحث وتبادل نظرتصمیم اتخاذشد که شخص وزیردفاع بخاطرحل این موضوع درجلسه بیست هفتم جدی که ازسوی وکلا وسناتوران ولایت ننگرهار  برگزارمی گردد شرکت وتدابیرخویش را در زمینه ارایه دهد.

همچنان دراین نشست سرپرست وزارت ترانسپورت وهوانوردی  به سوال انجنیرمحمددین همدرد سناتورولایت کندزگفت قراراست که به زودی یک شرکت هوایی پروازهای طیارات خویش را به ولایت کندزآغازنماید ومیدان هوایی  کندز درآینده نزدیک بخاطرحل مشکلات حجاج وسایرمسافرین  توسعه می یابد.