13 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هیئت دولتی بامردم سپین بولدک دیدن کرد

هیئت دولتی بامردم سپین بولدک دیدن کرد

کابل/ ۱۳ اسد/ باختر هیئت بلند پایۀ دولتی...

سازمان صحی جهان از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد

سازمان صحی جهان از شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد

کابل/ 13 اسد/ باختر سازمان صحی جهان ازاحتمال نبود هیچ چاره...

مشاور امنیت ملی با سفیر هند دیدار کرد

مشاور امنیت ملی با سفیر هند دیدار کرد

کابل / ۱۳ اسد / باختر داکتر حمدالله محب مشاور امنیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

شرکت هوایی پي- آي- اي پاکستان درنظردارد تایک خط هوایی میان کویته و قندهار را ایجاد کند.
مطبوعات پاکستان گزارش داده اند ، شرکت هوایی دولتی پي- تي -آي آنکشور اولین پرواز میان کویته  پاکستان و شهر قندهار را در 3 ماه  آینده میلادی  آغاز خواهد کرد.
ایجاد خط هوایی میان کویته و قندهار بخش از برنامه های توسعوی شرکت هوایی پی- آی - اي  است، تاکنون مقامات در وزارت  ترانسپورت دراین رابطه چیزی نگفته اند.

 

کابل باختر/ 8/ قوس

به ارزش اضافه از 17 ملیون افغانی قرارداد پروژه آموزش های فنی و حرفوی امروز میان وزارت کارو اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین و اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان به امضا رسید.

به گزارش آژانس باختر ، به اساس این قرارداد ، پروژه آموزشی های فنی و حرفوی درسه ولسوالی ولایت کابل تطبیق و 300 تن از افرادیکه در پروسه صلح پیوسته اند ازآن بهره خواهدگرفت.

اقشار و افراد آسیب پذیر درمدت هشت ماه ، برنامه های آموزش های فنی و حرفوی را در بخش های خیاطی ، نجاری ، فلز کاری ، نلدوانی ، ترمیم انجن موتر ، پتوبافی و گلخانه را می آموزند.

این قرار داد توسط آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین و انجنیر اجمل حمیدی رییس اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان به امضا رسید.

این پروژه را صندوق وجهی صلح و ادغام مجدد افغانستان تمویل مینمایند.

 

کابل  باختر

بانک مرکزی مبلغ یکصدوبیست ملیون دالر را ازطریق ليلام بفروش میرساند.

به گزارش آژانس باختر در نامهء كه به آژانس باختر ارسال شده آمده است،

دافغانستان بانک مبلغ یکصدوبیست ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه   و سه شنبه هفته آینده   به طور لیلام بفروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا" طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می اید تا  دراین داوطلبی شرکت نمایند.

از عموم اشتراک کننده گان تقاضا میگردد تا فورمه های داوطلبی را الی  ساعت 10 قبل از ظهر  روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و الی ساعت 30/10 دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

 آنعده صرافان و بانکهای تجارتی که تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین را جهت اشتراک درلیلام های دالر  تحویل ننموده اند ، تحويل و در لیلام هاي بعدی اشتراک نمایند.

قابل تذکر دانسته میشودکه توسیه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام قیمت ذمت شانرا ظرف یک مربته درمدت زمان تعیین شده تحویل بانک نمایند.

 

کابل باختر/ 8/ قوس

کارساختمان بخش دوم مجتمع رهایشی شهرک خواجه رواش واقع درقصبه خانه سازی امروز آغاز شد.

به گزارش آژانس باختر ، درمراسم که به همین مناسبت در تصدی خانه سازی برگزارشد  محمد علم ايزد يار نائب اول مشرانو جرگه، دکتور حسن عبداللهی وزیر شهرسازی ، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی ، انجنیر محمد یوسف پشتون مشاور ارشد رییس جمهور درامور شهرسازی و شماری دیگر از مقامات و مسوولان امور حضورداشتند.

 به گفته وزیر شهرسازی بخش دوم مجتمع رهایشی شهرک خواجه رواش درساحه هفتادونه اعشاریه پنج هکتار زمین اعمارمیگردد که درآن یکصدو هفتاد و پنج بلاک رهایشی با چهارده هزار و هشتصدو بیست واحد آپارتمان اعمارمیگردد.

هزینه پولی این پروژه حدود یک ملیارد دالر امریکایی تخمین شده که الی چهارسال آینده به پایه اکمال خواهد رسید.

دوکتور حسن عبداللهی اضافه داشت که این نخستین پروژه است که از سوی دولت و سکتور خصوصی اعمارمیگردد .

تفاهمنامه کار مشترک این پروژه امروز میان ریاست تصدی خانه سازی و شرکت ساختمانی معمار شهر به امضا رسید.

این پروژه درشمال میدان هوایی کابل درجوار تعمیر فابریکه دستگاه تصدی خانه سازی موقعیت داشته ثبت نام غرض خرید این آپارتمانها مطابق به طرزالعمل منظور شده وزارت امور شهرسازی صورت گرفته و برای مستحقین توزیع خواهد شد.