03 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بیست وپنج واقعه جدید ویروس کرونا در بیست وچهار ساعت گذشته درکشور ثبت شد

بیست وپنج واقعه جدید ویروس کرونا در بیست وچهار ساعت گذشته درکشور ثبت شد

کابل/ 3میزان/ باختر وزارت صحت عامه ، درپی هشداراز احتمال دور...

درگیری درکشمیر سبب کشته شدن یک شورشی شد

سرینگر/3میزان / پی تی آی /باختر دربرخورد نظامیان هند با شورشیان...

ماین گذاری درکاپیسا کشته شد

محمودراقی/3میزان/باختر انفجارماینی، جان یک ماین گذار طالب را دیشب در کاپیسا...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

 

پلخمری باختر – 7حمل

سه بند کانال  قریه  کتب خیل شهر پلخمری امروزافتتاح شد .

سربند کانال دولچه به شکل پخته واساسی در مدت سه ماه تکمیل ودارای بیست بند آبگردان بوده وبه مصرف مجموعی مبلغ سه ملیون وچهار صدهزار افغانی درچوکات برنامه زراعتی موسسه جی تی زید آلمان اعمار گردیده است .

عزیزالله ایماق رئیس اداره زراعت آبیاری ولایت بغلان ضمن بیان این مطلب به آژانس باختر گفت: این بند بیش از دوهزار جریب اراضی زراعتی را آبیاری  ومشکل دوهزار وهشتصد خانواده را ازناحیه آب مورد ضرورت مرفوع گردانیده است. 

 

کابل 7حمل باختر

دریادداشتی که ازطرف بانک مرکزی به  آژانس باخترارسال  گردیده آمده.

 دافغانستان بانک الی مبلغ 50 ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه مورخ 10  و سه شنبه13حمل به طور لیلام بفروش میرساند.

 از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ،دعوت به عمل می آید تا  دراین دواطلبی شرکت نمایندوبرنده گان لیلام مکلفیت دارند تاحسابات شانرا الی ختم دوم یوم( تي+يك   )تصفیه نمایند.

از عموم اشتراک کننده گان تقاضاميگردد تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده  و الی  ساعت 30 ر9 دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافان كه  تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند  یک روز قبل از داوطلبی پول  تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برند ه گان لیلام پول  قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه در مدت زمان معینه  تحویل بانک نمایند.

 

هرات 7 حمل باختر

شورای ولایتی هرات اتحادیه زعفران کاران کشوررا  دربخش بازاریابی محصولات وتوسعه ساحات زیرکشت همکاری می نماید.

انجنیر بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان دردیداربارئیس شورای ولایتی خواهان حمایت بشتراززعفران کاران شد.

يكتن از زعفران كاران که از چند سال بدینسودرعرصه ترویج کشت زعفران فعالیت دارد حمایت مقامات دولتی ازتوسعه ساحات زیرکشت زعفران را یک نیازاعلام کرد.

اوگفت کشت زعفران را از 70 مترزمین شروع نموده واکنون اراضی زیرکشت ان به  10 جریب زمین انکشاف یافته است.

به گزارش آژانس باختر، سید عبدالوحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات ضمن حمایت از ترویج و روند انکشاف کشت زعفران گفت شورای ولایتی هرات از همه امکانات و توانامندی بخاطرحمایت اززعفران کاران استفاده می نماید.

 

کابل/ 7حمل/باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل، ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید45ر53  افغانی فروش50ر53  افغانی

یک پوند انگلیسی خرید10ر80  افغانی فروش30ر80  افغانی

یک یورو خرید60ر68  افغانی فروش70ر68  افغانی

یک درهم امارات خرید40ر14  افغانی فروش45ر14  افغانی

یک ریال سعودی خرید14  افغانی فروش05ر14  افغانی

هزار کلدار هندی خرید980  افغانی فروش990   افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید534  افغانی فروش535 افغانی

هزارتومان ایران خرید10ر15    افغانی  فروش20ر15   افغانی