06 عقرب 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سیصد ذخیر‌گاه‌ پیاز دربلخ به زودی آمادۀ افتتاح می شود

سیصد ذخیر‌گاه‌ پیاز دربلخ به زودی آمادۀ افتتاح می شود

مزارشریف/۵عقرب/باختر کار ساخت سیصد ذخیرگاه‌ جدید پیاز در بلخ تا ۲۰...

‎کارساخت ده ها ذخیر‌گاه‌ کچالو دربلخ به زودی به پایان می‌رسد

‎کارساخت ده ها ذخیر‌گاه‌ کچالو دربلخ به زودی به پایان می‌رسد

مزارشریف/۵عقرب/باختر مسوولان بخش زراعت بلخ می‎گویند که کار ساخت هشتاد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

کابل 9سرطان باختر

دوصدو شصت زن و دختر بعد از  دوره آموزشی دردفتر خدمات انکشاف تجارتی کاویان امروز در برخی از نهادهای خصوصی جذب و به کارگماشته شدند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمحفلیکه به همین مناسبت برگزارشده بود، ثریا پیکان معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، نقش زنان را درعرصه اقتصاد موثرخوانده گفت که زنان علاقمند به کار هستند تا از یک سو سطح  اقتصاد زندگی شان را بلند ببرند و از سوی دیگر مصدر عرضه خدمات باشند.

درهمین حال کامله صدیقی رییس دفتر خدمات انکشاف تجارتی کاویان هدف از راه اندازی این پروژه را ارتقاي ظرفیت زنان و جذب آنها در بخش هاي خصوصی عنوان نموده  گفت که دراین زمینه با بخش های خصوصی قبلآ تفاهمنامه امضا شده است که این پروژه آموزشی  نظر به ضرورت بخش خصوصی وبه همکاری برنامه های انکشاف ایالات متحده امریکا به راه انداخته شده است.

موصوف علاوه نمود، به تعداد دوصدو شصت زن ودختر دورۀ آموزشی را به پایان رسانیده اند و به نهادهای خصوصی جذب میشوند.

دراین محفل خان جان الکو زی معاون اتاق تجارت و صنایع وعده داده تا زمینه کار و فعالیت زنان را در بخش هاي خصوصي مهیا سازد.

او ازدولت خواست تا زمينه ارتفاء ظرفیت مسلکی وحرفوی را برای جوانان ایجاد نماید.

زهره سادات مسوول دفتر سالار شکیب گفت که این دفتر توانمندی جذب حدود چهل زن و دختر را در بخش های اداره، حساب و حکومتداری یا رهبری  دارد که  خوشبختانه یکتعداد از زن  ها در این اداره جذب شده  اندو آموزش زنان قبل از جذب شدن به نهادهای خصوصی یک گام موثر در ارتقاء ظرفیت آنان میباشد.

دراین محفل نماینده گان بیش از سی نهاد خصوصی اشتراک داشتندتا نظر به واجد شرایط کارمندان جدید را استخدام نمایند.

کابل 9 سرطان باختر

وزارت انرژی و آب و اداره مستقل ملی ستندرد «انسا» امروز  تفاهمنامهء را امضا كردند. به موجب اين تفاهمنامه وزارت انرژی و آب متعهد گرديد که  طرح پروژه های تخنیکی و عقد قرارداد هاي آن وزارت را معیاری ميسازد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر،اين تفاهمنامه رامحمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و پوپل زی پوپل ریئس عمومی اداره ملی ستندرد« انسا» امضاء کردند.

به موجب آن، وزارت انرژی و آب متعهد میگردد تاحین طرح  مشخصات تخنیکی اسناد داوطلبی و پروژه یی و عقد قردادها را به ستندردهای ملی استناد نماید .

همچنان به موجب این تفاهمنامه اداره ملی ستندرد متعهد گردیده است تا تسهیلات لازم را برای کمیته الکتروتخنیک فراهم نموده و درراستای ایجاد و انکشاف ظرفیت ها درعرصه آزمایش هاي لابراتواری، -صدور تصدیقنامه های کیفیت و عیار سازی مطابق به روش های پذیرفته شده بین المللی توجه بیشتر مبذل نماید.

 

محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب پيش از امضای تفاهمنامه صحبت نموده گفت: ستندرد درتامین انرژی موثر ومصئون خیلی  با ارزش بوده میتواند درکیفیت پروژه های تامین انرژی اثر گذار باشد .

به کار گیری تجهیزات ستندرد جهت کاهش ضایعات انرژی، بهبود مصئونیت وتامین موثریت اقتصادی و انرژي قابل دسترس حایز اهمیت ویژه میباشد .

همچنان به همین منظور  امروز كارگاه هماهنگی ادارات سکتوری جهت تطبیق تعمیم وترویج ستندرد  های ملی برق در وزارت انرژی وآب برگزار شد .

 ورکشاپ متذکره که به کمک مالی اداره همکاری های توسعه ای کشور آلمان(جي تي زيد) تدویر یافت درآن نماینده گان وزارت های تجارت وصنایع، احیا وانکشاف دهات، مخابرات وتکنالوژی  معلوماتی، انکشاف شهری و برشنا موسسه،  اکادمی علوم، پوهنتون های کابل و پولی تخنیک وشماری از موسسات خارجی همکاری درسکتور انرژی  اشتراک داشتند. دراین كارگاه وزیر انرژی وآب صحبت نموده  تدویر همچو كارگاه ها رادر عملی شدن ستندرد ملي درهمه عرصه یک گام مثبت دانست .

پوپل زی پوپل رئیس عمومی اداره ملی ستندرد  صحبت نموده گفت:آن اداره برمبنای پلان استراتیژیک  پنج ساله برای انکشاف زیربنای ملی کیفیت، گام های را برداشته که در حال حاضر به تعداد دو صد وپنجاه ویک مورد ستندرد  ملی در بخش های مواد غذایی،  محصولات زراعتی، مواد دوايی  وآرایشی، مواد نفتی 

 

،مواد ساختمانی  ،برق وسامان آلات برقی  ،متر ولوژی ،نساجی  وچرم ،محیط زیست وماین پاکی از سوی شورای عالی ستندرد  به تصویب رسیده است .

کابل/ 9سرطان/باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 25/56 افغانی فروش30/56  افغانی

یک پوند انگلیسی خرید80/84  افغانی فروش 90/84 افغانی

یک یورو خرید 10/73 افغانی فروش20/73  افغانی

یک ریال سعودی خرید85/14  افغانی فروش90/14  افغانی

یک درهم امارات خرید 20/15 افغانی فروش 25/15 افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 559 افغانی فروش560 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 940 افغانی فروش 950  افغانی

هزارتومان ایران خرید 90/17   افغانی  فروش 18  افغانی

 کشت و تولید زعفران در ولایت بلخ درسطح بلندی قرار دارد  وکشت این بته نسبت به سال گذشته پنجاه درصد افزایش یافته است.

به اساس معلومات وزارت كزراعت به آژانس باختر، ازدوسال به این طرف از طریق پروژه انکشافی وزارت زراعت کشت زعفران در ولایت بلخ آغازشده ویک صدوبیست وپنج زن دراین زمینه فعالیت میکنند."

ازدیاد کشت و تولید زعفران دربلخ نمایانگر این امراست كه زعفران ولایت بلخ درمقایسه و کیفیت درسطح جهان جایگاه بلنددارد.

مسوؤلین ادارۀ زراعت آنولأيت میگویند:" افزایش کشت زعفران با ایجاد اتحادیه زعفران کاران دربلخ ارتباط دارد . زیرا زارعینی که به پیاز زعفران ضرورت داشته باشند اتحادیه مذکورمشکل آنان را رفع مینماید .

درحال حاضر برعلاوۀ بلخ، کشت زعفران درهرات نیز سیر صعودی داشته و ازکیفیت بالا برخوردار است.

 وزارت زراعت درتلاش است تا زعفران را به عنوان کشت بدیل خشخاش برای زارعین معرفی نماید . زیرامنفعت حاصله از زعفران به مراتب بیشتر ازکوکنار است و در بازار های جهانی جایگاۀ نخست را دارا میباشد.