08 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

ایبک / باختر/ 28/ جدی

شش پروژه ازطریق برنامه همبستگی ملی درچها رگذر شهر ایبک تکمیل گردید.

انجنیر محمد امان امین رییس انکشاف دهات سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت: هزینه این پروژه ها هفت ملیون افغانی بوده که از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات باده فیصد سهم مردم پرداخت شده است .

به گفته او، این پروژه ها درگذر حاشیه عرب مسجد لب جر ، کارته عقب سینما و کارته سبز شهر ایبک تطبیق شده که شامل اعمار سه مرکز فرهنگی و اجتماعی و سه ذخیره آب سرپوشیده میباشد.

 وی علاوه کرد با اکمال این پروژه ها مشکل آب آشامیدنی حدود ششصد خانواده از ناحیه نبود آب رفع گردید.

به گفته انجنیر سید محمد محمدی آمر برنامه های ریاست انکشاف دهات سمنگان، تاکنون در یکصدو هشتادو هفت قریه سه صدو پنجاه و سه پروژه منظور شده و ازطریق این وزارت به خاطر تکمیل آنها دو صدو هفتاد و یک ملیون افغانی سرمایه گذاری شده که ازآن جمله سه صدو بیست و چهار پروژه آن تکمیل شده و کارروی 29 پروژه دیگر جریان دارد.


 

کابل 28 جدی باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی قبل از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید 50/49 افغانی فروش 60/49

یک پوند انگلیسی خرید 0/76 افغانی فروش20/76 افغانی

یک یورو خرید20/63 افغانی فروش30/63 افغانی

یک درهم امارات خرید 45/13 افغانی فروش 50/13 افغانی

یک ریال سعودی خرید 20/12 افغانی فروش 20/13 افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 543 افغانی فروش 544 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 990 افغانی فروش 1000 افغانی

هزار تومان ایرانی خرید 70/28 افغانی فروش /80ر28.


 

هرات 28 جدی باختر

یک مسوول ریاست اتاق تجارت و صنایع هرات به آژانس اطلاعاتی باخترگفت، شماری از تجارملی ووارد کننده مواد نفتی حاضر شدند تا قیمت فروش گاز مایع را باز هم کاهش دهند.

به اساس توافق انجام شده بعد ازین فی کیلو گاز مایع از طریق مراکز فروش ثابت چهل ودو افغانی و ازطریق تانکر های سیار به چهل و هفت افغانی عرضه میگردد .

پیش از این تصمیم فی کیلوگازدربازارهای هرات هشتاد افغانی به فروش میرسید.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع هرات ضمن قدردانی از تورید کننده گان مواد نفتی از اقدامات انسان دوستانه وخیر خواهانه شان تقدیرنمود.

ترینکوت / باختر/ 28/ جدی

سفارت ترکیه هشتصد و پنجاه خانواده بی بضاعت ولایت ارزگان را امروز کمک نمود.

محمد عمر شیرزاد، والی ارزگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، مساعدت یاد شده شامل مواد غذایی بوده که برای هشتصد وپنجاه خانواده بی بضاعت که ازسوی ریاست امور مهاجرین آن ولایت قبلاً" دریک سروی شناسایی شده بودند، توزیع گردید.

به گفته منبع، برای هر خانواده مقدار بیست و پنج کیلو گرام  برنج، بیست و پنج کیلو گرام آرد ، پنج کیلو گرام روغن و یک کیلو گرام چای توزیع گردید.

طبق یک خبردیگر ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان( یو، ان ، اچ ، سی ، ار) یک هزار و هشتصد بی جاه شده را در ولایت ارزگان مساعدت کرد.

نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان درولایت ارزگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، برای هرخانواده چهار تخته لحاف ، یک بوری زغال ، سه تخته ترپال ، یک بسته لباس زمستانی و مبلغ یکهزار و دوصد افغانی پول نقد توزیع گردید.