رییس بانک مرکزی : صعود نرخ دالر موقتی است شهروندان نگران نباشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 21/ سنبله
رییس بانک مرکزی درکنار آنکه بدامنی، کاهش تولیدات داخلی و"کسروسیع "درمیزان تجارت کشور تقویت دالر درسطح جهان را عواملی صعود نرخ دالر می داند اما میگوید این موضوع زود گذر است .
به گفته وی، بانک مرکزی آمادگی کامل برای رفع نیاز مندی مردم درکشور را دارا میباشد . این اظهارات درحالی بیان میگردد که متکی به معلومات اتحادیه صرافان شهرکابل یک دالر امروز هفتاد وپنج افغانی وهشتاد پول تبادله می گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، او که درباب صعود بی پیشینه دالر دربرابر افغانی و سایر ارزها صحبت میکرد براحتکار دالر توسط برخی ها نیز تاکید کرد وگفت ، برخی از افراد سود طلب درمورد افزایش نرخ دالر تبلیغ میکنند و ارز اندوخته شده خود را می فروشند.
او به بازار تجارت میان افغانستان ، پاکستان و ایران نیز اشاره کرد و گفت که ایران ، پاکستان روابط گسترده یی تجارتی با افغانستان دارند و صعود دالر دربرابر پول این کشور ها در بازارهای افغانستان بی تاثیر نیست .
رییس بانک مرکزی همچنان گفت بانک مرکزی روزشنبه 24 سنبله 32 میلیون دالر را لیلام میکند او گفت شهروندان نگران نباشند مساله صعود نرخ دالر موقتی است .
رییس بانک مرکزی همچنان بدامنی ، کاهش تولیدات داخلی و کسر وسیع در میزان تجارت ومسایلی دیگر را ازعواملی عنوان کردکه بدون تردید در صعود نرخ دالر دربرابر افغانی نقش دارند. ختم/ فهیم

Last modified on چهارشنبه ، 21 سنبله 1397 ، 14:12
back to top