شهروندان شهر کابل از بلند رفتن بهای تیل دیزل و پترول شاکی اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/باختر/24 میزان
شماری از راننده ها درشهر کابل از بلند رفتن بهای تیل دیزل وپترول شاکی اند. این راننده ها مدعی اند که دراین روز ها بهای تیل به گونۀ تدریجی درتانک های توزیع تیل شهر کابل بلند رفته است واین امر سبب نگرانی آنان شده است.
خواجه عبیدالله رانندۀ بس شهری نوع کاستربه خبر نگار آژانس باختر گفت که یک لیترتیل دیزل یک ماه پیش به چهل وشش افغانی بود اما در درازای یک ماه اکنون به پنجاه وپنج افغانی درتانک های توزیع تیل به فروش می رسد.
وی با انتقاد از مسوولان مدعی شد که ادارات مربوط دولت باید از هرراه ممکن جلو بلند رفتن بهای تیل را در کشور بگیرند و نگذارند که چنین افزایش سرسام آور به عمل آید. رامش یک رانندۀ تکسی همچنان از بلند رفتن بهای پترول شکایت کرد و گفت که این امر آنان را درتنگنای اقتصادی قرارداده است.
رامش همچنان ازمسوولان امور دولتی خواست که باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم در کاهش قیمت تیل درکشور تلاش کنند. وی خاطر نشان کرد که بی توجهی مسوولان باعث ایجاد چنین نابسامانی ها می شود که بیشتر بار اقتصادی آن را مردم نیازمند به دوش می کشند .
غلام حضرت تکسی ران دیگر شهر کابل نیز یاد آور شد که آنان ناگزیراند که قیمت کرایه شان را بلند ببرندو به نحوی زیان بلند رفتن بهای تیل را فقط مردم به دوش می کشند .
غلام حضرت که مدعی است چهل سال عمرش را درتکسی رانی درشهر کابل وقف کرده است بیان کردکه چنین نا هنجاری را در تانک های تیل شاهد نبوده است، زیرا درچنین وضعیت ادارات مربوط دولتی مداخله می کردند ونمی گذاشتند که بهای مواد اولیه مردم و تیل دربازار این گونه بلند برود.
اما ولید تمیم رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع میگوید که افغانستان تولید کننده مواد نفتی نیست و تقریباً همه ضرورت مواد نفتی خود را وارد میکند .
وی افزود : بناً ازدیاد قیمت جهانی نفت تاثیر مستقیم در بازار مواد نفتی افغانستان دارد ، بر علاوه چون ما یک کشور محاط به خشکه هستیم، قیمت ترانسپورت مواد نفتی ما هم فوق العاده بلند است
وی گفت که به اساس گزارش مؤسسات بین المللی انرژی هنوز هم نرخ مواد نفتی در بازارهای جهانی در حال افزایش است. صعود نرخ مواد نفتی در بازار های جهانی در کنار برخی عوامل دیگر باعث بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بازار های افغانستان شده است.
تمیم خاطر نشان ساخت ، از این فرصت شماری از تاجران استفاده سو میکنند و باید جلو استفاده جو ها را بگیریم و نگذاریم که بار سنگین این وضعیت را شهروندان به دوش بکشند .
وی همچنان یاد آور شد که افزایش بهای تیل در کشور های همجوار نیز به وجود امده است .
به هر صورت این مسوولیت مسوولان امور است تا به مشکلات شهروندان در محدوده صلاحیت های کاری شان رسیدگی کنند زیرا هستند عده فرصت طلب و استفاده جو که با اندک تغییر در نرخ مواد مورد نیاز مردم ، بهای مواد وارداتی شان را بلند به فروش می رسانند و از این مدرک سود زیادی کمایی میکنند که بار اقتصادی آن را فقط مردم به دوش میکشند . نازیلا عزیزی

back to top