فابریکه سمنت غوری به رکود مواجه است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری باختر 18 دلو
فروشات سمنت غوری در بغلان از یک ماه به این سوقطع شده است.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، با سپری شدن بیش از یک ماه از دوره تسلیمی فابریکه های سمنت غوری از سوی شرکت خصوصی به دولت، تا حال یک خریطه سمنت به فروش نرسیده است و علت این بن بست فروشات سمنت غوری عدم تصفیه کامل حسابات کمپنی خصوصی از تولیدات آن فابریکه می باشد.
گفته می شود درنتیجه تصمیم ولسی جرگه وشورای عالی اقتصادی روند فروشات تا تصفیه کامل حسابات کمپنی خصوصی با دولت ، تولید در فابریکه های سمنت غوری به حالت تعلیق درآید.
فابریکه سمنت غوری دارای ظرفیت تولیدی روزانه یک هزار وچهار صد تن کلینکر می باشد که از جمله یک هزار تن آن با استفاده از فابریکه های جدید و چهار صد تن دیگر آن از فابریکه سابقه می باشد.
اسلام اچکزی مسوول بخش خبری ریاست فابریکه های سمنت غوری می گوید که کمپنی خصوصی ادعا دارد که ذخایر موجود از جمله پنجاه هزار تن کلینکربا ده هزار تن سمنت موجود در ذخیرگاه های فابریکه نمبر یک و نمبر دو متعلق به کمپنی خصوصی می باشد که باید به مشکل موجود زوتر رسیدگی شود تا با استفاده از فروشات آن امتیازات کارگران مربوط پرداخت شود.
اچکزی یگانه عامل عمده پایین بودن سطح تولید را کمبود خشت های مورد نیاز داخل داش ها که از دوسال به این سو خریداری نشده است، کمبود زغال سنگ و کمبود انرژی برق وانمود کرد و علاوه کرد که فابریکه سمنت غوری روزانه پنجصد تا ششصد تن زغال سنگ و همچنان از هشت تا ده میگاوات برق نیاز دارد. لیلما

back to top