فی انس طلا 1300 دالر عرضه می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 25 حوت  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1300 دالرعرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 25حوت  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری    3150  فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3050افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2450افغانی،  سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2450 افغانی، عربی  790 مبلغ 2350 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2400، ایرانی 705 مبلغ 2150افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 2000افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نالان

back to top