11 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تمرکز بالای تزریق ارزدربازار های تبادل اسعار برای حفظ ارزش افغانی یگانه گزینه می باشد و راه های دیگری نیز برای حفظ ثبات افغانی وجود دارد.

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 29/ حمل
تمرکز بالای تزریق ارزدربازار های تبادل اسعار برای حفظ ارزش افغانی یگانه گزینه می باشد و راه های دیگری نیز برای حفظ ثبات افغانی وجود دارد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ، صعود دالر دربرابر افغانی موضوع نگران کننده است هرگاه ثبات افغانی دربرابر ارز حفظ نشود ،بدون تردید این موضوع بطور مستقیم بالای اقتصاد خانواده ها اثر منفی به جا می گذارد .
تجاروارد کننده میزان فروش را با نرخ روز دالر محاسبه می کند به هراندازه یی که افغانی دربازار های ارز نرخ ببازد تجار و سرمایه داران متضرر نمی شوند واثر منفی این موضوع بر اقتصاد خانواده ها مشاهده می شود، خانواده ها درآمد ثابت دارند و هرگز با دیگرگونی ها و نوسانات تغییر نمی کند.
این معلمان ، ماموران ، مستخدمان ، کسبه کاران و روزمزدان می باشند که دربازار صعود ارز، شیرازه اقتصادی خانواده های شان ویران می شود.
بنابه گزارش ها تاکنون بانک مرکزی 670 میلیون دالر وارد بازار کرده است تا مگر بتواند ثبات افغانی را حفظ کند مگر نتیجه این است که دالر از 45 افغانی دردراز مدت به بیشتر از 77 افغانی دربرابرافغانی صعود کرده است.
این صعود درچند سال اخیر بیشتر بوده است به نظر می رسد که باید به جستجوی راه های شد که اثر بخش دراین مأمول باشد.
بانک مرکزی و اهل اقتصاد درکشور به نا امنی ها نبود ثبات سیاسی و قاچاق دالر از افغانستان تکیه می کنند.
و ادله می آورند که تا این عوامل کنارزده نشود ثبات افغانی ممکن نیست .
شاید نبود ثبات سیاسی و ایجاد آن دشوار باشد اما چگونه میتوان جلو قاچاق ارز را در کشور گرفت؟ اگر نهادهای مربوط به این موضوع تمرکز کنند ممکن افغانی ثبات نسبی خود در برابر اسعار خارجی حفظ کند ولی اگر قاچاق دالر از کشور ادامه پیدا بکند و بانک مرکزی نیز دربازار ارز لیلام کند فکر می شودکه بازار قاچاقچیان دالر گرم تر می شود.
به این دلیل نیاز است که نهادهای مربوط به راهکار ها تجدید نظر کنند وباارزیابی عوامل و انگیزه ها به این درد نسخه تجویز کنند. ختم/ نالان

Last modified on ??????? ، 29 ??? 1398 ، 10:36

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.