کارتطبیق 7 پروژه انکشافی در بدخشان آغازشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر25 ثور
به هزینۀ بیش از 12 میلیون افغانی کارتطبیق 7 پروژه انکشافی ، دیروز درولایت بدخشان ازطرف برنامه ملی میثاق شهروندی آغازشد.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت باز سازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این پروژ های عام المنفعه ، شامل احداث کانال های آبیاری زراعتی، ذخایره گاه  آب و دیوار های استنادی میباشد.
کار این پروژه ها  به هزینۀ بیش از 12 میلیون 900 هزار افغانی درولسوالی تیشکان ولایت بدخشان ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت باز سازی و انکشاف دهات ،آغازشده است .
با تکمیل کار تطبیق این پروژ های انکشافی عام المنعفه ، 1500 جریب زمین زراعتی آبیاری می شود و همچنان 1191 خانواده درآن از سهولت های آن مستفید خواهند شد.
احمدضیا احمدی

back to top