آغازکارساخت هفت شبکه آبیاری درهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات ۲۸ ثورباختر
سنگ تهداب هفت شبکه آبیاری در ولسوالی کرخ ولایت هرات گذاشته شد
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات با همکاری برنامه حمایت از اولویت ملی دوم به منظور بهبود مصوونیت غذایی و انکشاف وضعیت اقتصادی خانواده های روستایی سنگ تهداب هفت شبکه آب‌یاری، که شامل شبکه‌های (بنفشک، غیزان، چالستان، پشت آب ماش، پشت سرآسیاب مجغندک، کج جوی یاعلی افغان، جنده خان)  میباشند، را در ولسوالی کرخ این ولایت گذاشت.
درازای مجموعی این شبکه ها  بیش از بیست وهفت  کیلومتر، درحدود سه هزارو هفت صد و هشتاد خانواده را تحت پوشش قرار داده است، که ساحه‌ کلی  صدها هزار هکتار زمین زراعتی را در سطح این ولسوالی آبیاری می کند.
هزینه مجموعی این شبکه های آبیاری صد ملیون  افغانی تخمین شده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باخترگفت که با پخته کاری این شبکه های آبیاری نه تنها تکنالوژی جدید موثریت استفاده آب به اجتماعات معرفی شده است، بلکه 90 الی 100 درصد از ضایعات آب جلوگیری می شود و زمینه کاری برای اهالی قریجات نیز فراهم می شود.
برعلاوه، پخته کاری این شبکه های آبیاری باعث افزایش 10 الی 15 درصدی ساحه تحت آبیاری می شود و 15 الی 20 درصد سطح حاصلات زراعتی را نیز افزایش می دهد.ختم/حبیب سادات

back to top