بهره برداری شبکه آبرسانی با استفاده ازانرژی آفتابی درکوت ننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲ جوزا باختر
یک شبکه آبرسانی درولسوالی کوت ولایت ننگرهار به بهره گیری رسید.
این شبکه با استفاده از انرژی آفتاب برای پنج صدو بیست خانواده روستا نشین آب آشامیدنی فراهم می کند.
مجیب الرحمان ضیا رییس بازسازی و انکشاف دهات ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که ساخت این شبکه آبرسانی بیش از دو ملیون و یک صد هزارافغانی برای حکومت هزینه برداشته است.
با این حال روستا نشینان ازاینکه به آب آشامیدنی دست یافته اند خورسند اند.
آنان می گویند قبلا به دلیل استفاده از آب های غیرصحی بارها به بیماری هایی دچار شده اند.ختم/ابوی

back to top