ستراتیژی مالی برای بودجه سال 1399 تایید شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 21 جوزا باختر
شورای عالی اقتصاد امروز به ریاست پروفیسور همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین جلسه بعد از بحث سند استراتیژی مالی برای بودجه سال آینده  ، طرح ایجاد سکرتریت پروژه tap  درچوکات وزارت انرژی و آب وطرح سیستم احصاییه دقیق و همه جانبه مورد تایید قرارگرفت.
درجلسه مقروضیت شرکت های هوایی داخلی نیز مورد بحث قرارگرفت و درمورد تصمیم اتخاذ شد.ختم/نازیلا

back to top