ازگردآوری بی رویه نبات هنگ دربغلان جلوگیری می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری / باختر/۲۶/ جوزا
بیش از هشتصد هکتاز زمین دربغلان تخم هنگ کشت شده است.
سمیع الله طاهری آمرمنابع طبیعی ریاست زراعت بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که ازاثر جمع آوری بی رویه وغیر مسلکی، نبات هنگ دربغلان این نبات طبی درحال انقراض می باشد .
وی گفت: برای جلوگیری از انقراض این نبات بیش از هشتصد هکتار اراضی درولسوالی های خنجان ،دوشی و بغلان مرکزی به همکاری ریاست زراعت و شورای های انکشافی روستایی تخم نبات هنگ بذر شده است و روی این ملحوظ هیئت انجمن حفاظت از نباتات دربغلان ازطرف ریاست زراعت ومالداری آن ولایت ایجاد شده است تا از گردآوری بی رویه این نبات طبی جلوگیری کنند. ختم/ شعیب

back to top