29 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

کابل 29 میزان 1398/ باختر شماری از روزنامه های چاپی غیر...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۹ میزان/ باختر پیشرفت ها وانکشاف های اخیر در...

نمایشگاه زراعتی فرآوردهای زراعتی پایان یافت

نمایشگاه زراعتی فرآوردهای زراعتی پایان یافت

شهرکابل/ ۲۹ میزان/ باختر شهروندان وتجار ازنمایشگاه خزانی فرآورد های زراعتی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



نرخ دالر به مرزنود افغانی نزدیک شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۳۰/ جوزا
صعوددوامدار نرخ دالر دربرابر افغانی دربازارهای تبادل ازر شهروندان رانگران کرده استو آنان از دولت می خواهند درپیوند به موضوع، دست به کار شود.
درجریان هفته جاری ،نرخ دالر دربازار های تبادل ارز به مرزنودافغانی نزدیک شده است .
حاجی خان یک تن از صرافان سرای شهزاده کابل به خبرنگار آژانس باختر، دراین مورد گفت که امروز یک دالر امریکایی 80افغانی و 80 پول تبادله می شود.
این موضوع پتکی برفرق شیرازه اقتصادی خانواده هایی حساب می شودکه عاید ثابت دارند.
حمیدالله یک شهروند کابل که مامور بازنشسته می باشد دراین مورد گفت که  معلمان ، ماموران ، مستخدمان که درادارات دولتی معاش بلند ندارند صعود نرخ دالر ، اقتصاد خانواده های آنان را ویران می کند.
به گفته وی، تجار اموال وارداتی را با نرخ دالر محاسبه می کنند و می فروشند ، این کارمندان دولتی اند که با جیب تهی ومعاش ثابت درمیدان مبارزه با دالر می روند.
روند روبه افزایش نرخ دالر درکشور و به صورت اخص درهفته جاری سبب شد ، خلیل صدیق رییس بانک مرکزی از تصدی امور د افغانستان بانک استعفا دهد.
بنا به گزارش ها او به خاطر لغزش دوامدار قیمت افغانی دربرابر ارزخارجی و قاچاق ارز از وظیفه استعفا داد.
با آن که مردم می گویند کنار رفتن ها به معضل پایان نمی دهد اما از حکومت می خواهند که به این موضوع توجه کند.
شکیلا کارمند یکی از ادارات دولتی با اشاره به موضوع فوق گفت که استعفا کردن ها کار آمد نمی باشد ، باید مسوولان راه علاج پیدا کنند، بانک مرکزی هفته دو بار دالر لیلام می کند اما کارآمد نیست پس باید راهکاری ساخته شود. اوگفت ‹‹درغیر آن خانواده هایی که درآمد ثابت دارند، فقیرتر و تهی دست تر می شوند.››
اما تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی کشور می گوید که صعود نرخ دالر درافغانستان ابعاد مختلف دارد.
او با اشاره بر تراز واردات و صادرات کشور گفت که افغانستان سالانه تامرز هفت میلیارد دالر واردات دارد که درمقایسه با صادرات نزدیک به یک ملیارد دالر ناچیز می باشد.
او نبود ثبات اقتصادی وسیاسی را نیز دراین موضوع دخیل می داند.
تاج محمد اکبر گفت درکشوری که سالانه ملیارد ها دالر قاچاق می شود . پول شویی و اقتصاد غیر قانونی ‹‹مافیایی ›› وجود دارد، سرانجام سرنوشت چنین می شود.››
تاج محمد اکبر همچنان گفت که توجه به رشد منابع داخلی ، استفاده از منابع طبیعی ‹‹معادن›› و تبدیل اقتصادمصرفی به اقتصاد تولیدی دراین مورد اثر بخش می باشد.
ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.