26 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتافزایش حاصلات گندم در جوزجان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شبرغان باختر 5 سرطان
حاصلات گندم جوزجان در سال روان هفتاد در صد افزایش یافته است
رییس اداره زراعت جوزجان به آژ انس باخترگفت که علت این افزایش بارندگی های و افر امسال می باشد .
وی افزودکه اداره زراعت جوزجان در سال گذشته سه هزار و هشتصد و چهل وشش تن گندم را برای دهقانان متضرر از خشکسالی و دو هزار ونهصد وپنجاه و پنج تن خوراکه حیوانی  را برای مالداران  در سطح آن ولایت به خاطر مهار کردن اثرات ناگوار خشکسالی های اخیر توزیع کرد و از یک فاجعه بزرگ جبران ناپذیر در آن ولایت جلو گیری شد.
همچنان در بخش مالداری با توجه به بارندگی های اخیر در بهار وموجودیت چراگاه های وسیع در دشت ها، امسال وضعیت مالداری خوب پیش بینی شده است  و نرخ حیوانات نیز در حدود پنجاه در صد در مقایسه باسال قبل  در بازار ها افزایش را نشان می دهد که مالداران از این بابت بسیار خر سند هستند.
منبع علاوه کرد که امسال نیز به منظور حمایت و کمک به دهقانان سه صدو بیست ویک اعشاریه پنج تن گندم اصلاح شده ، چهارصدو هشتاد وهفت متریک تن کود برای شش هزار ونهصد وسی وپنج دهقان آن ولایت توزیع کرده است .
موصوف افزود که اداره زراعت جوزجان در سال جاری هژ ده قطعه نمایشی خربوزه را در سه ولسوالی آن ولایت احداث کرد ونزدیک به یکهزار دهقان خربوزه کار در سه ولسوالی آموزش داده شد که خوشبختانه حاصلات خر بوزه امسال سی در صد نسبت به سال  قبل افزایش یافته است .
گفته می شود  در سال گذشته به علت خشکسالی های بی پیشینه فقر در میان خانواده ها بیداد می کرد وشماری از خانواده هابه جا های دیگر ویا ولایات دیگر کوچ کردند.
اما امسال بارندگی  ها حاصلات زیادی زمین داری باغداری ومالداری  مردم را خوش بین کرده است و کشاورزان جوزجانی مانند سایر کشاورزان زندگی بهتری خواهند داشت . لیلما

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.