یک ذخیره گاه آب زراعتی در پکتیکا ساخته می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر24 سرطان
به هزینه بیش از 1 میلیون افغانی یک ذخیره گاه آب زراعتی در پکتیکا ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی، ساخته می شود .
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، این ذخیره گاه آب زراعتی به هزینه یک ملیون 400 هزار افغانی از بودجه میثاق شهروندی وزارت یاد شده ساخته می شود که ظرفیت ذخیره 360 مترمکعب آب را دارا خواهد بود و 90 جریب زمین را آبیاری خواهند کرد . احمدضیا احمدی

back to top