نمایندگی های بانک ملی افغان، در بنادر ترانسپورتی شرق و ده سبزکابل افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 24
دو نمایندگی بانک ملی افغان در بنادر ترانسپورتی شرق و ولسوالی ده سبزکابل ایجاد شد.
این دو نمایندگی به هدف جمع آوری عواید ترانسپورتی به ابتکار ریاست عمومی ترانسپورت زمینی در هماهنگی با بانک ملی افغان، دیروز به بهره برداری سپرده شد.
آژانس باختربه نقل از خبر نامه وزارت ترانسپورت خبر می دهد که ویس سلطانی رییس عمومی ترانسپورت زمینی افتتاح و آغاز کار نمایندگی بانک ملی افغان را در بنادر کشور در قسمت جمع آوری شفاف عواید ترانسپورتی و ایجاد سیستم های پاسخ ده از اقدامات مهم عنوان کرد و از همکاری های همه جانبه شان در راستای عملی کردن روند جمع آوری عواید ترانسپورتی از طریق نمایندگی های بانک ملی افغان در بنادر مرکز و ولایات خبر داد.
وی گفت که این برنامه از مرکز ریاست عمومی ترانسپورت زمینی آغازمی شود  و بعد از افتتاح این نمایندگی ها تلاش ها صحبت می کرد که جهت جمع آوری عواید ترانسپورتی درتمام بنادر ترانسپورتی کشور نمایندگی های بانک ها فعال شود.
عبدالعزیز بابکرخیل رییس عمومی بانک ملی افغان و تلاش های رهبری وزارت ترانسپورت در قبال بانکی سازی وجمع آوری شفاف عواید ترانسپورتی را با استفاده از بانکداری نوین، با ارزش خواند. نیلوفر دانش

back to top