منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر ۲۴ سرطان
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در ارگ برگزارشد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی رییس جمهور به آژانس باختر: در این جلسه، ۲۱ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، تمامی آن به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد افغانی منظور شد.
همچنان تمدید میعاد قراردادهای پروژه های ترمیمات اساسی قصرهای دارالامان و تاج بیک مربوط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی، تدارک و نصب میترهای برق مورد ضرورت دافغانستان برشنا شرکت و ساختمان سرک از شرنه الی انگور هده مربوط وزارت ترانسپورت نیز از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.
از سوی دیگر، مطابق آجندا در این جلسه روی تحقق فیصله ها و گزارش های قبلی بحث صورت گرفت که در نتیجه منظور شد.
رییس جمهوری ، حین بحث بالای گزارش تحقق فیصله های کمیسیون تدارکات ملی در رابطه به سرمایه گذاری شرکت های قراردادی، به وزارت های مربوط هدایت داد که اگر شرکت های قراردادی در عملی کردن پروژه ها سرمایه گذاری نکنند، بار دیگر به آنان هیچگونه قرارداد عقد نشود.
در این نشست کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسوولان  اداره تدارکات ملی، ناظران ملی و بین المللی از جمله نمایندگان دیدبان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند. حبیب سادات

back to top