نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر30 سرطان 
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است .
یک دالرامریکایی80 افغانی
یک یورو90 افغانی و 70 پول 
یک پوندانگلیسی99افغانی
یک ریال سعودی 21افغانی و25 پول
یک درهم امارات 21 افغانی و70 پول
هزارروپیه پاکستان 504 افغانی
هزار روپیه هندی 1170افغانی
هزار تومان ایرانی6افغانی و90پول
یک روبل روسی 1 افغانی و 15پول #نیلوفردانش

back to top