خط آهن آقینه به درازای ده کیلومترافتتاح می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 30 سرطان
محمد یما شمس رییس اداره خط آهن و سرپرست وزارت ترانسپورت  امروز با خواجه اویزوف سفیرترکمنستان در کابل، دیدار کرد. 
آژانس باختربه نقل از خبرنامه وزارت ترانسپورت خبرمی دهد که دراین دیدار دو طرف روی پروژه های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و برنامه های مقدماتی افتتاح و بهره برداری ده کیلومتر خطوط انکشافی استیشن خط آهن آقینه و ساختمان 30 کیلومتر خط آهن آقینه - اندخوی بحث کردند.
قراراست 10 کیلومتر خط آهن عنقریب افتتاح و به بهره برداری سپرده شود و کار ساختمان 30 کیلومتر خط آهن آقینه - اندخوی نیز آغاز می شود. نیلوفر دانش

back to top