۷۵۴ طرح عملی شده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر / ۲۰/ اسد
ازآغاز سال جاری تااکنون ۷۵۴ طرح تهیه آب آشامیدنی و آب زراعتی درسطح کشور عملی شده است.
سخنگوی وزارت بازسازی و انکشاف دهات با ابراز این مطلب به خبرنگار آژانس باختر گفت که این طرح شامل انتقال آب خانه به خانه ،حفرچاه های آب آشامیدنی زراعتی ،ساخت سربندها ، جوی ها ، ذخیره گاه های آب و شبکه های آبرسانی است که ازطریق برنامه ملی میثاق شهروندی درسطح کشور تطبیق شده است .
به گفته موصوف هزینه تطبیق این طرح ها حدود بیست میلیون دالر امریکایی تخمین گردیده است. ختم/ فهیم ..

back to top