نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر20سنبله
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی بعد ازچاشت امروز از این قرار است .
یک دالرامریکایی78 افغانی و60 پول
یک یورو86 افغانی و 60 پول
یک پوندانگلیسی96افغانی
یک ریال سعودی 20افغانی و80پول
یک درهم امارات 21 افغانی و30 پول
هزارروپیه پاکستان 502 افغانی
هزار روپیه هندی 1100افغانی
هزار تومان ایرانی6افغانی و 50 پول
یک روبل روسی 1 افغانی و 15پول  .نیلوفردانش

back to top