۵۴ مورد تدارکاتی و اعزام ۱۰۰۰ کارگر به بیرون از کشور منظورشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ اول میزان/ باختر
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، ۵۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۵۴ مورد آن به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد افغانی، از سوی این کمیسیون منظور شد.
بعد د افغانستان برشنا شرکت، درخواست هدایت پیرامون پروژۀ تهیه و خریداری تیل دیزل مورد ضرورت جنراتورها و دستگاه حرارتی و تیل وسایط برای ربع اخیر سال ۱۳۹۸ و در صورت موجودیت بودجه برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شامل شش لات را مطرح کرد که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.
در همین حال درخواست منظوری تعدیل شماری از پروژه ها پس از بررسی و مداقه، مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
در این نشست کمیسیون، وزارت صحت عامه درخواست هدایت پیرامون گسترش تطبیق واکسین به شکل سیار را به کمیسیون تدارکات ملی پیشکش کرد که پس از بحث، این پروژه جهت بررسی های بیشتر اعاده شد.
پیشنهاد ریاست اقلام عام ادارۀ تدارکات ملی در مورد درخواست هدایت پیرامون منظوری تفاهم‌نامه و قرارداد وسایط مختلف النوع با کشور ازبکستان از سوی کمیسیون منظور شد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری درخواست اخذ هدایت پیرامون هفت بخش ناموفق پروژۀ خریداری و انتقال مقدار ۱۵۰۰۰ متریک تُن گندم برای بذر برای ۳۴ ولایت را به جلسه مطرح کرد که جهت بررسی های بیشتر اعاده شد، اما به وزارت های مالیه، اقتصاد، زراعت، آبیاری و مالداری و ادارۀ تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا موضوع را بررسی کنند و گزارش آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کنند.
درخواست هدایت وزارت دفاع ملی در مورد تثبیت احتیاج زغال سنگ و چوب ارچۀ درگیران نیز مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست هدایت پیرامون پروژۀ تدارک انترنت بندویت به ظرفیت 16-STM  از کشور ایران را ارائه کرد که پس از بحث و بررسی، کمیسیون، هدایات لازم را به این وزارت اصدار کرد.
وزارت دفاع ملی و ریاست اقلام عام ادارۀ تدارکات ملی، درخواست هدایت پیرامون تدارک یک قلم لبنیات (قیماق وطنی با کیفیت) مورد نیاز وزارت دفاع ملی را به کمیسیون تدارکات ملی مطرح کرد و این کمیسیون هدایات لازم به این نهادها صادر کرد.
علاوه برآن، درخواست هدایت در مورد پروژۀ تدارک وسایل تکنالوژی وزارت دفاع ملی پس از بحث و بررسی مورد تاُیید کمیسیون قرار گرفت.
عریضه یک شرکت ساختمانی مبنی بر عدم پرداخت مبلغ بیش از ۵۰ میلیون افغانی به خاطر اعمار تعمیر ۴ منزله ریاست عمومی استخبارات نیز به کمیسیون ارائه شد و تصمیم بر آن شد تا سیستیکا گزارش خویش را ارائه کند و وزارت امور داخله در مورد پرداخت ها به شرکت متذکره تلاش کند.
وزارت امور داخله درخواست هدایت در مورد منظوری پروژه های مواد اعاشه و محروقاتی بدون درنظرداشت سال مالی تقویمی الی اخیر سال مالی ۱۳۹۹ را به کمیسیون مطرح کرد که از سوی کمیسیون منظور شد. اما درخواست طی مراحل پروژه های مذکور در سطح ولایات از سوی کمیسیون اعاده شد و به وزارت های مالیه، عدلیه، اقتصاد و امور داخله، ادارۀ سیستیکا و اداره تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا این موضوع را بررسی کنند.
وزارت دفاع ملی خواهان هدایت در مورد تعدیل در روش تدارکات درخواست نرخ‌گیری شد که پس از بحث و بررسی، کمیسیون تدارکات ملی صلاحیت پولی آمران اعطای وزارت های دفاع ملی و امور داخله را از ۵ میلیون افغانی به ۲۰ میلیون افغانی در پروژه هایی که از سوی اداره سیستکا تمویل می‌شود، افزایش داد.
علاوه برآن، درخواست وزارت دفاع ملی در مورد تعدیل گوشت مرغ به گوشت گوسفند در یکی از لوا های این وزارت به منظور بررسی های همه جانبه در مورد ارزش و مقدار این پروژه اعاده شد.
درخواست منظوری فسخ قرارداد پروژه تهیه و تدارک ۱۰۰۰۰ تُن قیر مایع ۷۰/۶۰ مورد ضرورت شاروالی کابل نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.
همچنان درخواست هدایت پیرامون پروژۀ ۳ قلم مواد نفتی شامل دیزل، پترول و خاک ضرورت شاروالی کابل به اساس قرارداد چهارچوبی مورد بررسی قرار گرفت و منظور شد.
از سویی ‌هم، درخواست هدایت پیرامون تعدیل مشخصات و افزایش قیمت پروژۀ تدارک سگنال‌های ترافیکی برای جاده های شهرکابل پس از بحث و مداقه مورد تاُیید کمیسیون قرار گرفت.
با این‌حال وزارت ترانسپورت درخواست هدایت پیرامون پروژۀ تدارک دو نوع تیل (دیزل و پترول) مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها (به اساس قرارداد چهارچوبی) را به جلسه ارائه کرد که منظور شد.
از سویی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را به بحث گرفتند که مورد تاُیید آنان قرار گرفت. احمد ضیا احمدی

back to top