رییس جمهور غنی، کارکرد بانک‌های دولتی را بررسی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 17 میزان/ باختر
محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در نشست های جداگانه، کارکردهای پشتنی بانک، بانک ملی و نوی کابل بانک را بررسی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این جلسات که در ارگ برگزارشد، مسوولان بانک‌ها ، گزارش ها  کاری شان را به رییس‌جمهور غنی ارائه کردند و همچنان در رابطه به چالش‌های موجود در این بانک‌ها، معلومات دادند.
رییس‌جمهور غنی پس از شنیدن گزارش ها، گفت که به منظور معلوم‌ شدن ظرفیت دقیق بانک‌های دولتی، به یک ارزیابی کلی نیاز است.
وی به مسوولان بانک‌های هدایت داد که طرح‌های مشخص شان را در خصوص استفاده‌  مؤثر از جایداد بانک‌های دولتی و ارتقا و ظریفت در این بانک ها، ترتیب و با ریاست‌جمهوری شریک کنند.
همچنان رییس‌جمهوری گفت که نهادهای مربوط حکومت آماده هستند تا در عرصه‌ مدیریت جایداد بانک‌ها همکاری کنند و جهت ایجاد تحرک در سرمایه‌های راکد بانک‌ها، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری را نیز در بخش های مشخص فراهم کنند. نالان

back to top