تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیایی به دهقانان درهرات توزیع شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات/ ۲۲ عقرب/ باختر
برای صدها دهقان در هرات تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیایی امروزتوزیع شد.
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری، از طریق برنامه حمایت از اولویت ملی دوم خود، پنج هزارو و یک صدو هفتاد و پنج کیلوگرام تخم اصلاح شده‌ گندم و یازده هزار و یک صدو بیست وپنج کیلوگرام کود کیمیایی به دهقانان هرات توزیع کرد.
یک مسوول ریاست زراعت هرات به آژانس باخترگفت که این کمک به دوصدو نه دهقان در ولسوالی‌های انجیل، گذره، کرخ، زنده‌جان، غوریان، رباط سنگی و پشتون‌زرغون توزیع شد.
قرار است این مقدار تخم اصلاح شده، در ساحه دوصدو بیست وپنج جریب زمین آبی و للمی کشت شود.ختم/حبیب سادات

back to top