محمد اشرف غنی رییس جمهوری: تلاش داریم تا افغانستان را به چهارراه اقتصادی منطقه مبدل کنیم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۲۶ عقرب/باختر
محمد اشرف غنی رییس‏جمهوری اسلامی افغانستان امروز با کانسوکی نگاوکا معاون نمایندۀ خاص جاپان برای افغانستان و پاکستان، در ارگ دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬در این دیدار که سفیر جاپان برای افغانستان نیز حضور داشت، هردو جانب در رابطه به گسترش هرچه بیشتر روابط میان دوکشور و اتصال منطقه یی بحث و تبادل نظر کردند.
معاون نمایندۀ خاص جاپان برای افغانستان و پاکستان از رییس جمهوری به خاطر اشتراک در مراسم تاجگذاری امپراتور جدید جاپان، تشکر کرد و گفت که اشتراک شما در آن مراسم نشاندهندۀ روابط نیک و گسترده میان افغانستان و جاپان است.
رییس جمهور با ابراز امتنان از همکاری های جاپان با افغانستان، گفت :جاپان متحد بین المللی افغانستان است که در انکشاف اقتصادی و بازسازی کشور ما نقش بزرگ داشته است و ما از این مشارکت، قدردانی می کنیم.
رییس جمهوری گفت که صلح بزرگترین خواست افغانان و یکی از اولویت های مهم ما می باشد و تنها با مالکیت و رهبری دولت افغانستان می توان به یک صلح پایدار دست یافت.
وی افزود که برای تامین صلح با عزت و پایدار، با متحدان مهم منطقه یی و جهانی خود، مشوره خواهیم کرد.
رییس جمهور کشور خاطرنشان کرد که طالبان باید از جنگ دست بکشند و راه صلح را پیش گیرند. وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این توانایی را دارند که تهدیدات طالبان و گروه های تروریستی دیگر را از بین ببرند و از مردم و کشور خود محافظت کنند.
رییس جمهوری تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که افغانستان به چهارراه اقتصادی، تجارتی و انکشافی منطقه مبدل کنیم.
رییس جمهور افزود : ما برای رشد اقتصاد و افزایش عواید خود استراتیژی داریم و برنامه اصلاحات در بودجه در حال عملی شدن است، هدف ما این است تا در چند سال آینده به خودکفایی برسیم.
معاون نمایندۀ خاص جاپان برای افغانستان و پاکستان و همچنان سفیر جاپان برای افغانستان باحمایت از دیدگاه اقتصادی رییس جمهوری برای افغانستان و منطقه، گفتند که کشور شان در بخش انکشاف زراعتی و اصلاحات امنیتی و اقتصادی به همکاری ها با افغانستان ادامه می دهد، تا دیدگاه اقتصادی افغانستان عملی شود.
کانسوکی نگاوکا گفت که کشورش از روند صلح به رهبری و مالکیت دولت افغانستان پشتیبانی می کند و در این روند در کنار حکومت و مردم افغانستان می ایستد.نالان

back to top