قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات در حضورداشت رییس جمهوری به امضا شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 21قوس/ باختر
در حضورداشت محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات را  یما شمس رییس اداره خط آهن افغانستان با  یکی از مسوولان شرکتINKON KZ  قزاقستان امضا کردند.
فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات ۴۳ کیلومتر درازا دارد و از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل هرات می گذرد.
این پروژه که در مدت ۱۶ ماه به اکمال می رسد، بیش از ۵۸.۵ میلیون دالر هزینه برمی دارد و از سوی حکومت افغانستان تمویل می شود.
خط آهن خواف – هرات، در ۴ قطعه به درازای مجموعی ۲۲۵ کیلومتر میان ایران و افغانستان اعمار می شود. دوبخش اول این پروژه، از خواف ایران تا سرحد شمتیغ به درازای ۷۶ کیلومتر قبلاً تکمیل شده است  کار ساخت بخش سوم در قلمرو افغانستان از سرحد شمتیغ تا ولسوالی غوریان به درازای ۶۲ کیلومتر ۹۵درصد، پیش رفته  است. نالان

Last modified on ??????? ، 21 ??? 1398 ، 10:50
back to top