تفاهمنامه تمدید لین انتقالی از دستگاه تولیدی برق امضاء شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 24 قوس/ باختر
شرکت برشنا قرار داد تمدید ۱۲ کیلومتر لین برق انتقالی و ساخت یک سویچ ستیشن را با کمپنی ( JONT STOCK COMPANY) تاجکستانی امضار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، امان الله غالب رییس عمومی اجرایی برشنا شرکت پس از امضای این تفاهمنامه گفت که با تمدید این لین، برق تولیدی دستگاه گازی غضنفر، به شبکه ملی برق وصل خواهد شد.
وی افزود ارزش پولی این پروژه پنج میلیون و هشت صد و بیست وهفت هزار دالر امریکایی است که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود.
بر بنیاد متن این تفاهمنامه کار عملی پروژه فوق در یک سال به اتمام خواهد رسید.
شرکت برشنا تلاش دارد که با همکاری بخش خصوصی و نهاد های کمک کننده ، تولید انرژی برق از سایر منابع را روی دست گیرد. نازیلا عزیزی

back to top