مرکزپروسس جلغوزه سیاه درپکتیا ساخته می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرگردیز/ 24 قوس/ باختر
درپکتیا به زودی مرکز پروسس جلغوزه سیاه گشایش می یابد.
با گشایش این مرکز رفته رفته روند صادرات جلغوزه سیاه افغانستان به نام افغانستان در بازار های جهانی ترویج می یابد.
تاکنون بیشترین جلغوزه سیاه افغانستان به پاکستان صادر ویا قاچاق می شود و درآنجا پس از پروسس وبسته بندی به نام جلغوزه پاکستانی به بازار های جهانی فرستاده می شود.
این مرکز پروسس وبسته بندی جلغوزه سیاه به هزینه شش ملیون دالر ازسوی یک سرمایه گذار افغان درحال ساخت است.
حاجی محمد گردیزی مالک این مرکز به آژانس باخترگفت که او می کوشد تا جلغوزه سیاه افغانستان که مزه کم نظیر درمیان جلغوزه های تولیدی در دنیا دارد ، پس ازاین بنام افغانستان به بازار های جهانی صادر شود.
او می گوید که مرکز پروسس جلغوزه وی روزانه توانایی تا ده تن جلغوزه را دارا خواهد بود.
این سرمایه دارگردیزی گفت که به زودی مرکز پروسس وبسته بندی جلغوزه درگردیز به فعالیت آغاز خواهد کرد.
با گشایش این مرکزجلغوزه کاران در ولایت های خوست ، پکتیا و پکتیکا بازار خوبی برای فروش فراورده های شان خواهند یافت.
به اساس آمار ارائه شده ازسوی وزارت زراعت ، افغانستان سالانه تا بیست وسه هزارتن جلغوزه سیاه تولید می کند.
ولایت های خوست ، پکتیا و پکتیکا از رهگذر تولید جلغوزه سیاه سرآمد کل افغانستان است.
مرکزپروسس وبسته بندی جلغوزه سیاه درپکتیا٬ برای یک هزار جوان زمینه کار مساعد می کند و ازسویی هم باعث خواهد شد تا پس ازاین بیشترین جلغوزه تولیدی افغانستان با مارک و نام افغانستان به بازار های جهانی صادر شود.
جلغوزه سیاه که بیشتر به نام طلای سیاه یاد می شود ، بهای خوبی دربازار های جهانی دارد و افغانستان ازاین رهگذر سالانه صدها ملیون دالر عاید به دست می آورد.
کارشناسان اقتصادی می گویند درصورت صادرات جلغوزه سیاه افغانستان با نشان و نام خود افغانستان به بازار های جهانی ، از جلغوزه کار تا تجار و حکومت افغانستان عاید بیشتری به دست خواهند آورد.ختم/ابوی

back to top